Tags

Media-no-image

Viktig mekanism som reglerar svettning identifierad

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 13:09 CEST

Att inte kunna svettas kan vara livsfarligt. Men många mår också dåligt av att de svettas för mycket. En grupp forskare som letts från Uppsala universitet har identifierat en grundläggande mekanism som reglerar svettning. Resultaten använder de nu för att utveckla en substans som skulle kunna minska svettproduktionen för de människor som lider av oönskad och sjuklig svettning.

Media-no-image

Östersjöregionens universitetsrektorer möts på Campus Gotland

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 12:02 CEST

Den 22-24 oktober träffas rektorer, ministrar och andra representanter från 55 universitet i 14 olika länder i nätverket Baltic University Programme i Visby, på Uppsala universitet Campus Gotland. Nätverket är ett av de största universitetsnätverken i världen och fokus ligger denna gång bland annat på samarbete kring undervisning och forskning med ett hållbarhetsperspektiv.

Media-no-image

Två nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 07:02 CEST

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett journalisten Lisbeth Gustafsson och professor emerita Cheryl Exum vid Sheffield University, England, till nya hedersdoktorer.

Media-no-image

Mitsubishi donerar medel för studentutbyte med Japan

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 12:00 CEST

Det japanska företaget Mitsubishi AB har donerat 357 000 kronor till Uppsala universitets program för studentutbyte med Japan.

Media-no-image

Ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska underlätta för myndigheter

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 11:59 CEST

En ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska göra det lättare för kommuner och länsstyrelser att planera för ny vindkraft. Vindkraftskurs.se ger en första grund för den som behöver förstå både vindkraftens fysiska förutsättningar, dess påverkan på människor, djur och natur liksom de politiska mål som ligger bakom dagens vindkraftsutbyggnad runt om i landet.

Stora skillnader mellan skolpojkars och skolflickors ideal vid förra sekelskiftet

Stora skillnader mellan skolpojkars och skolflickors ideal vid förra sekelskiftet

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 09:49 CEST

Vid förra sekelskiftet hade skolflickor en betydligt modernare syn på jämställdhet än de jämnåriga pojkarna. Flickorna ville bryta sig ur den traditionella kvinnorollen och ta mer plats i samhället, medan skolpojkarna redan då tyckte att kvinnorörelsen ”gått för långt”. Det visar en ny avhandling av utbildningshistorikern Sara Backman Prytz vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 08:29 CEST

Gunther Kress, professor vid University of London, har utsetts till ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Dags för årets religiösa mästerverk

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 14:31 CEST

Körcentrums ”Sacred Pearls” har blivit både en succé och en tradition. Konserten äger rum första söndagen i november på Uppsala Konsert & Kongress. Finalen med Händels Hallelujakör framförd av samtliga körer och hela publiken ingår självklart i programmet även i år. Den 2 november är det dags igen.

Media-no-image

Ångström 200 år: Temadag på Museum Gustavianum

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 12:06 CEST

Den 18 oktober bjuder Museum Gustavianum in till temadag om uppsalafysikern Anders Ångström med föreläsningar, aktiviteter för barn och ljusshow i Anatomiska teatern. För att uppmärksamma en av Uppsala universitets mest kända historiska profiler, Anders Ångström, arrangeras en rad aktiviteter vid Uppsala universitet under hösten.

Media-no-image

Två nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 08:42 CEST

Kulturgeografen Ash Amin och historikern Mary Poovey har utnämnts till nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Media-no-image

Forskare utmanas i Levande Frågelådan

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 09:12 CEST

Varför finns matematik? Kommer vi att lyckas med att bara använda solenergi i framtiden? Och hur lång tid tar det egentligen för en mygga att tömma en hel människa på blod? Livets stora och små gåtor får sina svar när Uppsalaforskare ställs mot väggen i universitetsaulan den 17 oktober. Nytt för i år är att allmänheten välkomnas.

Media-no-image

Två nya hedersdoktorer vid språkvetenskapliga fakulteten

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 11:54 CEST

Två internationellt högt ansedda språkvetare; Peter Austin, som studerar hotade språk samt David Konstan, som gjort stora insatser inom grekisk känslohistorisk forskning, har utnämnts till hedersdoktorer vid språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Media-no-image

Sveriges arbetskraftinvandring till industrin undersökt i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:30 CEST

Varför utgjorde invandrare uppemot en tredjedel av alla arbetare på en del svenska storföretag runt 1960 när de samtidigt bara utgjorde en tjugondel av alla förvärvsarbetande? I en ny avhandling i ekonomisk historia har Olle Jansson undersökt hur det kommer sig att utländska arbetstagare koncenterades till metall- och verkstadsindustrin under efterkrigstiden.

Media-no-image

Barnet i fokus när Rudbeck och Rosén firas

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 08:35 CEST

Årets Olof Rudbeckdag är ett samarrangemang med Nils Rosén von Rosensteinjubiléet. Eftersom von Rosenstein är känd som pediatrikens fader går dagen i barnhälsovårdens tecken – från navelsträng till trådlös.

Media-no-image

Ledande plast ett möjligt material i framtidens batterier

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 07:02 CEST

Ledande plast kan vara möjligt att använda i framtidens batterier, istället för de metalloxider som används idag. Doktoranden Christoffer Karlsson har under sitt avhandlingsarbete undersökt och testat några sådana polymerer och visar att de har potential. Den 30 oktober försvarar han sin avhandling vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Uppsala universitet ställer in sin medverkan i seminariet om trafficking.

Pressmeddelanden   •   2014-10-12 19:11 CEST

Seminariet ”Mänskliga rättigheter och trafficking” skulle ha ägt rum i universitetshuset den 15 oktober. De senaste dagarna har dock universitetets medverkan i arrangemanget ifrågasatts från flera håll.

Media-no-image

Fredspriset helt relevant i ljuset av forskningen

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 16:06 CEST

Nobels fredspris tilldelas i år Kailash Satyarthi och Malala Yousafzai för deras kamp mot förtrycket av barn och yngre och för alla barns rätt till utbildning. Fredsforskare vid Uppsala universitet gillar valet.

Media-no-image

Ny hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 08:44 CEST

Biokemisten Bo Öberg, tidigare bland annat forskningschef på företaget Medivir och en av företagets grundare, har utsetts till hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Nya hedersdoktorer vid historisk-filosofiska fakulteten

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 09:43 CEST

Den brittiska historikern Amanda Jane Vickery och den gotländske historikern Åke G. Sjöberg har utsetts till nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet.

Media-no-image

Mycket små mängder tungmetaller och antibiotika i miljön bidrar till resistensproblemen

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 07:02 CEST

Ny forskning från Uppsala universitet visar att plasmider som bär på många resistensgener mot antibiotika kan anrikas vid mycket låga koncentrationer av antibiotika och tungmetaller. Resultaten stärker misstanken om att antibiotikarester och tungmetaller (t.ex. arsenik, silver, koppar) som sprids i miljön bidrar till resistensproblematiken. Fynden publiceras i den välrenommerade tidskriften mBio.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.