Skip to main content

Taggar

Media-no-image

Genetiskt test visar vilka patienter som riskerar svåra biverkningar av medicin mot giftstruma

Pressmeddelanden   •   2016-05-04 07:05 CEST

Forskare och läkare vid Uppsala universitet har tillsammans med svenska och internationella samarbetspartners funnit genvarianter som förutsäger risk för en svår biverkan vid behandling av giftstruma. Resultaten publiceras i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Media-no-image

​”Godis för själen” är sällan religion

Pressmeddelanden   •   2016-05-03 08:17 CEST

Yoga, meditation och mindfulness. Så vill de stora kvinnotidningarna Amelia, Tara och M-magasin att kvinnor ska lösa sina stressrelaterade problem för att bla öka sitt välbefinnande och hitta sin identitet. De står för en fungerande vardagsandlighet som religion inte kan erbjuda. I en ny avhandling inom religionssociologi från Uppsala universitet analyseras bilden som tidningarna presenterar.

Media-no-image

Tandhälsans utveckling under 30 år undersökt i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2016-05-03 08:05 CEST

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Kristina Edman undersökt munhälsans utveckling över en 30 årsperiod. Resultaten visade att de två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av.

Media-no-image

Uppsala kommun och Uppsala universitet i nytt konstsamarbete

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 08:48 CEST

Uppsala konstmuseum har sedan 1996 visat utvalda verk ur universitetets stora konstskatt på ett av konstmuseets våningsplan. Nu vill Uppsala konstmuseum och Museum Gustavianum, som ansvarar för universitetets samling, hitta nya sätt att samarbeta kring konsten.

Sill och strömming en guldgruva för genetiska studier av ekologisk anpassning

Sill och strömming en guldgruva för genetiska studier av ekologisk anpassning

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 07:06 CEST

En central fråga för hur nya arter och biologisk mångfald uppstår är hur olika arter anpassar sig genetiskt till olika livsbetingelser. I en ny studie, där DNA från 19 populationer av sill och strömming undersökts, visas att hundratals gener ligger bakom strömmingens anpassning till det bräckta vattnet i Östersjön, samt hur tidpunkten för leken regleras. Studien publiceras idag i eLife.

Media-no-image

​Vinnare och förlorare med kortare arbetstid

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 09:16 CEST

Ska man jobba mer eller mindre? Vad är bra för mig och vad är bra för staten? Att få kortare arbetstid är något många vill ha. I en ny avhandling från Uppsala universitet görs en ekonomiskhistorisk analys av hur diskussionen kring arbetstidsförkortning har gått under 1900-talet.

Media-no-image

På ny mark får även namn anpassa sig

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 07:00 CEST

Det unika ortnamnsmaterialet i den isländska Knýtlinga saga vittnar om språkkontakt mellan vender (västslaver) och skandinaver under vikingatid och tidig medeltid. Nordbor har lånat slaviska namn och anpassat dem till sitt språk med hjälp av olika strategier. Det visar en ny avhandling av Alexandra Petrulevich som disputerar vid Uppsala universitet den 14 maj.

Nya rön om näbbens evolution hos Darwinfinkar

Nya rön om näbbens evolution hos Darwinfinkar

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 20:00 CEST

En av de allra mest intressanta aspekterna av Darwinfinkarnas evolution är hur olika arter utvecklat olika sorters näbbar för att kunna utnyttja olika födoresurser på Galápagos. En grupp forskare från Uppsala universitet, SLU och Princeton University har nu identifierat en specifik gen som förklarar skillnader i näbbens storlek hos Darwinfinkar. Studien publiceras i Science.

Media-no-image

Svårt att påverka skolnedläggningar

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 17:00 CEST

Att demonstrera och göra namninsamlingar för att protestera mot skolnedläggning hjälper sällan. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Störst chans att påverka beslutet har aktivister som använder lobbying eller som bor i välbärgade områden. Aktivister som vill påverka skolnedläggningar bör i första hand fokusera på lobbying och kontakta beslutsfattare direkt, säger forskaren.

Media-no-image

Universitetet tar över Studenthälsans hälsovårdsmottagning

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 14:35 CEST

Vid dagens möte med konsistoriet (universitetets styrelse) beslutades att den hälsovårdsmottagning som idag drivs av Studenthälsan i Uppsala ska införlivas i universitetet. Konsistoriet beslutade också om ett program för samverkan.

