Gå videre til innhold
Kundetilfredsheten i bemanningsbransjen i Norge
Kundetilfredsheten i bemanningsbransjen i Norge

Pressemelding -

Svært høyt servicenivå i bemanningsbransjen

Til tross for en liten tilbakegang leverer bemanningsbransjen fortsatt gode tall på kundetilfredshet. Nye studier utført av EPSI Norge viser at bemanningsbyråene både er tett på sine kunder og yter et svært høyt servicenivå. Dette bidrar til å skape gode kundeopplevelser. En viktig problemstilling bemanningsselskapenes må ta tak i er at de tilsynelatende lover kundene mer enn de klarer å innfri.

Målingen som EPSI har gjennomført viser ganske tydelig at bedriftene har høye forventninger til bemanningsselskapene sine. Høye forventninger er tegn på at kundene er engasjerte. - Det er bra, men selskapene må også levere en kvalitetsopplevelse rundt produktene og tjenestene som matcher de løftene som er gitt til kundene. Her svikter det for mange bemanningsselskaper, sier Fredrik Høst i EPSI Norge.

Manglende kompetanse og språkkunnskaper

En god del kunder opplever blant annet at det loves fagkompetanse og språkferdigheter i innsalget, noe som byråene senere ikke klarer å innfri. Det etterlyses derfor et bedre grunnarbeid i rekrutteringsprosessen, bedre informasjon og tettere oppfølging av kandidater. Dette gjelder særlig i byggebransjen.

Jobzone - beste praksis i god service?

Med en samlet indeksverdi på 78,1 på servicekvalitet leverer bemanningsbyråene et høyere servicenivå enn alle de andre bransjene som EPSI måler. Med det fremstår bransjen som "beste praksis" innen servicekvalitet. 

Jobzone kan vise til sin beste kundetilfredshet i målingens historie. De har fremgang på de fleste områder og yter - ifølge kundene - topp service. Det er likevel samlegruppen med de øvrige bemanningsselskapene som totalt sett kommer best ut, men de faller tilbake og merker nok konkurransen fra de store.

Hvordan håndtere klagende kunder

Hver tredje bedrift har klaget til sitt bemanningsselskap i løpet av det siste året. Med såpass mange klagende kunder burde man forvente dårligere kundetilfredshet, men bemanningsbyråene får mange bra tilbakemeldinger ved at de yter topp service og er raske til å håndtere de klagene som oppstår. Dette oppleves som positivt av kundene.

EPSI Norge har utarbeidet en rapport som gir dypere innsikt i studien. Les og lær mer om forbedringspotensialet i Bemanningsbransjen her; www.epsi-norway.org

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.