Gå direkt till innehåll
Samband mellan njursvikt och tarmens mikroorganismer
Samband mellan njursvikt och tarmens mikroorganismer

Nyhet -

Samband mellan njursvikt och tarmens mikroorganismer

Tarmens betydelse för hälsan påtalas allt oftare. Professor Fredrik Bäckheds forskning går ut på att få mer kunskap om tarmbakteriernas roll vid folksjukdomar som njursvikt, typ 2-diabetes och fetma. Ett anslag om 3,5 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse används till avancerad teknik som möjliggör analyser av cellernas energiproduktion.

Såväl fetma, typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom som njursvikt präglas av förändrad ämnesomsättning. Dessutom hänger sjukdomarna ihop – patienter med en av dessa folksjukdomar löper stor risk att drabbas av ytterligare en. Fetma är till exempel förknippat med typ 2-diabetes som i sin tur ofta medför hjärtkärlsjukdom och njursvikt. Men forskarna vet ännu inte hur sambanden ser ut. Fredrik Bäckhed, professor vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska sjukhuset och akademin, tror att tarmmiljön påverkar. Han vill ta reda på mer om hur tarmens mikroorganismer påverkar kroppen i övrigt.
- Alla med fetma får inte typ 2-diabetes och alla med typ 2-diabetes får inte njursvikt. Vi vet inte varför det är så. Jag tror det kan ha att göra med miljön i tarmen. Vad tarmbakterierna får att äta påverkar deras ämnesomsättning och vilka molekyler de producerar, säger Fredrik Bäckhed.

Tarmbakteriernas meny påverkar blodsockernivån
Det är konstaterat att blodsockret sjunker i samband med magsäcksoperationer som görs i viktminskande syfte. Sänkningen kommer redan efter ett par dagar, alltså långt innan personen hunnit gå ner i vikt. Vid en magsäcksoperation kopplas delar av magsäcken bort, vilket gör att maten passerar snabbare genom magtarmkanalen och är mer osmält när den når tarmen. I och med det förändras menyn för tarmbakterierna och därmed deras ämnesomsättning.

Nu vill Fredrik Bäckheds forskargrupp ta reda på vilka ämnen tarmens mikroorganismer producerar hos någon med typ 2-diabetes och som har gjort en magsäcksoperation. Dessutom vilka ämnen mikroorganismerna producerar hos någon som gjort samma typ av operation men som inte har typ 2-diabetes.

I försök med möss har man hittat en direkt koppling mellan tarmbakteriernas aktivitet och blodsockerregleringen. Fredrik Bäckhed tror att produkter från bakteriernas ämnesomsättning påverkar mitokondrierna i tarmslemhinnans celler. Mitokondrierna är cellens energifabrik och hur väl näring tas om hand och utnyttjas för energiproduktion i tarmcellerna har stor effekt på hela ämnesomsättningen.

Analyserar tarmcellernas energiproduktion
Tack vare ett anslag från Lundbergstiftelsen kan forskarna nu analysera just energiproduktionen.
- Vi har kunnat köpa in en så kallad Seahorse, en maskin som gör att vi kan se hur effektivt mitokondrierna producerar energi ur näringen de får och hur energiproduktionen påverkas av olika ämnen, säger Fredrik Bäckhed.

Anslaget har också använts till inköp av ett avancerat mikroskop, ett fluorescensmikroskop, som ger stor mängd information om de prover som studeras.

Källa: cision.com

Se även lundbergsstiftelsen.se

 PDF: Tarmbakterier tycks ha en viktig roll för uppkomsten av typ 2-diabetes

Ämnen

Kategorier

Regioner

Relaterat innehåll

Vi är en insamlingsstiftelse som finansierar ledande diabetesforskning i Sverige och i världen

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 och 1998 i England så har organisationen och dess nätverk av organisationer arbetat tillsammans med att sprida information om diabetes samt att stötta forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor i kampen mot diabetes.

Vi har sedan 2007 ett 90-konto, 900116-5. Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25
167 51 Bromma
Sweden