Gå videre til innhold
Norske bedrifter er mer tilfreds enn de svenske
Norske bedrifter er mer tilfreds enn de svenske

Pressemelding -

Høy kundetilfredshet med revisjons- og regnskapsbyråene

Kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. En kundetilfredshet på drøyt 77 er et meget godt resultat og «all-time high». En tilsvarende måling er gjennomført i Sverige, og om vi ser disse studiene opp mot hverandre så er det tydelig at norske bedrifter er mer tilfredse med sine revisorer enn hva svenske bedrifter er.

Deloitte i tet
Også i år er det de små og mellomstore revisjonsselskapene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen fra kundene. De store revisjonsselskapene får også gode resultater, men ligger signifikant lavere enn de små og mellomstore byråene. Blant de store revisjonsselskapene så er det Deloitte som får den beste tilbakemeldingen. 

- Deloitte er ifølge kundene særdeles dyktige på å møte forventningene ute blant sine kunder, og er dessuten selskapet med færrest klager, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge. EY kan vise til best fremgang, mens KPMG faller tilbake. 

Regnskapsførerne får tommel opp
Regnskapsbyråene er også blitt målt i en årrekke. Årets måling viser at bedriftene jevnt over er meget godt tilfredse med denne typen tjenester, og det er særlig de små bedriftene som kommer med den beste tilbakemeldingen. Regnskapsbyråene mottar noen flere klager en revisjonsselskapene, og studien viser at drøyt hver fjerde bedrift har klaget til sin regnskapsfører ila det siste året. 

Mer informasjon om studien finnes her: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/regnskap-og-revisjon/

Resultater fra den svenske studien finnes her

Emner


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.