Skip to main content

​​​Rekordkorta väntetider på Norrtälje sjukhus

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 11:27 CET

Enhetschef Catarina Pommer (t v) gläds åt de goda resultaten tillsammans med Lena Widlund och Malin Gustavsson.

Akutmottagningen på Norrtälje sjukhus har bland landets kortaste väntetider. Den senaste månaden har man slagit nya rekord – och framgångsnyckeln ligger i god kommunikation.

Målet för 2016 är att tiden från att en patient kommer in till att denne fått hjälp, och antingen kunnat åka hem eller lagts in, i 85 procent av fallen ska vara kortare än fyra timmar.

Under oktober har väntetiderna på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus varit rekordkorta, och 90 procent av patienterna har fått hjälp inom fyra timmar.

Norrtälje sjukhus har även normalt korta väntetider, och hamnade på tredje plats bland landets akutmottagningar i Socialstyrelsens undersökning 2015.

Teamkänslan viktig

Catarina Pommer, enhetschef på akutmottagningen, säger att teamkänslan på akutmottagningen är en viktig anledning till framgången.

– Vi arbetar hela tiden med att skapa så korta kommunikationsvägar som möjligt, till exempel mellan akutmottagningen, vårdavdelningarna och röntgen, så att ingen ligger och väntar på hjälp längre än nödvändigt. Lena Widlund är undersköterska och har arbetat i 17 år på akuten på Norrtälje sjukhus. Hon upplever att den goda kamratandan och teamkänslan på akuten är mycket viktig för arbetsresultaten.

– Vi känner varandra och vi hjälps åt i alla lägen. Man arbetar tillsammans, och inte var för sig.

Månar om de äldre

En patientgrupp som ofta får ligga och vänta lite längre på akuten är de äldre, men på Norrtälje sjukhus har man månat om att förbättra situationen, förklarar Catarina Pommer. Till exempel införde man för cirka ett år sedan ett nytt fokusområde - Silverstigen, där man arbetar med att höja kvaliteten på vården för de äldre, bland annat genom snabbare handläggning.

– Det här är en tyst patientgrupp som det gäller att titta till och fråga. Det är något vi verkligen har anammat.

Patienterna positiva

Även patienterna har positiva erfarenheter av Norrtälje sjukhus. Resultatet från 2015 års patientundersökning, som publicerades i början av 2016, visar att akutmottagningen på Norrtälje sjukhus ligger över nöjdhetssnittet för såväl riket som Stockholms läns landsting.

För att hålla de korta väntetiderna även i framtiden fortsätter man arbetet med god kommunikation, att snabbt avgöra vilka prover eller undersökningar som behövs och att så fort som möjligt ta beslut om hemgång eller inläggning.


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 300 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy