Taggar

Media-no-image

Cancelled: Posttraumatiskt stressyndrom speglar en obalans mellan hjärnans signalsystem

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 11:18 CET

Pressmeddelandet "Posttraumatiskt stressyndrom speglar en obalans mellan hjärnans signalsystem" är återtaget.

Media-no-image

Linnémedaljör och tre Rudbeckmedaljörer utsedda

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 08:53 CET

Linnémedaljen i guld 2015 tilldelas Göran Arnqvist, professor i zooekologi vid Uppsala universitet. Dessutom tilldelas tre personer Rudbeckmedaljen: Otto Cars, Lena Marcusson samt Gerhart Wagner. Medaljerna överlämnas vid vinterpromotionen den 29 januari 2016.

Media-no-image

Hälsa, politik och kultur i Afrika i centrum för ny satsning

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 11:49 CET

Uppsala universitet startar en ny utbildnings- och forskningsmiljö,"Health, Politics and Culture in Africa", om förhållanden på afrikanska kontinenten. Denna vecka arrangeras två öppna evenemang: Ett studentseminarium på Västgöra nation och en halvdag med föreläsningar i Universitetshuset.

Media-no-image

Saturnus ringar i fokus för ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 07:30 CET

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Mika Holmberg undersökt den yttre delen av planeten Saturnus praktfulla ringsystem. En god förståelse av Saturnus närområde är värdefull till exempel när nya missioner både till Saturnus och till andra gasjättar med liknande plasmaförhållanden planeras.

Media-no-image

Smitta funnen i råttor i svenska storstäder

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 09:00 CET

​För första gången sedan 1930-talet har forskare funnit svenska råttor infekterade med bakterien Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae, en smitta som kan överföras till människa och som i allvarliga fall orsakar Weils sjukdom. Resultaten publiceras nu vetenskapligt och en större studie omfattande fler råttor har inletts.

Media-no-image

Ny avhandling om svenska judars agerande under andra världskriget

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 13:52 CET

Tidigare forskning har sett svensk-judiska reaktioner på nazisternas terror som passiva eller överdrivet försiktiga. Men i en ny avhandling visar Pontus Rudberg att svenska judar bistod judar i Europa på många olika sätt under hela perioden från Hitlers tillträde som rikskansler och fram till andra världskrigets slut.

Media-no-image

Ny avhandling om arbetsmiljöarbete inom den tillverkande industrin

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 09:00 CET

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att trygga människors hälsa och säkerhet på arbetet. En ny avhandling från Uppsala universitet har undersökt förutsättningar och möjligheter hos tillverkande företag att lyckas med arbetsmiljöarbetet. Hasse Nordlöf har i sina studier bland annat sett ett samband mellan arbetsplatsens kultur och hur väl arbetsmiljöarbetet fungerar.

”Supergen” orsakar skillnader i testosteronnivåer och beteende hos brushanar

”Supergen” orsakar skillnader i testosteronnivåer och beteende hos brushanar

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 17:00 CET

Brushanen är en vadarfågel med ett spektakulärt spel under våren där vackert utsmyckade hanar tävlar om brushonornas gunst. Men det finns olika typer av brushanar med olika uppvaktningsstrategier. Idag publiceras samtidigt två studier som visar att de som skiljer dem åt är en specifik kromosomförändring, som uppstod för cirka fyra miljoner år sedan.

Media-no-image

Forsskålsymposiet 2015: Vilken roll spelar mänskliga rättigheter inom islam?

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 09:15 CET

”Kampen om tolkningsföreträdet – synen på islam och mänskliga rättigheter bland olika islamiska tolkningsskolor”. Det är rubriken för årets Forsskålsymposium som hålls den 20 november vid Uppsala universitet.

Framgången för HPV-vaccin beroende av stöd till skolsköterskor

Framgången för HPV-vaccin beroende av stöd till skolsköterskor

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 07:25 CET

Skolsköterskor behöver få adekvata förutsättning och fortbildning när ett nytt vaccin ska implementeras. Deras roll är mycket viktig för framgången och en stor majoritet upplever att det statliga stödet inte använts som avsett. Detta konstateras i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Kreativ entreprenör utsedd till Årets Uppsalastudent

Kreativ entreprenör utsedd till Årets Uppsalastudent

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 07:00 CET

Årets Uppsalastudent 2015 är Erik Englund. Han studerar vid magisterprogrammet i entreprenörskap och har vid sidan av framgångsrika studier startat och drivit flera företag och projekt. Utmärkelsen delas ut i samband med ​Anders Wall-föreläsningen i universitetsaulan den 18 november.

Media-no-image

Ny studie visar hur mycket näring barn får av skollunchen

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 10:38 CET

I en ny studie har forskare vid Uppsala universitet i samarbete med Livsmedelsverket undersökt svenska skolbarns energi- och näringsintag från skolmåltiden. Resultaten visar att barnen får i sig nära eller över 30 procent av sitt totala energi- och näringsintag över dagen vid skollunchen, vilket motsvarar Livsmedelsverkets råd. Studien visar dock att det finns utrymme för förbättringar.

Media-no-image

Pressinbjudan: Pressträff efter konsistoriet

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 15:37 CET

Imorgon, torsdagen den 12 november, är det dags för konsistoriet (styrelsen) att sammanträda. Lokalmedier hälsas välkomna till pressträff med universitetsledningen efter mötet.

Media-no-image

Uppsala universitet: Så stärker svenska universitet sin internationella ställning

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 07:26 CET

Ge lärosätena ökad rådighet när det gäller strategiska vägval, ekonomi och kvalitetsutveckling. Skapa förutsättningar för tydliga och jämlika karriärvägar och inför avtal med kommunerna om forskning och utbildning på plats i skolmiljö. Det är några av de förslag som Uppsala universitet idag lämnat till regeringen som inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

​Sjöar i norr blir CO2-skorstenar i en varmare värld

​Sjöar i norr blir CO2-skorstenar i en varmare värld

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 10:28 CET

Många av världens cirka 117 miljoner sjöar fungerar som våta skorstenar där stora mängder av växthusgasen koldioxid, CO2, släpps ut till atmosfären. De senaste uppskattningar visade att utsläppet från världens sjöar, vattendrag och reservoar motsvarar nästan en fjärdedel av all koldioxidutsläpp från fossil förbränning.

Media-no-image

Ny studie om verkligheten bakom reklamens reglering

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 10:44 CET

I Sverige har spelreglerna för reklam debatterats under lång tid. Hur mycket bör staten styra med hjälp av lagstiftning och hur mycket ska lämnas till näringslivets självreglering? I en ny avhandling i ekonomisk historia vid Uppsala universitet undersöker Michael Funke just dessa frågor kring reklamens reglering, och studerar vilka faktorer som styr inte minst näringslivets agerande.

Media-no-image

Pekplattor extra bra för flerspråkiga förskolebarn

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 07:38 CET

Flerspråkiga förskolebarn är extra hjälpta av pekplattor. Med hjälp av dem kan de få höra böcker på sitt andra modersmål, använda pedagogiska appar och kommunicera med barn på andra förskolor via t ex Skype – en insats som är viktig inte minst för de barn som talar ett minoritetsspråk. Det visar en ny licentiatavhandling från Uppsala universitet.

​Premiärdags för West Side Story – med pressbilder

​Premiärdags för West Side Story – med pressbilder

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 16:00 CET

Efter en intensiv period av repetitioner är det idag premiärdags för Uppsala universitets uppsättning av West Side Story i Svandammshallarna. Pressbilder finns nu att ladda ner.

Media-no-image

Samtal om Svetlana Aleksijevitj: Ett mångstämmigt monument

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 07:17 CET

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet anordnar ett samtal kring årets nobelpristagare i litteratur, Svetlana Aleksijevitj. Översättaren Kajsa Öberg-Lindsten och filmregissören Staffan Julén diskuterar Svetlana Aleksijevitjs verk och berättar om sina respektive samarbeten med henne.

Tidig kontakt med hundar kopplat till lägre risk för barnastma

Tidig kontakt med hundar kopplat till lägre risk för barnastma

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 17:00 CET

En grupp svenska forskare har studerat sambandet mellan tidig djurkontakt och senare astmasjukdom hos en miljon svenska barn. Frågan har tidigare undersökts men utan samstämmiga resultat. Den nya studien visar att barn som växer upp med hund har ungefär 15 procent lägre risk att drabbas av astma i skolåldern.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.