Skip to main content

Taggar

Media-no-image

​Energi i nytt ljus under årets Celsius-Linnéföreläsningar

Pressmeddelanden   •   2016-02-12 08:05 CET

Människans vilja att bemästra ljus har gått från att kontrollera eld till att bygga globala optiska nätverk. Men ännu återstår flera olösta frågor. Vid årets Celsius-Linnéföreläsningar den 18 februari presenterar de internationella toppforskarna professor Eli Yablonovitch och professor Lene Vestergaard Hau banbrytande sätt att hantera och manipulera ljus för användning inom oräkneliga områden.

Media-no-image

Internationell konferens om reproduktiv hälsa och råd inför graviditet

Pressmeddelanden   •   2016-02-10 09:16 CET

Den 17-18 februari samlas ett stort antal ledande forskare från USA och Europa i Uppsala för att utbyta de senaste rönen inom en rad områden som rör rådgivning inför graviditet. Bland annat kommer kost- och levnadsråd, infertilitet och äggfrysning att diskuteras. I samband med konferensen arrangeras en öppen föreläsning om äggfrysning.

Media-no-image

Ny avhandling om hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet

Pressmeddelanden   •   2016-02-08 09:03 CET

Vilken laglig rätt har sjukvårdspersonal att vägra utföra sådan vård som man menar strider mot sin religion eller tro? Det har Kavot Zillén undersökt i sin avhandling i rättsvetenskap där hon analyserar skyddet för religionsfrihet i regeringsformen men även diskrimineringslagens och Europakonventionens bestämmelser om religiös diskriminering.

Media-no-image

Proteome arrays ger nya insikter i autoimmuna sjukdomar

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 11:00 CET

Forskare vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet visar i ett internationellt samarbete hur ny teknik, proteome arrays, framgångsrikt kan användas för att karaktärisera autoimmuna sjukdomar och identifiera nya diagnostiska markörer. Fynden publiceras nu i tidskriften Scientific Reports.

Media-no-image

Avmystifierad entropi gör enzymreaktioner mer begripliga

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 08:34 CET

En mer än 50-årig debatt inom forskarvärlden har handlat om hur enzymer kan göra kemiska reaktioner miljontals gånger snabbare. Entropi är ett nyckelbegrepp och en huvudteori är att enzymet genom sin form ”ordnar” de delar som ingår i en reaktion i rätt position. Forskning visar nu att den höga reaktionshastigheten har en annan förklaring.

USA-forskare bloggar om presidentvalet

USA-forskare bloggar om presidentvalet

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 09:03 CET

Idag nylanseras bloggen Amerikaanalys där forskarna Frida Stranne, Dag Blanck och Erik Åsard tillsammans kommer att bevaka presidentvalet i USA och erbjuda analyser och fördjupningar. En rad andra välmeriterade gästskribenter kommer att medverka.

Media-no-image

Klartecken för klinisk prövning av helt ny cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 08:19 CET

Läkemedelsverket och den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har nu gett klartecken för en klinisk prövning för en helt ny behandling med hjälp av ett onkolytiskt virus, för patienter med neuroendokrin cancer. Viruset har kunnat tas fram tack vare donationer från tusentals personer runtom i världen.

Media-no-image

Donation förstärker samverkan mellan Uppsala och Lund kring cancerdiagnostik

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 08:00 CET

Mats Paulssons Stiftelse donerar en miljon kronor till universiteten i Uppsala och Lund för att förstärka samarbetet inom cancerområdet. Genom donationen kan ny avancerad molekylär diagnostik för cancer utvecklas och komma fler patienter till nytta i samverkan med landstingen.

Media-no-image

Europaperspektiv 2016: Tio ledande forskare om EU och de nya säkerhetshoten

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 09:10 CET

Vid årets Europaperspektivseminarium ger tio ledande svenska forskare sin syn på de nya säkerhetshot som konfronterar EU och hur unionen kan möta inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, cyberattacker och andra oförutsedda händelser.

Media-no-image

Kyrkor i Sydafrika arbetar för ökad integration

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 13:22 CET

Mångfalden har ökat i flera Sydafrikanska kyrkor och församlingar, och kyrkans lära om att välkomna alla människor kan vara anledningen. Det skriver teologen Erik Berggren i en ny avhandling, där han har studerat hur fem olika kyrkofamiljer i Sydafrika har arbetat för ett förändrat samhälle med ökad etnisk integration 20 år efter apartheids avskaffande.

Ny trast upptäckt i Himalaya

Ny trast upptäckt i Himalaya

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 18:00 CET

Himalayatrast är namnet på en helt ny fågelart som har upptäckts av en internationell forskningsgrupp ledd av uppsalaprofessorn Per Alström, Uppsala universitet och SLU. Det som forskare tidigare trott var en fågelart – bergtrasten – är i själva verket tre: alptrast, sichuantrast och den nya himalayatrasten.

Media-no-image

Ett rekordår för Gustavianum

Pressmeddelanden   •   2016-01-08 08:31 CET

Under 2015 hade Gustavianum hela 80698 besökare, en ökning mot 2014 med över 60 procent.

Förenklad abortvård kan stärka indiska kvinnors egenmakt

Förenklad abortvård kan stärka indiska kvinnors egenmakt

Pressmeddelanden   •   2016-01-07 07:13 CET

Oberoende av samhällsstatus, utbildning, ålder så kan kvinnor ta hand om sin reproduktion - om man bara ger dem rätten att bestämma över sina egna kroppar. Den slutsatsen drar Mandira Paul i sin nya avhandling som snart försvaras vid Uppsala universitet. I sina studier har hon undersökt hur man, i resurssnåla kontext, kan förenkla vården kring reproduktiv hälsa och ge kvinnor mer egenmakt.

Algblomning påverkar inte utvecklingen av sexuella ornament hos säregen fisk

Algblomning påverkar inte utvecklingen av sexuella ornament hos säregen fisk

Pressmeddelanden   •   2016-01-06 09:32 CET

Tidigare forskning har visat att vissa fiskarter inte utvecklar sexuella ornament, som exempelvis stark färg, i grumligt vatten. En ny studie från Uppsala universitet visar dock att den säregna fiskarten kantnål, som bland annat lever i Östersjön, utvecklar lika tydliga ornament trots grumligt vatten. Däremot väljer den partner mer slumpmässigt.

Media-no-image

​Hur påverkas enskilda celler av läkemedel?

Pressmeddelanden   •   2016-01-04 08:00 CET

Uppsalaforskare har utvecklat en metod som kan visa hur enskilda celler påverkas av behandling med läkemedel. Hittills har det bara varit möjligt att undersöka effekter på proteiner och RNA-molekyler hos grupper av celler, men nu går detta att göra cell för cell. En vetenskaplig artikel om metoden publicerades nu i tidskriften Cell Reports.

Media-no-image

Felaktig reglering av nervceller kan orsaka en livshotande allergiliknande reaktion

Pressmeddelanden   •   2016-01-03 07:30 CET

En stor del av jordens befolkning är allergiska mot ämnen i omgivningen till exempel pollen, födoämnen och insektsgift. För en del personer leder den allergiska reaktionen till ett livshotande tillstånd med en så kallad anafylaktisk chock.

Media-no-image

Ny metod för bättre behandling av bröstcancer

Pressmeddelanden   •   2015-12-30 09:20 CET

En ny metod för att bestämma typ av bröstcancerbehandling har i en ny studie visat sig lika tillförlitlig som standardmetoden, samtidigt som patienten slipper kirurgiskt ingrepp för vävnadsprover. Resultaten tyder också på att metoden kan leda till mer korrekt behandling.

Media-no-image

​Fredsforskare ser tillbaka på ett oroligt 2015

Pressmeddelanden   •   2015-12-28 07:30 CET

Forskare vid Uppsala Conflict Data Program (UCDP) håller just nu på att sammanställa hur organiserat våld drabbade världen under 2015. Det står klart att den oroande utvecklingen från 2014, med ett stort antal döda i väpnade konflikter, på många håll har fortsatt under 2015.

Hur tamhästen förlorade sin kamouflagefärg

Hur tamhästen förlorade sin kamouflagefärg

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 17:00 CET

Blackfärgen hos hästar kännetecknas av blek hårfärg kombinerat med vildtecken, i synnerhet en mörk rand längs ryggraden, som benämns ål. Nu har en internationell grupp av forskare upptäckt mekanismen som orsakar blackfärgen och varför de flesta hästar är icke-blacka och saknar denna kamouflagefärg. Resultaten publiceras idag i Nature Genetics.

Media-no-image

Diva 15 år – ett viktigt nav i forskningens infrastruktur

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 14:35 CET

Databasen Diva, Digitala vetenskapliga arkivet, fyller år. Under femton år har avhandlingar och publikationer från lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter laddats upp i den öppna databasen Diva, som drivs av Uppsala universitet. Bara i år kommer omkring 220 000 publikationer från Diva att ha laddats ned 40 miljoner gånger av användare från hela världen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.