Gå direkt till innehåll
Diabetes och sömnapné – en farlig kombination
Diabetes och sömnapné – en farlig kombination

Nyhet -

Diabetes och sömnapné – en farlig kombination

Typ 2-diabetes och sömnapné, andningsuppehåll i sömnen, är en vanlig kombination. Och farlig. Nu bekräftar åter igen en sammanställning av 22 olika studier hälsoriskerna med obehandlad sömnapné. Bland annat att risken för plötslig död nästan fördubblas. Beräkningar visar att nästan varannan typ 2-diabetiker har sömnapné. Många vet inte om det.

Sömnapné leder till upprepade andningsuppehåll under sömnen. De är i regel 20-30 sekunder långa men kan vara mycket längre, en minut eller mer. En person kan ha flera hundra andningsuppehåll varje natt.
Orsaken är oftast att tungan faller bakåt i svalget och stänger luftströmmen ned till lungorna. Flertalet av de som lider av sömnapné är överviktiga men långt ifrån alla.
Det finns olika hjälpmedel som minskar eller helt eliminerar sömnapnén.

Jättelik metastudie
Den nu aktuella studien, publicerad i tidskriften BMJ Open Respiratory Research, har utförts av forskare från Penn State Collage i Hershey, USA, och är en sammanställning av 22 olika studier. Fokus låg plötslig död på grund av hjärtsjukdom och en jämförelse mellan personer med och utan diagnosen sömnapné.
Totalt omfattar studien fler än 42 000 individer från olika delar av världen. Medelåldern bland deltagarna var 62 år, 64 procent av dem var män.
Jämfört med kontrollpersonerna löpte de med sömnapné nästan dubbelt så hög risk att drabbas av plötslig död. Ju äldre personen blir desto större blir risken.

Kraftfull varningsklocka
I en intervju med Medical News Today konstaterar en forskarna, Ryan Soose:
”Vi har länge känt till att obehandlad sömnapné ökar risken för att utveckla högt blodtryck, hjärtsjukdom och flera andra sjukdomstillstånd. Men den höga risken för plötslig död som rapporterats i den här studien är en kraftfull varningsklocka som ställer krav på tidig diagnos och behandling.”
Bakgrunden till den ökade risken för olika sjukdomstillstånd är den syrebrist personen får när andningsvägarna är blockerade under en apné. Syrebristen leder till många olika kroppsliga stressreaktioner, bland dem förhöjt blodtryck.

Smygande debut
Det finns många beröringspunkter mellan tvillingsjukdomarna sömnapné och typ 2-diabetes. En av dem är att den drabbade kan vara ovetande om sin sjukdom i många år. En annan den ökade risken för hjärt- kärlsjukdom och stroke. En tredje är övervikt.
Internationella Diabetesfederationen rekommenderar att om en patient insjuknat i den ena sjukdomen ska också den andra misstänkas.

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki

Ämnen

Taggar

Regioner

Vi är en insamlingsstiftelse som finansierar ledande diabetesforskning i Sverige och i världen

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 och 1998 i England så har organisationen och dess nätverk av organisationer arbetat tillsammans med att sprida information om diabetes samt att stötta forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor i kampen mot diabetes.

Vi har sedan 2007 ett 90-konto, 900116-5. Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25
167 51 Bromma
Sweden