Fågelgenom innehåller “fossil” av parasiter som nu angriper människor

Fågelgenom innehåller “fossil” av parasiter som nu angriper människor

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 11:00 CEST

Under sällsynta omständigheter kan DNA hoppa från en art till en annan. Om DNA från en parasit hoppar till dess värd kan detta lämna spår som kan hittas miljontals år senare som en sorts “DNA-fossil”. En forskargrupp ledd från Uppsala universitet har nu upptäckt en ny typ av så kallade transposoner som kan hittas i genomet hos vissa fågelarter och rundmaskar.

​Goda resultat för hörselimplantat

​Goda resultat för hörselimplantat

Pressmeddelanden   •   2016-04-19 15:23 CEST

Cochleaimplantat bör vara ett alternativ även för de patienter som har varit döva under många år. De framkommer av en ny studie vid Uppsala universitet. Innan har man trott att det inte varit möjligt att hjälpa långtidsdöva med cochleaimplantat.

Media-no-image

Minskat barnafödande en orsak till att kvinnor lever längre än män

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 11:00 CEST

Genom att titta på historiska data från USA har forskare vid Uppsala universitet kunnat se att minskat barnafödande leder till längre livslängd hos kvinnor. Hos män syntes inga sådana samband mellan faderskap och livslängd. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Media-no-image

På måndag börjar nedräkningen till Sista April

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 11:09 CEST

På måndag börjar klockan på universitetsbiblioteket Carolina Redivivas balkong räkna ner till Mösspåtagningen den sista april klockan 15.00 (prick). Då höjer rektor sin studentmössa som en vårhälsning till alla som samlats i backen. I år finns det ännu fler anledningar att komma till backen. Det är nämligen där OD:s traditionsenliga konsert kommer att äga rum.

Media-no-image

Jon Elster får årets Skytteanska pris i statskunskap

Pressmeddelanden   •   2016-04-08 09:08 CEST

Årets Skytteanska pris för enastående bidrag till statskunskapen tilldelas Professor Jon Elster, Robert K. Merton professor in social sciences, Columbia University, och titulärprofessor vid Collège de France, Paris.

Media-no-image

Ny app kan förbättra behandling av förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   2016-04-04 16:45 CEST

Förmaksflimmer ökar risken för stroke. Behandling med koagulationshämmande läkemedel minskar denna risk, men istället ökar blödningsrisken. Idag presenteras ett nytt blodprovsbaserat riskbedömningsverktyg som möjliggör bättre och individualiserad behandling vid förmaksflimmer, både på en kongress i Chicago och i den ansedda tidskriften The Lancet.

Media-no-image

Internationell konferens om trafficking vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   2016-03-30 13:15 CEST

Människohandel, trafficking, är en grov kränkning av mänskliga rättigheter. För att bekämpa dessa brott krävs bättre kunskap. Den 12 och 13 april hålls en internationell konferens om trafficking vid Uppsala universitet. Där träffas bland andra toppforskare och företrädare för inflytelserika organisationer för diskussioner om kunskapsläget idag och hur människohandel bekämpas på bästa sätt

Media-no-image

Ny upptäckt ökar lagringskapacitet i Li-jonbatterier

Pressmeddelanden   •   2016-03-24 15:27 CET

Materialforskare vid Uppsala universitet har gjort nya upptäckter när det gäller energilagring i Li-jonbatterier. Det här kommer att gynna utvecklingen av nya material för framtida batterier med betydligt högre lagringskapacitet än tidigare. De har använt avancerad röntgenspektroskopi, och man har sett att syre i elektroderna betedde sig på ett oväntat sätt och att det gav den högre kapaciteten.

Pressinbjudan: Dag Hammarskjöldföreläsning med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

Pressinbjudan: Dag Hammarskjöldföreläsning med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

Pressmeddelanden   •   2016-03-24 13:26 CET

Den 30 mars arrangeras årets Dag Hammarskjöldföreläsning. Talare är FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och temat för föreläsningen är Evolving threats, timeless values: the United Nations in a changing global landscape.

Media-no-image

Minskat läckage från blodkärl kan förbättra cancerbehandling och minska tumörspridning

Pressmeddelanden   •   2016-03-23 11:00 CET

Cancerbehandling försvåras ofta av att vätska ansamlats i och runt tumören, vilket beror på läckage från blodkärlen i tumören. Forskare från Uppsala universitet har kartlagt hur blodkärlsläckaget kontrolleras och upptäckt att ett minskat läckage förbättrar resultatet av cellgiftsbehandling och minskar spridningen av tumörer hos möss. Resultaten publiceras i Nature Communications.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.