Tags

Media-no-image

Första diamanterna i svenskt berg upptäckta

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 08:15 CET

Det finns diamanter i de Jämtländska Snasahögarna. Diamanterna är små men berättar en unik historia om den geologiska utvecklingen menar forskare från Uppsala universitet tillsammans med internationella kollegor. Forskarnas studie om de jämtländska diamanterna och om hur den nedtryckta jordskorpan där de bildats kommit upp till jordens yta igen publiceras nu i tidskriften Geology.

Helen Clark talar i Uppsala om världens framtid

Helen Clark talar i Uppsala om världens framtid

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 08:20 CET

Den nya internationella utvecklingsagendan är i fokus när chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP och tidigare premiärministern i Nya Zeeland Helen Clark håller 2014 års Dag Hammarskjöldföreläsning i Uppsala universitets aula den 4 november.

Media-no-image

Olika hjärntumörer har visat sig ha samma ursprung

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 22:00 CET

Olika typer av gliom diagnostiseras som separata sjukdomar och har ansetts utgå från olika celltyper i hjärnan. Nu har forskare vid Uppsala universitet visat att en och samma ursprungscell kan ge upphov till olika sorters gliom. Det har betydelse för den grundläggande förståelsen för hur dessa tumörer bildas vilket i förlängningen kan leda till mer effektiva och specifika behandlingar.

Media-no-image

Svensk hiphop undersökt i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 09:46 CET

Populärkultur är en viktig arena där sociala identiteter skapas och bearbetas. I en ny avhandling i sociologi visar Kalle Berggren hur social ojämlikhet är ett centralt tema inom svensk hiphop. Studien visar att detta gäller såväl klass och rasism som frågor om kön och sexualitet.

Media-no-image

Sömnstörningar ökar risken för Alzheimers sjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 08:44 CET

En ny studie från sömnforskare vid Uppsala universitet visar att män som rapporterade sömnstörningar löpte en ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom jämfört med dem som sov gott. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s & Dementia.

Media-no-image

Europeiskt konsortium ska bekämpa antibiotikaresistens och bristen på nya läkemedel

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 09:01 CET

EU har tagit ett avgörande initiativ för att tackla det ökande globala problemet med antibiotikaresistens. Genom en stor satsning med både privata och offentliga medel lanseras idag projektet DRIVE-AB (Driving Reinvestment in R&D and Responsible Antibiotic Use), där Uppsalaforskare har en viktig roll.

Media-no-image

Uppsala tar initiativ för forskningsbaserad skola

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 14:10 CEST

Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan. Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen.

Media-no-image

Ris och ros till budgetpropositionen

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 16:22 CEST

Bra med flera studieplatser och förstärkning till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Men mycket bekymmersamt med färre stipendier för tredjelandsstudenter, indragna medel för Medelhavsinstituteten och 25 miljoner mindre för att utveckla verksamheten på Campus Gotland. Uppsala universitet ger regeringens budgetproposition både ris och ros.

Media-no-image

Spelplanen ändras mitt i samgåendeprocessen

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 16:21 CEST

De extra medel som Uppsala universitet utlovats för att genomföra samgåendet med Campus Gotland föreslås dras tillbaka. Det stod klart när regeringen presenterade budgetspropositionen idag.

Media-no-image

Pressinbjudan till Gotlandsmedierna

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 13:21 CEST

Rektor Eva Åkesson kallar Gotlandsmedierna till presskonferens med anledning av besked i budgetpropositionen.

Media-no-image

Få kvinnor utveckar posttraumatiskt stressyndrom efter abort

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 08:15 CEST

I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker sjuksköterskan och doktoranden Inger Wallin Lundell sambandet mellan posttraumatisk stress och abort. Resultaten visar att kvinnor som söker abort inte lider av posttraumatisk stress i högre grad än svenska kvinnor i övrigt.

Media-no-image

Hjärnsimulering väcker frågor

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 18:00 CEST

Vad betyder det när vi säger att vi ska simulera den mänskliga hjärnan? Varför är det viktigt att göra det? Och är det ens möjligt att simulera hjärnan separat från den kropp den faktiskt är en del av? De här frågorna och andra diskuterar två forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Neuron som publiceras idag.

Media-no-image

Uppsala University Jazz Orchestra firar 10-årsjubileum

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 13:47 CEST

Uppsala University Jazz Orchestra (UUJO) har 10-årsjubileum i år och det firas med en jubileumsbankett- och konsert på Uppsala slott den 1 november.

Media-no-image

Viktig mekanism som reglerar svettning identifierad

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 13:09 CEST

Att inte kunna svettas kan vara livsfarligt. Men många mår också dåligt av att de svettas för mycket. En grupp forskare som letts från Uppsala universitet har identifierat en grundläggande mekanism som reglerar svettning. Resultaten använder de nu för att utveckla en substans som skulle kunna minska svettproduktionen för de människor som lider av oönskad och sjuklig svettning.

Media-no-image

Östersjöregionens universitetsrektorer möts på Campus Gotland

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 12:02 CEST

Den 22-24 oktober träffas rektorer, ministrar och andra representanter från 55 universitet i 14 olika länder i nätverket Baltic University Programme i Visby, på Uppsala universitet Campus Gotland. Nätverket är ett av de största universitetsnätverken i världen och fokus ligger denna gång bland annat på samarbete kring undervisning och forskning med ett hållbarhetsperspektiv.

Media-no-image

Två nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 07:02 CEST

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett journalisten Lisbeth Gustafsson och professor emerita Cheryl Exum vid Sheffield University, England, till nya hedersdoktorer.

Media-no-image

Mitsubishi donerar medel för studentutbyte med Japan

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 12:00 CEST

Det japanska företaget Mitsubishi AB har donerat 357 000 kronor till Uppsala universitets program för studentutbyte med Japan.

Media-no-image

Ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska underlätta för myndigheter

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 11:59 CEST

En ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska göra det lättare för kommuner och länsstyrelser att planera för ny vindkraft. Vindkraftskurs.se ger en första grund för den som behöver förstå både vindkraftens fysiska förutsättningar, dess påverkan på människor, djur och natur liksom de politiska mål som ligger bakom dagens vindkraftsutbyggnad runt om i landet.

Stora skillnader mellan skolpojkars och skolflickors ideal vid förra sekelskiftet

Stora skillnader mellan skolpojkars och skolflickors ideal vid förra sekelskiftet

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 09:49 CEST

Vid förra sekelskiftet hade skolflickor en betydligt modernare syn på jämställdhet än de jämnåriga pojkarna. Flickorna ville bryta sig ur den traditionella kvinnorollen och ta mer plats i samhället, medan skolpojkarna redan då tyckte att kvinnorörelsen ”gått för långt”. Det visar en ny avhandling av utbildningshistorikern Sara Backman Prytz vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 08:29 CEST

Gunther Kress, professor vid University of London, har utsetts till ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.