Tags

Media-no-image

Uppsala universitet rekryterar internationell toppforskare

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 12:27 CET

Vetenskapsrådet har beviljat Uppsala universitet 80 miljoner kronor för att rekrytera professor Don Kulick, internationellt erkänd antropolog. Don Kulick kommer att leda ett brett tvärvetenskapligt forskningsprogram med både humanister och samhällsvetare för att belysa hur vi bättre kan förstå utsatthet och sårbarhet i förhållande till människor, djur och miljön.

​ Zennströms klimatprofessur till Doreen Stabinsky

​ Zennströms klimatprofessur till Doreen Stabinsky

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:49 CET

Klimatforskaren Doreen Stabinsky blir Uppsala universitets första gästprofessor på Zennströms klimatprofessur, som kommer att inriktas på området klimatledarskap. Hon tillträder sin professor den 1 februari och kommer att vara med och bygga upp en verksamhet som blir unik både nationellt och internationellt.

Media-no-image

Nytt steg mot en framtida produktion av solbränslen

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 11:00 CET

Ett sätt att lagra solenergi är att omvandla energin direkt till ett bränsle. Forskare vid Uppsala universitet har i en ny studie påvisat en reaktion som gör processen att skapa bränsle från solens energi mer effektiv och mindre energikrävande. Resultaten publiceras i Nature Chemistry idag.

Media-no-image

​ Ny gen som orsakar sen fosterdöd har identifierats

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 00:01 CET

Forskare vid SciLifeLab, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala har identifierat en ny gen som kan orsaka fosterdöd sent i graviditeten. Resultaten kan användas för att hjälpa familjer att få en diagnos för ett barn som dött samt för fosterdiagnostik i aktuella familjer. Studien publiceras idag i tidskriften Journal of Medical Genetics.

Media-no-image

Ny studie visar stor framgång för blodstamcellstransplantation som behandling för MS

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 13:12 CET

Handikapp och funktionsnedsättning hos patienter med multipel skleros (MS) kan reverseras med blodstamcellstransplantation. Det visar forskare från Uppsala universitet som i samarbete med Northwestern University i Chicago beskriver långtidseffekter av blodstamcellstransplantation för MS i en ny studie.

Media-no-image

Konferens: Samer och rasism i historia och nutid

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 16:45 CET

Den 22 januari visas författaren Maja Hagermans dokumentär ”Hur ska man rädda ett folk? Om Herman Lundborg, chef för rasbiologiska institutet” i SVT. Denna vecka arrangeras vid Uppsala universitet ett symposium med samma tema.

Media-no-image

Ovanlig ökning av antalet krig

Pressmeddelanden   •   2015-01-06 09:42 CET

Antalet krig har under 2014 överstigit tio, vilket är högt om man ser till perioden efter millennieskiftet. Ökningen från sju krig 2013 till dagens tal är också den kraftigaste på femton år. Detta uppger forskare vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP), Uppsala universitet, i en preliminär uppskattning av konfliktläget i världen vid utgången av 2014.

Media-no-image

Blodtrycksänkande behandling kan rädda livet på fler

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 23:00 CET

Blodtryckssänkande behandling kan förhindra stroke och död hos personer med lätt förhöjt blodtryck och utan tidigare hjärt-/kärlsjukdom. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som nu publiceras i den ledande tidskriften Annals of Internal Medicine.

Media-no-image

Ny kunskap om samutveckling mellan virus och värdorganismer.

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 21:00 CET

Retrovirus är betydande patogener som har attackerat ryggradsdjur under miljontals år. Nu presenterar forskare från Uppsala universitet och Lunds universitet ny kunskap om den långa samutvecklingen mellan retrovirus och deras värdorganismer genom att studera endogena retrovirus (ERVs), retrovirus vars gener blivit en del av värdorganismen arvsmassa.

Media-no-image

Inbjudan: pressträff efter konsistoriet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 11:01 CET

Imorgon, den 17 december, är det dags för årets sista konsistorium (styrelse) som följs av pressträff med universitetsledningen.

Media-no-image

Må den rätte komma in – vad händer i tillsättning av akademiska lärare?

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 08:30 CET

Inom universitetets dubbla uppgift, mellan företrädare för ”forskningsuniversitetet” och ”examensuniversitetet”, uppstår motsättningar och samexistens. Det menar Ingegerd Gunvik-Grönbladh i sin avhandling i pedagogik där hon analyserat skriftliga möten mellan sökande och sakkunniga i meritering och sakkunnigutlåtanden när nya universitetslektorer rekryteras.

Media-no-image

Fem nya medaljörer utsedda

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 08:30 CET

Årets Linnémedalj i guld tilldelas Birgitta Bremer, professor Bergiana i systematisk botanik och föreståndare för Bergianska trädgården i Stockholm. 2014 års Rudbeckmedalj delas ut till tre forskare vid Uppsala universitet: Nils Mårtensson, Ann-Christine Syvänen och Henrik Williams. Åets mottagare av Torgny Segerstedt-medaljen är Marie-Christine Skuncke.

Media-no-image

Årets Ulla och Stig Holmquistpristagare har utsetts

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 08:30 CET

Mats Larhed, verksam vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Media-no-image

​ Planeringen av Stockholm leder till segregation

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 07:30 CET

Stadsplaneringen av Stockholm bidrar till att staden blir mer segregerad och orättvis. Det visar en ny avhandling av kulturgeografen Jon Loit från Uppsala universitet. I den pågående stadsplaneringen av Stockholm dominerar en nyliberal marknadsorienterad inriktning med mål att främja tillväxten medan de sociala målsättningarna får stå tillbaka.

Nytt samband mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

Nytt samband mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 20:00 CET

I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet, tillsammans med internationella kollegor, ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Forskarna har tidigare visat att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män.

Media-no-image

Uppsalaforskare skildrar hundens 10 000-åriga kulturhistoria i Sverige i ny bok

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 10:48 CET

Hunden har länge spelat en viktig roll i människans tillvaro. Den har vaktat och värmt oss samtidigt som den också har spelat en roll i vårt religiösa och rituella liv. I en nyutgiven bok skriver forskare från vitt skilda vetenskapsområden om hundens och människans gemensamma historia.

Media-no-image

Uppsala universitet får flera nya Wallenberg Academy Fellows

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 10:29 CET

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Fem forskare får idag erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Åtta Nobelpristagare besöker Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 08:30 CET

Enligt en mångårig tradition blir Nobelpristagarna inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelfestligheterna i Stockholm. I år håller pristagarna i medicin, kemi, fysik och ekonomi öppna föreläsningar den 13 december.

Media-no-image

Antibiotikaresistens på agendan i Uppsala, Sverige och världen

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 08:15 CET

Temat för nästa Uppsala Health Summit, som äger rum den 2-3 juni 2015 i Uppsala, är antibiotikaresistens – en av vår tids största globala hälsoutmaningar. Konferensen kommer att ta avstamp i WHOs globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som idag diskuteras vid ett toppmöte i Stockholm men kommer att lanseras vid ett nytt toppmöte i maj.

Media-no-image

Så hanterar svenskar vardagen som invandrare vid den spanska solkusten

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:15 CET

Över 30 000 svenskar har flyttat på permanent basis till Costa del Sol i södra Spanien och många fler svenskar reser och vistas i regionen temporärt, säsongsmässigt och under kortare tid så som under semester. I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker etnologen Annie Woube hur dessa svenskar handskas med att vara invandrare i ett annat land och att få vardagslivet att fungera.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.