Tags

Media-no-image

Inbjudan: pressträff efter konsistoriet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 11:01 CET

Imorgon, den 17 december, är det dags för årets sista konsistorium (styrelse) som följs av pressträff med universitetsledningen.

Media-no-image

Må den rätte komma in – vad händer i tillsättning av akademiska lärare?

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 08:30 CET

Inom universitetets dubbla uppgift, mellan företrädare för ”forskningsuniversitetet” och ”examensuniversitetet”, uppstår motsättningar och samexistens. Det menar Ingegerd Gunvik-Grönbladh i sin avhandling i pedagogik där hon analyserat skriftliga möten mellan sökande och sakkunniga i meritering och sakkunnigutlåtanden när nya universitetslektorer rekryteras.

Media-no-image

Fem nya medaljörer utsedda

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 08:30 CET

Årets Linnémedalj i guld tilldelas Birgitta Bremer, professor Bergiana i systematisk botanik och föreståndare för Bergianska trädgården i Stockholm. 2014 års Rudbeckmedalj delas ut till tre forskare vid Uppsala universitet: Nils Mårtensson, Ann-Christine Syvänen och Henrik Williams. Åets mottagare av Torgny Segerstedt-medaljen är Marie-Christine Skuncke.

Media-no-image

Årets Ulla och Stig Holmquistpristagare har utsetts

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 08:30 CET

Mats Larhed, verksam vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Media-no-image

​ Planeringen av Stockholm leder till segregation

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 07:30 CET

Stadsplaneringen av Stockholm bidrar till att staden blir mer segregerad och orättvis. Det visar en ny avhandling av kulturgeografen Jon Loit från Uppsala universitet. I den pågående stadsplaneringen av Stockholm dominerar en nyliberal marknadsorienterad inriktning med mål att främja tillväxten medan de sociala målsättningarna får stå tillbaka.

Nytt samband mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

Nytt samband mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 20:00 CET

I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet, tillsammans med internationella kollegor, ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Forskarna har tidigare visat att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män.

Media-no-image

Uppsalaforskare skildrar hundens 10 000-åriga kulturhistoria i Sverige i ny bok

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 10:48 CET

Hunden har länge spelat en viktig roll i människans tillvaro. Den har vaktat och värmt oss samtidigt som den också har spelat en roll i vårt religiösa och rituella liv. I en nyutgiven bok skriver forskare från vitt skilda vetenskapsområden om hundens och människans gemensamma historia.

Media-no-image

Uppsala universitet får flera nya Wallenberg Academy Fellows

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 10:29 CET

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Fem forskare får idag erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Åtta Nobelpristagare besöker Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 08:30 CET

Enligt en mångårig tradition blir Nobelpristagarna inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelfestligheterna i Stockholm. I år håller pristagarna i medicin, kemi, fysik och ekonomi öppna föreläsningar den 13 december.

Media-no-image

Antibiotikaresistens på agendan i Uppsala, Sverige och världen

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 08:15 CET

Temat för nästa Uppsala Health Summit, som äger rum den 2-3 juni 2015 i Uppsala, är antibiotikaresistens – en av vår tids största globala hälsoutmaningar. Konferensen kommer att ta avstamp i WHOs globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som idag diskuteras vid ett toppmöte i Stockholm men kommer att lanseras vid ett nytt toppmöte i maj.

Media-no-image

Så hanterar svenskar vardagen som invandrare vid den spanska solkusten

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:15 CET

Över 30 000 svenskar har flyttat på permanent basis till Costa del Sol i södra Spanien och många fler svenskar reser och vistas i regionen temporärt, säsongsmässigt och under kortare tid så som under semester. I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker etnologen Annie Woube hur dessa svenskar handskas med att vara invandrare i ett annat land och att få vardagslivet att fungera.

Nyutvecklad metod stänger av eller slår på gener

Nyutvecklad metod stänger av eller slår på gener

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 06:15 CET

Gener är avgörande för hur allt levande blir till, utvecklas och fungerar. En ny metod från en forskargrupp vid Uppsala universitet gör det möjligt att kunna studera vilka gener som gör vad genom att stänga av eller slå på dem.

Media-no-image

Ny universitetsdirektör vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 12:13 CET

​Katarina Bjelke, idag chef vid utbildningsdepartementets forskningsavdelning, blir ny universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

Media-no-image

2014 års Martin H:son Holmdahl-pristagare utsedda

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 09:52 CET

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till två medarbetare som var för sig gjort viktiga insatser för flyktingars och barns rättigheter: Abdulbaghi Ahmad och Rebecca Thorburn Stern.

Media-no-image

Splittrad IT-användarforskning får struktur i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 07:28 CET

​Intresset från politiker, företag, media och allmänhet för hur Internet påverkar våra liv och vårt samhälle har lett till mängder av undersökningar om IT-användning. I en ny avhandling lyfter IT-forskaren Håkan Selg fram behovet av teoretisk medvetenhet för att stärka forskningens roll som kunskapskälla.

Media-no-image

Att förebygga trycksår inom vården kräver teamarbete

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 09:03 CET

​Den trycksårsförebyggande vården kan förbättras om personal får möjlighet till att reflektera och kommunicera med varandra om hur de tillsammans förhindrar att patienter får trycksår. En ny avhandling vid Uppsala universitet, som läggs fram på Gävle sjukhus, belyser ett problem inom svensk sjukvård som medför patientlidande och höga kostnader.

Media-no-image

Svensk forskning ut i världen

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 08:00 CET

​Svensk forskning ska bli mer känd utomlands. Det är målet med ett tvåårigt projekt som är gemensamt för sex svenska universitet och som riktas mot fem länder i Asien och Sydamerika.

Media-no-image

Ny metod att snabbt bestämma antibiotikaresistens

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 07:07 CET

Forskare från Uppsala universitet, SciLifeLab i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala och har utvecklat en ny metod för att snabbt kunna identifiera vilka bakterier som orsakar en infektion och bestämma huruvida de är resistenta eller känsliga mot antibiotika. Fynden publiceras nu i tidskriften Journal of Clinical Microbiology.

Media-no-image

Pressinbjudan: Konferens om juridiken som reglerar skola och utbildning

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 10:28 CET

Tillsynen, den politiska styrningen och ordning och reda i skolan är några av de ämnen som står på programmet för endagskonferensen i utbildningsrätt som arrangeras vid Uppsala universitet den 26 november.

Media-no-image

Efterbehandling efter kranskärlssjukdom kan bli bättre

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 13:47 CET

Vården kan bli bättre på uppföljning av och långtidsbehandling efter hjärtinfarkt, bland annat genom att justera mediciner och betona betydelsen av en hälsosam livsstil. De visar kardiologiläkaren Kristina Hambraeus i sin avhandling som hon lägger fram vid Uppsala universitet den 13 november. Hon har också undersökt effekten av olika typer av ballongvidgningar med stent.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.