Medieanalyse Mål og evaluer virksomhetenes medieomtale

Få oversikt over virksomhetens medieomtale. Vi dokumenterer og evaluerer omfanget og kvaliteten på medieomtalen, skreddersydd etter deres behov.

Evaluere omfanget og kvaliteten på mediedekningen din

Oversikten viser omfanget av medieomtalen gjennom perioden og gir innsikt i hvor omtalen kommer fra, gjennomslag og synlighet i medieomtalen og hvordan medieomtalen potensielt påvirker virksomhetens omdømme.

Medieanalysen tilpasses din virksomhets behov og er en informativ og innsiktsfull rapport. Den er et nyttig verktøy for å måle og presentere effekten og kvaliteten av pressearbeidet. I tillegg får dere muligheten til å følge utviklingen til egne og konkurrende virksomheters medieomtale over tid.

Kine Langmo

Senior medieanalytiker

Silje Nereng

Senior medieanalytiker