Tags

Media-no-image

Samma och lika rättigheter för personer med utvecklingsstörning?

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 07:45 CET

Personer med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och ha självbestämmanderätt på samma villkor som andra. Men hur fungerar detta konkret i rättsliga sammanhang? Det diskuterar jur. dr. Therése Fridström Montoya i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Media-no-image

Rekrytering av toppforskare inom media- och kommunikationsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 11:36 CET

Uppsala universitet rekryterar den internationellt ansedde media- och kommunikationsforskaren Nico Carpentier. Rekryteringen är ett led för universitetet att stärka sin forskning inom digitala medier och det nutida samhället.

Media-no-image

Uråldrig uppkomst av färgseende

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 06:15 CET

I en ny avhandling från Uppsala universitet visar David Lagman att många av de gener som gör skillnad mellan tappar och stavar i ögat uppstod i de tidiga fördubblingarna av ryggradsdjurens arvsmassa.

Ukrainsk familjepolitik stödjer en familj med mannen som ensamförsörjare

Ukrainsk familjepolitik stödjer en familj med mannen som ensamförsörjare

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 07:40 CET

I Ukraina har befolkningen minskat i mycket högre grad än i Ryssland. Sociologen Katharina Wesolowski har under sitt avhandlingsarbete studerat kvinnors reproduktiva beteende och visar bland annat att en förändrad familjepolitik skulle kunna öka födelsetalen i länder med låga födelsetal. Den 17 april lägger hon fram sin avhandling som ger viktig kunskap i ämnet även för andra länder.

Media-no-image

Akademiska kapellet vill inspirera barn med klassisk musik

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 10:48 CET

Akademiska kapellet gästspelar i Gottsunda den 28 mars med en promenadkonsert för hela familjen där Brahms första symfoni framförs.

Media-no-image

Elbilar och solel kan bidra till framtidens elnät

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 10:22 CET

Elbilar och solel har blivit allt vanligare och de har en påverkan på det lokala elnätet. Variabiliteten i elkonsumtion och elproduktion ökar när man introducerar solel och elbilsladdning visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Modellerna som utvecklats i avhandlingen ligger till grund för elnätsberäkningar för framtidens elnät.

Tarmsjukdomar ett växande problem – situationen kartlagd i ny avhandling

Tarmsjukdomar ett växande problem – situationen kartlagd i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 08:28 CET

​Risken för att insjukna i kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är mycket hög jämfört med andra länder. Det framgår av överläkaren Daniel Sjöbergs avhandling som han lägger fram vid Uppsala universitet den 13 mars. Han visar också att prognosen varierar mellan olika sjukhus och blodbrist inte alltid åtgärdas trots nationella riktlinjer.

Media-no-image

Naturvetenskap och religion tema för nytt samverkansprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 14:15 CET

I takt med att naturvetenskapen ger svar på tidigare obesvarade frågor utmanas en rad religiösa trosföreställningar, samtidigt som allt fler inser vetenskapens begränsningar. För att öka kunskapen om relationen mellan vetenskap och religion och erbjuda ett forum för dialog, har ett nytt utbildnings- och forskningsprojekt startat vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Innovationsstöd på önskelistan för många forskare

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 11:05 CET

Läsbarhet i surfplattans tidevarv och hur internet kan hjälpa äldre att förebygga fallolyckor är exempel på samverkansprojekt som fått stöd av UU Innovation under det gångna året. Om universitetets innovationsstöd och forskarnas ökade intresse av kommersialiserings- och samverkansstöd kan du nu läsa om i UU Innovations och UU Holdings gemensamma årsberättelse för 2014.

Media-no-image

Fattigdomsfällan undersökt med matematisk modell

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 07:01 CET

​Varför tycks vissa länder utvecklas i rasande takt, medan andra knappt utvecklas alls? Denna fråga står i centrum i diskussioner om den så kallade fattigdomsfällan. Genom att använda matematik på stora tillgängliga datamaterial kan forskare nu presentera helt nya insikter och peka på vilka länder som kan förväntas utvecklas snabbare än andra. Studien publiceras idag i tidskriften Big Data.

