Taggar

Media-no-image

Nya kandidatgener för IgA-brist funna med hjälp av hundar

Pressmeddelanden   •   2015-07-30 20:00 CEST

IgA-brist är en av de vanligaste genetiska immunbristsjukdomarna hos människor och är definierat som en brist eller total avsaknad av antikroppen IgA. I en ny studie från Uppsala universitet och KI har forskare genomfört den första komparativa genetikstudien på IgA-brist genom att använda hunden som modell. Nya kandidatgener identifierades och resultaten publiceras nu i tidskriften PLOS ONE.

Forskningsstudie visar lovande resultat för ny behandling av typ 1-diabetes

Forskningsstudie visar lovande resultat för ny behandling av typ 1-diabetes

Pressmeddelanden   •   2015-07-30 11:00 CEST

I en ny studie från Uppsala universitet har forskare framgångsrikt använt antiinflammatoriska cytokiner för behandling av typ 1-diabetes. Studien visar att om diabetessjuka möss fick interleukin-35 gick sjukdomen tillbaka eller botades genom att en normal blodsockernivå och immuntolerans bibehölls. Resultaten publiceras i open access-tidskriften Scientific Reports (Nature Publishing Group).

Media-no-image

Uppsalaforskare på expedition till Grönland

Pressmeddelanden   •   2015-07-21 08:15 CEST

I ett samarbete mellan Uppsala universitet och Polarforskningssekretariatet genomförs en månadslång expedition till Grönland med start i slutet av juli. Syftet är att öka kunskapen om hur ryggradsdjurs funktion och anpassning påverkats av övergångar mellan land och vatten under evolutionen.

Media-no-image

En natts sömnbrist ändrar DNA:t i dina vävnader

Pressmeddelanden   •   2015-07-20 16:44 CEST

Svenska forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet visar nu att gener som styr biologiska klockor i kroppens olika celler och vävnader förändras efter en natts sömnbrist. Studien publiceras i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Media-no-image

Förkortad sömn kan försämra förmågan att minnas under stress

Pressmeddelanden   •   2015-07-13 10:44 CEST

När människor sover överförs minnen från korttids- till långtidsminnet. I en ny studie visar forskare från Uppsala universitet att deras testpersoner var bra på att minnas saker – även när de fått bara en halv natts sömn. Men studien visade också att minnesförmågan hos testpersonerna som sovit lite påverkades mycket negativt när de dessutom utsattes för stress.

Uppsala universitets biologiska fältstation Klubban firar 100 år

Uppsala universitets biologiska fältstation Klubban firar 100 år

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 11:32 CEST

​I sommar firar Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil 100 år. Den startades för att studenter skulle få lära sig om marint biologiskt liv och sedan dess har cirka 20 000 studenter haft förmånen att förlägga en period under sin utbildning till västkusten.

Media-no-image

​Uppsala universitet startar kandidatprogram på engelska

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 08:41 CEST

Tre program inom speldesign blir först ut vid Uppsala universitet att genomföras helt på engelska på grundnivå.

Media-no-image

Personer med social fobi har för mycket serotonin – inte för lite

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 17:00 CEST

Utifrån tidigare studier har forskare trott att personer med social fobi har för låga mängder av signalämnet serotonin. En ny studie från Uppsala universitet visar dock att det förhåller sig precis tvärt om. Personer med social fobi tillverkar för mycket serotonin. Ju mer serotonin, som tillverkas, desto räddare är patienterna i sociala situationer.

Media-no-image

Ny ledtråd till hur cancer orsakar organsvikt

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 13:26 CEST

Cancer orsakar ofta en rad indirekta problem såsom blodproppar och sämre fungerande organ hos den drabbade individen. Orsakerna till denna organsvikt är fortfarande inte klarlagda. Nya fynd från en forskargrupp vid Uppsala universitet visar nu att en typ av blodceller, neutrofiler, spelar en viktig roll i denna process. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer Research.

Media-no-image

2014 mest våldsamt sedan kalla krigets slut

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 10:03 CEST

Under 2014 pågick 40 väpnade konflikter i världen. Det är det högsta antalet sedan 1999 och en ökning med 18 procent jämfört med de 34 konflikter som var aktiva 2013. Det visar nya data från fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Uppsala universitet. Även antalet stridsrelaterade dödsoffer ökade dramatiskt.

Media-no-image

Läkemedel och svampbekämpningsmedel påverkar enzymer hos fisk

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 14:00 CEST

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Kristina Beijer undersökt hur läkemedel och svampbekämpningsmedel påverkar ett viktigt avgiftningsenzym hos fisk. Båda typerna av ämnen visade sig ha stor inverkan på enzymet. Avhandlingen visar också att förbättrade vattenreningsmetoder kan ta bort flera av de kända läkemedlen och andra kemikalier från avloppsvattnet.

Media-no-image

Ny avhandling om det rättsliga skyddet för sambor

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 07:50 CEST

Vad har man för rättsligt skydd som sambo? Kajsa Walleng vid Uppsala universitet, aktuell med avhandlingen ”Att leva som sambo”, menar att levnadsformen sambo är här för att stanna och att det är dags att anpassa det rättsliga skyddet för sambor så att det blir mer i takt med sin tid

Media-no-image

Enklare och billigare metod för proteinanalyser i vävnader

Pressmeddelanden   •   2015-06-12 11:00 CEST

En ny metod för att studera proteiner, som inte kräver avancerad utrustning, specifika laboratorier eller dyra reagens, har tagits fram vid Uppsala universitet. Metoden skulle kunna utvecklas vidare för att användas inom vården, till exempel för sjukdomsdiagnostik.

Media-no-image

Energifyllda dagar lockar högstadietjejer

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 11:15 CEST

Tio år har gått sedan första Tjejveckan hölls för att visa högstadietjejer roliga och inspirerande tillämpningar av naturvetenskap och teknik. Arrangemanget har under åren lockat runt 200 deltagare långt utanför Uppsala. Nästa vecka är det åter dags för 20 förväntansfulla tjejer att inta Ångströmlaboratoriet.

Media-no-image

Uppsala universitet går starkt in i 2016

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 16:40 CEST

I verksamhetsplanen för 2016, som idag beslutades av konsistoriet, gör Uppsala universitet bland annat satsningar på fler meriteringstjänster och gränsöverskridande forskning.

Media-no-image

Presskonferens efter konsistoriet

Pressmeddelanden   •   2015-06-09 13:47 CEST

​Imorgon onsdag den 10 juni är det dags för konsistoriet (styrelsen) att sammanträda. Lokalmedier hälsas välkomna till pressträff med universitetsledningen efter mötet.

Media-no-image

Transplanterade stamceller kan återskapa förlorad känsel

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 11:00 CEST

Ny forskning vid Uppsala universitet visar på lovande framsteg i användning av stamceller för behandling av skada på ryggmärgen. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports, visar att humana stamceller som transplanteras till en ryggmärgsskada bidrar till återkomst av förlorad känsel.

Media-no-image

Ny avhandling undersöker filantroper och ansvarsutkrävande

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 10:23 CEST

I en ny avhandling i företagsekonomi från Uppsala universitet har Noomi Weinryb undersökt hur filantroper som skänker bort pengar för välgörande ändamål upplever ansvarsutkrävande för sitt eget givande. Hon har också tittat på hur filantroper i olika länder rättfärdigar sina gåvor.

Media-no-image

Ny mikroteknik från Uppsala underlättar jakten på utomjordisk liv

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 13:32 CEST

Martin Berglund, doktorand på Ångström rymdtekniskt centrum (ÅSTC) vid Uppsala universitet, har utvecklat ett instrument som bland annat kan revolutionera sökandet efter liv på Mars. Tekniken presenteras i hans nya doktorsavhandling.

Media-no-image

DNA:t som bara honor har

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 11:00 CEST

Hos många djurarter skiljer sig kromosomerna åt mellan könen. Hanen har en Y-kromosom. Men hos en del djur, till exempel hos fåglar, är det tvärtom. Där har honorna en egen könskromosom, W-kromosomen. Uppsalaforskare har nu för första gången kartlagt den genetiska sammansättningen och evolutionen hos W-kromosomen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.