Gå videre til innhold
Procon Digital planter klimaskog i Surnadal hos grunneier Anders Sæter.
Procon Digital planter klimaskog i Surnadal hos grunneier Anders Sæter.

Nyhet -

Procon Digital planter klimaskog i Surnadal

I et banebrytende miljøinitiativ har teknologiselskapet Procon Digital, i samarbeid med Trefadder AS og grunneier Anders Sæter, tatt et konkret skritt mot en grønnere fremtid ved å plante en klimaskog i Surnadal. Med over 1000 trær plantet, markerer dette prosjektet en betydelig innsats for å fremme bærekraft og støtte til lokalsamfunnet.

Aktiv miljørolle som Miljøfyrtårn

Procon Digital er Miljøfyrtårn-sertifisert, og har valgt å gå lengre enn å kjøpe klimakvoter for å oppnå klimanøytralitet. “Vi ønsker ikke bare å balansere vårt karbonfotavtrykk på papiret,” uttaler daglig leder Tor-Arne Lie Jensen. “Vår visjon er å ta en aktiv rolle i miljøarbeidet ved å gjennomføre tiltak som har en reell og positiv innvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss, og derfor planter vi trær i klimaskog i Norge.”

Støtte til lokale grunneiere

Planting av klimaskog er et tiltak som gir flere fordeler. Det bidrar ikke bare til å absorbere CO2 og fremme biologisk mangfold, men støtter også det lokale næringslivet og gir en økonomisk håndsrekning til grunneiere som Anders Sæter.

Procon Digitals engasjement for miljøet gjenspeiles i selskapets beslutning om å investere i naturen, noe som vil ha langvarige positive effekter for både planeten og menneskene som bor på den. "Med dette prosjektet setter vi en standard for andre bedrifter å følge, og som viser at det er mulig å kombinere forretningsdrift med miljøansvar", sier Jensen.

Kundene direkte involvert i klimaarbeidet

I tillegg til å plante trær for å være klimanøytral i forhold til eget utslipp, planter Procon Digital i tillegg ett tre for hver digital infokiosk selskapet leverer til sine kunder. På denne måten involveres også selskapets kunder direkte i klimaarbeidet i tillegg til bruk av selskapets digitale selvbetjeningsløsninger som i seg selv er miljøfremmende.

Med dette tiltaket viser Procon Digital at det er mulig for bedrifter å ta en aktiv og konstruktiv rolle i miljøarbeidet. Det er et skritt som andre kan følge for å gjøre en forskjell i kampen mot klimaendringene.

Procon Digital som miljøeksempel

Prosjektet i Surnadal er et eksempel på hvordan Procon Digital tar miljøansvar på alvor og integrerer bærekraftige praksiser i sin forretningsmodell. Ved å plante trær, bidrar selskapet til å skape et bedre miljø for fremtidige generasjoner, samtidig som det gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnet.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Tor-Arne Lie Jensen

Tor-Arne Lie Jensen

Pressekontakt Adm.dir./CEO Procon Digital +4790601632

Relatert innhold

Procon Digital – praktiske digitale løsninger siden 1990

IT-selskapet Procon Digital AS er landets ledende bedrift innen digitale selvbetjeningsløsninger basert på praktisk digitalisering plassert i det offentlige rom. Selskapets produkter og løsninger finner man innen mange ulike bransjer, bl.a. kommunal sektor, banker, leger og sykehus, eiendomsforvaltning, turisme, reiseliv, gravsteder, m.fl.

Procon Digital AS

Vestvollvn. 30C
2019 Skedsmokorset
Norge