Skip to main content

Välkommen till start för INTEGRAL – 80-miljoners forskningsprojekt!

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 08:00 CET

Professor Ljusk Ola Eriksson är projektkoordinator för INTEGRAL. Foto: Mona Bonta Bergman, SLU.

Den 14-15 november 2011 startar INTEGRAL-projektet med ett kick-off möte i Uppsala. Samtliga 20 partners, från 14 olika EU-länder, samt representanter från Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation samlas då för första gången. 

INTEGRAL leds av SLU och institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå. Projektet pågår under fyra år och finansieras med sju miljoner euro inom ramen för EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling inom området hållbart resursutnyttjande. Partnerna kommer att samarbeta om att ta fram en policy för integrerad planering av europeiska skogslandskap. Det handlar om att kunna möta de många olika krav som ställs på ekosystemtjänster från skogen.

– Det känns otroligt spännande att leda denna satsning, som omfattar de viktigaste skogsmiljöerna i Europa. Forskningen ska tillämpas på 20 olika landskapsmiljöer i tio länder, där exempelvis ägandeformer, skogsnäringens betydelse och naturförhållanden skiljer sig åt. Vi ska ge möjlighet för både lokala och nationella intressenter att ta del av utformningen och resultaten av forskningen – det är en central punkt och var, tror jag, en av de saker som gjorde att vår ansökan blev antagen i hård konkurrens med andra förslag, säger professor Ola Eriksson, koordinator för projektet.

Kort presskonferens
Tid:
14 november, kl 12:20
Plats: sal Stora Patologen i SVA-huset (se länkad karta), Travvägen 12 D, Ultuna, Uppsala.
Vad: Media får veta mer om INTEGRAL och får möjlighet att ställa frågor till koordinator Ola Eriksson, samt till George-Eugeniu Predoiu från EU:s forsknings- och innovationsdirektorat.

Kort bakgrund:
Den stora miljömässiga och socioekonomiska betydelsen som europeiska skogar har är väl dokumenterad och påtalas i flera policydokument från EU och medlemsstaterna. Det finns dock en brist på samstämmighet inom och mellan övernationella, nationella och lokala skogsrelaterade bestämmelser kring markanvändning. Politiska beslut anpassas inte alltid som det är tänkt på landskapsnivå. Därför finns det ett stort behov av att ta fram ny metodik för hur policy- och planerings­processer ska ske. Därigenom kan olika krav på skogliga varor och tjänster bättre hanteras.

Mer information:
Projektkoordinator: Professor Ljusk Ola Eriksson, Ljusk.ola.eriksson@slu.se
Tel. 090-7868378, mobil:070-6440004

Informatör: Birgit Fischer, Birgit.Fischer@moez.fraunhofer.de
Phone: +49 (0) 341 231 039-145


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy