Tags

Media-no-image

Ny universitetsdirektör vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 12:13 CET

​Katarina Bjelke, idag chef vid utbildningsdepartementets forskningsavdelning, blir ny universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

Media-no-image

2014 års Martin H:son Holmdahl-pristagare utsedda

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 09:52 CET

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till två medarbetare som var för sig gjort viktiga insatser för flyktingars och barns rättigheter: Abdulbaghi Ahmad och Rebecca Thorburn Stern.

Media-no-image

Splittrad IT-användarforskning får struktur i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 07:28 CET

​Intresset från politiker, företag, media och allmänhet för hur Internet påverkar våra liv och vårt samhälle har lett till mängder av undersökningar om IT-användning. I en ny avhandling lyfter IT-forskaren Håkan Selg fram behovet av teoretisk medvetenhet för att stärka forskningens roll som kunskapskälla.

Media-no-image

Att förebygga trycksår inom vården kräver teamarbete

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 09:03 CET

​Den trycksårsförebyggande vården kan förbättras om personal får möjlighet till att reflektera och kommunicera med varandra om hur de tillsammans förhindrar att patienter får trycksår. En ny avhandling vid Uppsala universitet, som läggs fram på Gävle sjukhus, belyser ett problem inom svensk sjukvård som medför patientlidande och höga kostnader.

Media-no-image

Svensk forskning ut i världen

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 08:00 CET

​Svensk forskning ska bli mer känd utomlands. Det är målet med ett tvåårigt projekt som är gemensamt för sex svenska universitet och som riktas mot fem länder i Asien och Sydamerika.

Media-no-image

Ny metod att snabbt bestämma antibiotikaresistens

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 07:07 CET

Forskare från Uppsala universitet, SciLifeLab i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala och har utvecklat en ny metod för att snabbt kunna identifiera vilka bakterier som orsakar en infektion och bestämma huruvida de är resistenta eller känsliga mot antibiotika. Fynden publiceras nu i tidskriften Journal of Clinical Microbiology.

Media-no-image

Pressinbjudan: Konferens om juridiken som reglerar skola och utbildning

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 10:28 CET

Tillsynen, den politiska styrningen och ordning och reda i skolan är några av de ämnen som står på programmet för endagskonferensen i utbildningsrätt som arrangeras vid Uppsala universitet den 26 november.

Media-no-image

Efterbehandling efter kranskärlssjukdom kan bli bättre

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 13:47 CET

Vården kan bli bättre på uppföljning av och långtidsbehandling efter hjärtinfarkt, bland annat genom att justera mediciner och betona betydelsen av en hälsosam livsstil. De visar kardiologiläkaren Kristina Hambraeus i sin avhandling som hon lägger fram vid Uppsala universitet den 13 november. Hon har också undersökt effekten av olika typer av ballongvidgningar med stent.

Media-no-image

Åter klingar Mahler i Universitetsaulan

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 11:03 CET

Mahlers fjärde symfoni framförs den 22 november av Kungliga Akademiska kapellet under ledning av Stefan Karpe. Solist är operasångerskan Alexandra Büchel.

Media-no-image

Etiska riktlinjer framtagna för hantering av mänskliga kvarlevor

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 10:49 CET

Som första universitet i landet har Uppsala universitet tagit fram etiska riktlinjer för hantering och bevarande av historiskt material med mänskligt ursprung. Det är ett led i arbetet med att tillgängliggöra universitetets föremålssamlingar för forskning och utbildning.

Avbildning med röntgenlaser synliggör bakteriers små beståndsdelar

Avbildning med röntgenlaser synliggör bakteriers små beståndsdelar

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 17:06 CET

Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med ett internationellt forskarteam utvecklat en metod som mycket snabbt kan ta bilder av biologiska partiklar med hjälp av en röntgenlaser. Bilderna visar projektioner av karboxysomer, en sorts ”organ” inuti cellen, i fotosyntetiserande cyanobakterier.

Uppsala universitet rekryterar från Nationalmuseum

Uppsala universitet rekryterar från Nationalmuseum

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 08:55 CET

Docent Mikael Ahlund blir ny universitetsantikvarie och biträdande chef för Museum Gustavianum. Han kommer närmast från Nationalmuseum.

Patientsäkerheten för patienter med höftfraktur studerad i ny avhandling

Patientsäkerheten för patienter med höftfraktur studerad i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 08:15 CET

I varje möte med patienten kan sjuksköterskan påverka patientsäkerheten. Sjuksköterskan Anna-Karin Gunnarsson har i sin avhandling belyst patientsäkerhet hos patienter med höftfraktur och visar bland annat att patienter med höftfraktur upplever liten medverkan i vården.

Media-no-image

Offentlighetsprincipen i fokus i årets Forsskålsymposium

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 08:20 CET

Välkommen till en eftermiddag med intressanta reflektioner och diskussioner kring offentlighetsprincipen och de utmaningar som den står inför i det moderna samhället. Deltar gör bland andra före detta Justitieombudsmannen Hans Gunnar Axberger, Sven Bergman från Uppdrag granskning och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Därför är polarglaciärer extremt känsliga för klimatförändring

Därför är polarglaciärer extremt känsliga för klimatförändring

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 17:02 CET

I en ny studie, som idag publiceras i Nature Geoscience, presenterar forskare rön som innebär en ny syn på isbergskalvning. Rönen förklarar de plötsliga kollapser av shelfis och den hastiga minskningen av polarglaciärer som observerats när polarområdena långsamt blir varmare.

Media-no-image

Ett vaccin riktat mot tumörers blodkärl hämmar tumörtillväxt och metastasering

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 13:24 CET

I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget visar forskare från Uppsala universitet att ett terapeutiskt vaccin riktat mot tumörkärl kan minska tumörbörda och hämma bildningen av spontana lungmetastaser i en musmodell för metastaserande bröstcancer.

Media-no-image

Kromosomer har en avancerad förmåga att ”hitta rätt”

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 11:00 CET

Forskare vid Uppsala universitet har för första gången identifierat den gemensamma sekvensen hos fåglars könskromosomer. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications, visar att kromosomerna har en mycket avancerad förmåga att ”hitta” sin kopia vid celldelning.

Media-no-image

Ny klassificering förbättrar riskbedömning vid kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   2014-11-03 09:00 CET

Om man redan vid diagnos kan identifiera de patienter med kronisk lymfatisk leukemi som har bättre eller sämre prognos ökar läkarnas möjligheter följa upp patienterna på bästa sätt och anpassa behandlingen. Nu har forskare vid Uppsala universitet visat på ett nytt samband mellan specifika molekylära egenskaper hos sjukdomen och grupper av patienter med olika prognos.

Media-no-image

Första diamanterna i svenskt berg upptäckta

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 08:15 CET

Det finns diamanter i de Jämtländska Snasahögarna. Diamanterna är små men berättar en unik historia om den geologiska utvecklingen menar forskare från Uppsala universitet tillsammans med internationella kollegor. Forskarnas studie om de jämtländska diamanterna och om hur den nedtryckta jordskorpan där de bildats kommit upp till jordens yta igen publiceras nu i tidskriften Geology.

Helen Clark talar i Uppsala om världens framtid

Helen Clark talar i Uppsala om världens framtid

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 08:20 CET

Den nya internationella utvecklingsagendan är i fokus när chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP och tidigare premiärministern i Nya Zeeland Helen Clark håller 2014 års Dag Hammarskjöldföreläsning i Uppsala universitets aula den 4 november.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.