Gå videre til innhold
Bemanningsbransjen - fra kundenes ståsted

Pressemelding -

Bemanningsbransjen - fra kundenes ståsted

For 8. år på rad har EPSI Rating undersøkt kundetilfredsheten med bemanningsselskapene i Norge. Studien viser at tilfredsheten faller noe tilbake fra i fjor, men resultatet vitner allikevel om at de aller fleste bedriftene er fornøyde med bemanningsselskapene. En tilsvarende måling er blitt gjennomført i Sverige, og om vi ser disse studiene opp mot hverandre så er norske bedrifter noe mer tilfredse med bemanningsselskapene enn hva svenske bedrifter er.

Jobzone og Adecco

- Servicekvaliteten i bransjen er fortsatt på et meget høyt nivå, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge. Bedriftskundene blir som regel fulgt tett opp og får stort sett den hjelpen de trenger. Dessuten er bemanningsbyråene svært tilgjengelige dersom det skulle være noe, og det verdsetter kundene, fortsetter Høst.

Det er de mindre bemanningsselskapene som totalt sett skårer best. Undersøkelsen viser at de mindre byråene ofte er tettere på sine kunder, og at de i større grad enn de store lykkes med å finne de rette kandidatene.

Blant de store aktørene, så er det Jobzone som også denne gangen kommer best ut. Jobzone faller dog tilbake fra i fjor, mens Adecco kan vise til en god fremgang. Det gjør at det kun er marginale forskjeller mellom Jobzone og Adecco i denne målingen.

Finne rett person til rett jobb

Til tross for effektive bemanningsprosesser så opplever en god del bedrifter at kvaliteten på det innleide personellet ikke helt står i stil til de forventningene og behovene kundene har. Dette svekker forståelig nok helhetsopplevelsen og gjør at bedriftene er mindre lojale enn tidligere. I årets studie så svarer 38% av kundene at de vil anbefale sitt bemanningsselskap til andre bedrifter, og det er 5%-poeng færre enn i fjor.

Tilfredsheten med bemanningstjenesten varierer også en hel del mellom de ulike fagområdene. 
-Norske bedrifter er særlig tilfredse med innleie av personell innen handel&butikk, kundesenter&callsenter og kontor&administrasjon, mens bedriftene relativt sett er mindre tilfredse med innleie innen Industri&produksjon og helse&omsorg, avslutter Høst.

Flere detaljer om studien finnes her: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/bemanning/

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.