Tags

Media-no-image

Uppsala tar initiativ för forskningsbaserad skola

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 14:10 CEST

Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan. Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen.

Media-no-image

Ris och ros till budgetpropositionen

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 16:22 CEST

Bra med flera studieplatser och förstärkning till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Men mycket bekymmersamt med färre stipendier för tredjelandsstudenter, indragna medel för Medelhavsinstituteten och 25 miljoner mindre för att utveckla verksamheten på Campus Gotland. Uppsala universitet ger regeringens budgetproposition både ris och ros.

Media-no-image

Spelplanen ändras mitt i samgåendeprocessen

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 16:21 CEST

De extra medel som Uppsala universitet utlovats för att genomföra samgåendet med Campus Gotland föreslås dras tillbaka. Det stod klart när regeringen presenterade budgetspropositionen idag.

Media-no-image

Pressinbjudan till Gotlandsmedierna

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 13:21 CEST

Rektor Eva Åkesson kallar Gotlandsmedierna till presskonferens med anledning av besked i budgetpropositionen.

Media-no-image

Få kvinnor utveckar posttraumatiskt stressyndrom efter abort

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 08:15 CEST

I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker sjuksköterskan och doktoranden Inger Wallin Lundell sambandet mellan posttraumatisk stress och abort. Resultaten visar att kvinnor som söker abort inte lider av posttraumatisk stress i högre grad än svenska kvinnor i övrigt.

Media-no-image

Hjärnsimulering väcker frågor

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 18:00 CEST

Vad betyder det när vi säger att vi ska simulera den mänskliga hjärnan? Varför är det viktigt att göra det? Och är det ens möjligt att simulera hjärnan separat från den kropp den faktiskt är en del av? De här frågorna och andra diskuterar två forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Neuron som publiceras idag.

Media-no-image

Uppsala University Jazz Orchestra firar 10-årsjubileum

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 13:47 CEST

Uppsala University Jazz Orchestra (UUJO) har 10-årsjubileum i år och det firas med en jubileumsbankett- och konsert på Uppsala slott den 1 november.

Media-no-image

Viktig mekanism som reglerar svettning identifierad

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 13:09 CEST

Att inte kunna svettas kan vara livsfarligt. Men många mår också dåligt av att de svettas för mycket. En grupp forskare som letts från Uppsala universitet har identifierat en grundläggande mekanism som reglerar svettning. Resultaten använder de nu för att utveckla en substans som skulle kunna minska svettproduktionen för de människor som lider av oönskad och sjuklig svettning.

Media-no-image

Östersjöregionens universitetsrektorer möts på Campus Gotland

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 12:02 CEST

Den 22-24 oktober träffas rektorer, ministrar och andra representanter från 55 universitet i 14 olika länder i nätverket Baltic University Programme i Visby, på Uppsala universitet Campus Gotland. Nätverket är ett av de största universitetsnätverken i världen och fokus ligger denna gång bland annat på samarbete kring undervisning och forskning med ett hållbarhetsperspektiv.

Media-no-image

Två nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 07:02 CEST

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett journalisten Lisbeth Gustafsson och professor emerita Cheryl Exum vid Sheffield University, England, till nya hedersdoktorer.

Media-no-image

Mitsubishi donerar medel för studentutbyte med Japan

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 12:00 CEST

Det japanska företaget Mitsubishi AB har donerat 357 000 kronor till Uppsala universitets program för studentutbyte med Japan.

Media-no-image

Ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska underlätta för myndigheter

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 11:59 CEST

En ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska göra det lättare för kommuner och länsstyrelser att planera för ny vindkraft. Vindkraftskurs.se ger en första grund för den som behöver förstå både vindkraftens fysiska förutsättningar, dess påverkan på människor, djur och natur liksom de politiska mål som ligger bakom dagens vindkraftsutbyggnad runt om i landet.

Stora skillnader mellan skolpojkars och skolflickors ideal vid förra sekelskiftet

Stora skillnader mellan skolpojkars och skolflickors ideal vid förra sekelskiftet

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 09:49 CEST

Vid förra sekelskiftet hade skolflickor en betydligt modernare syn på jämställdhet än de jämnåriga pojkarna. Flickorna ville bryta sig ur den traditionella kvinnorollen och ta mer plats i samhället, medan skolpojkarna redan då tyckte att kvinnorörelsen ”gått för långt”. Det visar en ny avhandling av utbildningshistorikern Sara Backman Prytz vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 08:29 CEST

Gunther Kress, professor vid University of London, har utsetts till ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Dags för årets religiösa mästerverk

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 14:31 CEST

Körcentrums ”Sacred Pearls” har blivit både en succé och en tradition. Konserten äger rum första söndagen i november på Uppsala Konsert & Kongress. Finalen med Händels Hallelujakör framförd av samtliga körer och hela publiken ingår självklart i programmet även i år. Den 2 november är det dags igen.

Media-no-image

Ångström 200 år: Temadag på Museum Gustavianum

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 12:06 CEST

Den 18 oktober bjuder Museum Gustavianum in till temadag om uppsalafysikern Anders Ångström med föreläsningar, aktiviteter för barn och ljusshow i Anatomiska teatern. För att uppmärksamma en av Uppsala universitets mest kända historiska profiler, Anders Ångström, arrangeras en rad aktiviteter vid Uppsala universitet under hösten.

Media-no-image

Två nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 08:42 CEST

Kulturgeografen Ash Amin och historikern Mary Poovey har utnämnts till nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Media-no-image

Forskare utmanas i Levande Frågelådan

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 09:12 CEST

Varför finns matematik? Kommer vi att lyckas med att bara använda solenergi i framtiden? Och hur lång tid tar det egentligen för en mygga att tömma en hel människa på blod? Livets stora och små gåtor får sina svar när Uppsalaforskare ställs mot väggen i universitetsaulan den 17 oktober. Nytt för i år är att allmänheten välkomnas.

Media-no-image

Två nya hedersdoktorer vid språkvetenskapliga fakulteten

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 11:54 CEST

Två internationellt högt ansedda språkvetare; Peter Austin, som studerar hotade språk samt David Konstan, som gjort stora insatser inom grekisk känslohistorisk forskning, har utnämnts till hedersdoktorer vid språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Media-no-image

Sveriges arbetskraftinvandring till industrin undersökt i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:30 CEST

Varför utgjorde invandrare uppemot en tredjedel av alla arbetare på en del svenska storföretag runt 1960 när de samtidigt bara utgjorde en tjugondel av alla förvärvsarbetande? I en ny avhandling i ekonomisk historia har Olle Jansson undersökt hur det kommer sig att utländska arbetstagare koncenterades till metall- och verkstadsindustrin under efterkrigstiden.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.