Gå til indhold
Kundetilfredshed Forsikring 2016 - EPSI Rating
Kundetilfredshed Forsikring 2016 - EPSI Rating

Pressemeddelelse -

Høj kundetilfredshed og høj konkurrence blandt forsikringsselskaberne

Forsikringsbranchen har gennem de sidste 10 år opnået en høj score på kundetilfredshed og det gør branchen igen i år. Selvom kundetilfredsheden er på et højt niveau, og mere end 9 ud af hver 10 forsikringskunde forventer at fortsætte med at være kunde i sit forsikringsselskab, så skifter kunderne forsikringsselskab. Mere end 8 ud af 10 kunder har skiftet forsikringsselskab på et tidspunkt, og det er kun 1 ud af 10 kunder der oplever, at det er svært skifte selskab, hvorimod 1 ud af 5 bankkunder oplever, at det er svært at skifte bank.

Sammenlignes kundetilfredsheden mellem forsikringsbranchen og banksektoren, nærmer bankbranchen sig forsikringsbranchens niveau for kundetilfredshed, men der er stadig langt endnu for bankerne. Danskerne har en markant højere tillid til forsikringsbranchen end til bankbranchen, men tilliden til forsikringsbranchen er trods dette stadigvæk på et lavt niveau. Forsikringskunderne har dog signifikant mere tillid til deres eget forsikringsselskab end til branchen generelt.

Vestjylland Forsikring har de mest tilfredse kunder på privatmarkedet, meget tæt fulgt af Lærerstandens Brandforsikring. Flertallet af forsikringselselskaberne går ned i kundetilfredshed mens Codan og GF Forsikring har forbedret sig signifikant. På erhvervsmarkedet er der tæt løb mellem forsikringsselskaberne, og her får Tryg den højeste rating af deres kunder, meget tæt fulgt af Topdanmark. ”De forsikringsselskaber, som er i toppen, lykkedes med at skabe gode oplevelser for deres kunder. De har et stærkt brand blandt deres kunder og det opleves som meget enkelt at være kunde hos dem”, siger Helene Söderberg direktør fra EPSI Rating.

Dét giver (u)tilfredse kunder

Privatmarkedet viser en mindre nedgang i kundetilfredshed på privatmarkedet i forhold til sidste år. Dette kan blandt andet spores til branchens fald i image. Desuden stiller kunderne spørgsmålstegn ved de forsikringsprodukter der bliver tilbudt, og til forsikringernes gennemskuelighed. Det gælder for branchen om at prioritere gennemskuelighed, så kunderne får en bedre forståelse af deres forsikringer og vilkårene for forsikringerne.

Studiet viser også at forsikringsselskaberne får høje ratings omkring deres skadeshåndtering. På privatmarkedet er der dog sket et fald i forhold til sidste år. ”Skadeshåndteringen har stor betydning for kundetilfredsheden. De kunder der har haft skader og har anmeldt dem, er mere tilfredse og loyale overfor deres forsikringsselskab ” siger Helene Söderberg, direktør fra EPSI Rating.

Vis eftertænksomhed overfor kunden

”Det er vigtigt med eftertænksomhed overfor kunderne. For at lykkes med dette, skal forsikringsselskaberne blive bedre til at give rådgivning vedrørende kundernes forsikringer. De skal give råd og tips om forebyggelse af skader og være mere proaktive i deres kundekontakt, og have fokus på kundens bedste. Dette vil skabe højere kundetilfredshed” siger Helene Söderberg direktør fra EPSI Rating.

Mere information omkring studiet, på www.epsi-denmark.org/report/forsikring-2016/

Kontakt information:

Helene Söderberg, Direktør

Telefon: 31 75 40 38

e-post: helene.soderberg@epsi-rating.com


.

Emner


Vores hovedmænd er EPSI Rating Group og Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. EPSI Rating Group udfører undersøgelser i flere lande, både i Norden og i Europa, og EPSI Rating er en del af det europæiske netværk. Institutet för Kvalitetsutveckling er en nonprofit-stiftelse med den opgave at fremme kvalitetsudviklingen i Sverige ved at skabe, samle og sprede viden om kvalitetsudvikling. Hovedmændene i SIQ er den svenske stat, via Tillväxtverket, og medlemsorganisationerne i “Intressentforeningen Kvalitetsudvikling”.

EPSI Rating hjælper virksomheder videre fremad

EPSI Rating Danmark leverer handlingsorienterede indsigter - vi stiller skarpt på kunder, borgere m.fl. - og hjælper virksomheder og samfund med at fokusere på de ting, der er vigtigst i interessenternes øjne.

EPSI Rating
Nybrogade 12
1203 København K
Besøg vores andre nyhedsrum