Media-no-image

Pressinbjudan: Invigning av Zennströms gästprofessur och föreläsning med Doreen Stabinsky

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 08:55 CET

Måndagen den 23 mars invigs Zennströms gästprofessur och den nya Uppsala-satsningen på klimatledarskap med en föreläsning av Doreen Stabinsky, professor i global miljöpolitik och Uppsala universitets första gästprofessor i klimatledarskap.

Media-no-image

Vår välfärd diskuteras under AIMday

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 07:37 CET

Sverige har länge ansetts vara ett föregångsland när det gäller välfärd, och för sitt sätt att organisera välfärdsverksamheter så som skola, vård och omsorg. Men tiderna förändras och nya utmaningar uppstår. Hur vi rustar oss för att hantera dessa utmaningar och skapar en hållbar välfärd är viktiga utgångspunkter för de frågor som diskuteras när Uppsala universitet nu arrangerar AIMday Välfärd.

Media-no-image

Omdebatterat konstverk utgångspunkt för paneldebatt

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 11:26 CET

Konstverket ”Apollon och Dafne”, av konstnären Mikael Richter, har skapat debatt bland uppsalastudenterna och beskyllts för att föra tankarna till våldtäkt. Den 17 mars arrangeras ett panelsamtal om konstens roll på universitetet, med utgångspunkt i detta konstverk.

Media-no-image

​ Sahara Hotnights – inte bara ett ”tjejband”

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 09:56 CET

I början av 2000-talet öppnades nya möjligheter att sprida sin musik via Internet. Det var också då det så kallade ”tjejbandet” Sahara Hotnights slog igenom. I en ny avhandling i musikvetenskap granskar Linus Johansson begreppet ”tjejband” och hur begreppet används i medierna.

Media-no-image

Överraskande nya rön om stamcellers betydelse för utvecklingen av vårt lymfsystem.

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 18:00 CET

En helt ny mekanism för hur lymfsystemet utvecklas under fostertiden beskrivs i en aktuell studie från Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports. Upptäckten öppnar för att på sikt kunna reparera skador i lymfsystemet med stamceller.

Unik tand berättar om Pekingmänniskans liv

Unik tand berättar om Pekingmänniskans liv

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 07:42 CET

Forskare från Uppsala universitet och ett kinesiskt forskningsinstitut presenterar i senaste numret av tidskriften Acta Anthropologica Sinica upptäckten och analysen av en tand från Pekingmänniskan som hittades 2011 på Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Fyndet ger ny kunskap om en av den moderna människans mest mytomspunna förfäder.

Media-no-image

​Universitetets förutvarande rektor Martin H:son Holmdahl avliden

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 17:09 CET

Rektor har i dag den 11 mars 2015 mottagit meddelande att Uppsala universitets förutvarande rektor, professorn emeritus i anestesiologi, medicine jubeldoktorn Martin H:son Holmdahl har avlidit. Universitetshuset flaggar på halv stång i dag på eftermiddagen och även i morgon den 12 mars.

Media-no-image

Teknologi för liv och hälsa på SciFest

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 12:01 CET

Vilken roll spelar ditt genetiska arv för din hälsa? Hur kan man reparera en kropp med konstgjorda material? Och vilka är likheterna mellan människor och robotar? Svar ges på årets upplaga av vetenskapsfestivalen SciFest på Fyrishov i Uppsala. Temat den 19-21 mars är livet och den senaste teknologin med fokus på livsvetenskaper, materialforskning och ljusbaserad teknologi.

Moderkakans funktion undersöks med modern MR-teknik

Moderkakans funktion undersöks med modern MR-teknik

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 07:00 CET

I en ny avhandling från Uppsala universitet har läkaren och doktoranden Sara Sohlberg studerat genomblödningen i moderkakan under pågående graviditet. Resultaten visar att undersökningar med hjälp av MR-teknik har potential att bidra med viktig information vid bedömning av kvinnor med misstänkt dåligt fungerande moderkaka och tillväxthämmade foster.

Media-no-image

Allt fler kejsarsnitt ett hot mot global mödrahälsa

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 11:10 CET

​Under de senaste årtiondena har kejsarsnittsfrekvensen ökat kraftigt över hela världen. Helena Litorp har undersökt situationen i Tanzania och visar i sin avhandling att det inte endast var andelen kejsarsnitt som ökat, utan även mödradödligheten. En rad kliniska rekommendationer ges för bättre vårdkvalitet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.