Gå direkt till innehåll

Ämnen: Forskning

Nytt EU-godkännande:  Empagliflozin (Jardiance) nu godkänt för behandling av vuxna med kronisk njursjukdom (CKD)     Bild: Boehringer Ingelheim

Nytt EU-godkännande: Empagliflozin (Jardiance) nu godkänt för behandling av vuxna med kronisk njursjukdom (CKD)

Kronisk njursjukdom påverkar 850 miljoner människor över hela världen, varav 47 miljoner i Europa och cirka en miljon i Sverige. (1, 2, 3) Sjukdomstillståndet fördubblar risken för att en person läggs in på sjukhus (4) och är en ledande dödsorsak. (2) Godkännandet för kronisk njursjukdom kompletterar de redan befintliga indikationerna för empagliflozin vid typ 2-diabetes och hjärtsvikt. (7)

Empagliflozin minskade den totala bördan av kardiovaskulära komplikationer och sjukhusinläggningar hos typ 2-diabetes patienter med aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

​Nya resultat från EMPA-REG Outcome-studien där patienter med typ 2-diabetes och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom studerats, visade att empagliflozin minskade risken för totala antalet (första plus återkommande) kardiovaskulära händelser och sjukhusinläggning jämfört med placebo. Resultaten publicerades nyligen i The Lancet Diabetes & Endocrinology. (1)

VärldsKOLdagen 2020: Idag lanseras ”Koll på KOL” – en patientutbildning med fokus på egenvård

”Koll på KOL” är en utbildningsserie med fokus på egenvård för patienter med KOL. Utbildningen består av ett antal korta filmer och visar exempel på olika aktiviteter som KOL-patienter kan göra för att må bättre i sin sjukdom. Det kan handla om rörelser i vardagen, andningsträning, inhalationsteknik - men även vad patienter kan göra vid perioder då sjukdomen försämras.

Idag lanseras Act4YourHeart - en kampanj som uppmärksammar sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom

En vuxen person med typ 2-diabetes är upp till fyra gånger mer benägen att utveckla hjärt-kärlsjukdom jämfört med en person som inte har diabetes. (2) Nu lanseras Act4YourHeart – en kampanj som syftar till att informera och motivera personer med typ 2-diabetes att tala med sin läkare för att få en bättre förståelse för sin sjukdom och vad man kan göra för att skydda sitt hjärta.

Lung Life – en webbplattform där man kan kolla sin lunghälsa, Bild: Boehringer Ingelheim

Idag lanseras Lung Life – en webbplattform där man kan kolla sin lunghälsa

Lung Life gör det möjligt både för patienter som diagnostiserats med KOL och personer som inte har sjukdomen att ta reda på mer om sin lunghälsa. Webbplattformen Lung Life består av två delar: LungÅr där personer kan få en uppfattning om sin uppskattade lungålder och LungCheck där KOL-patienten kan göra en egenbedömning utifrån symtom, funktionsstatus, mental status, trötthet och känslor

Nya fullständiga resultat från studie med hjärtsviktspatienter (HFrEF) visar: Empagliflozin minskade den kombinerade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggningar pga hjärtsvikt med 25 procent

Empagliflozin (Jardiance) minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt med 25 procent jämfört med placebo utöver standardbehandling hos hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF), med eller utan typ 2-diabetes. Det visar resultaten från EMPEROR-Reduced-studien som publicerades i NEJM i samband med den pågående ESC-kongressen. (1)

Nya studieresultat visar att empagliflozin nådde primär effektvariabel i fas 3-studie vid behandling av hjärtsvikt

​Empagliflozin (Jardiance®) minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt jämfört med placebo utöver standardbehandling hos hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Empagliflozin nådde primär effektvariabel i den internationella EMPEROR-Reduced-studien med drygt 3 700 hjärtsviktspatienter (HFrEF), med eller utan diabetes.

Nintedanib - nu även godkänt för behandling av kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom (ILD) med en progressiv fenotyp

Europeiska kommissionen har nyligen godkänt nintedanib vid behandling av kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom med en progressiv fenotyp. (1) Läkemedlet är sedan 2015 godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF) och godkändes tidigare i år för behandling av systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD).

​Förbättrade behandlingsstrategier avgörande för typ 2-diabetespatienter med etablerad hjärt- och kärlsjukdom

Nästan var tredje patient (30 procent) med typ 2-diabetes har etablerad hjärt-kärlsjukdom och denna samsjuklighet ger negativa effekter på överlevnad samt på utnyttjandet av sjukvårdens resurser och sjukvårdskostnaderna. Det visar resultaten i en registerstudie som genomförts vid Linköpings universitet och som nyligen publicerats i Diabetes Therapy. (1)

Första läkemedlet mot interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros godkänt i Europa

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten har den 17 april godkänt nintedanib för behandling av lungkomplikationen interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros hos vuxna patienter. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt i USA som det första och enda läkemedlet för att bromsa en försämring av lungfunktionen hos patienter med ILD och systemisk skleros. Beslutet bygger på resultat från studien Senscis.

Stöd för att linagliptin inte skadar hjärtat eller njurarna hos äldre med typ 2-diabetes

Äldre patienter som får diabetesläkemedlet linagliptin löper inte större risk för kardiovaskulära händelser, hjärtsvikt som kräver sjukhusvård eller skadliga effekter på njurarna, visar analyser av en subgrupp inom ramen för Carmelina-studien. Studien visar dessutom att linagliptin inte ökar risken för hypoglykemi, för den undersökta gruppen jämfört med placebogruppen.

Behandling med empagliflozin hos typ-2 diabetiker med samtidig hjärtkärlsjukdom ger bättre hälsa och är kostnadseffektivt

Behandling med SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) bedöms öka överlevnaden och minska sjukvårdskostnaderna hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, visar en registerstudie vid Linköpings universitet. En stor del av kostnadsbesparingen kunde relateras till minskade kostnader av sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt.

Visa mer

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbetar med banbrytande terapier som förändrar liv - idag och för kommande generationer. Som ett ledande forskningsdrivet bioläkemedelsföretag skapar företaget värde genom innovation inom områden med stora medicinska behov. Boehringer Ingelheim grundades 1885 och har sedan dess varit familjeägt och har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Företaget har mer än 53 500 anställda som är verksamma på över 130 marknader i de två affärsenheterna Human Pharma och Animal Health. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 100 medarbetare som är verksamma inom Human Pharma. Läs mer på www.boehringer-ingelheim.se

Boehringer Ingelheim AB

Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm