Gå direkt till innehåll
Tydlig minskning av amputationer vid typ 1-diabetes
Tydlig minskning av amputationer vid typ 1-diabetes

Nyhet -

Tydlig minskning av amputationer vid typ 1-diabetes

Amputation vid typ 1-diabetes blir relativt sett allt mer ovanligt i Sverige. Minskningen har varit drygt 40 procent under en period på cirka tjugo år. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Resultaten som publiceras i tidskriften Diabetologia bygger på registerdata om 46 088 personer med typ 1-diabetes, under åren 1998-2019. Studien gjordes genom sammanlänkning av data från Nationella Diabetesregistret, Patientregistret och ett par andra nationella register.

Det som studerades var hur förekomsten av amputationer förändrades över tid. Forskarna gjorde också en kartläggning över riskfaktorer för amputation hos personer med typ 1-diabetes.

Personerna i underlaget var i genomsnitt 32 år gamla när de inkluderades i studien. Ingen av dem hade då amputerats. 55 procent var män, 45 procent kvinnor.

Trendbrott till det bättre
Under de inledande åren 1998-2001 var sannolikheten för amputation 2,84 per 1 000 personer, på årsbasis. Under de sista åren, 2017-2019, var motsvarande andel 1,64 per 1 000. Minskningen av andelen personer som genomgick amputation per år var alltså 42 procent.

Studiens förstaförfattare är Sara Hallström, doktorand inom molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och specialistläkare i internmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Vi ser ett trendbrott vid tidsperioden 2014-2016, och ett par år innan detta ser vi också sjunkande långtidsblodsocker och förbättrad njurfunktion. Det är de riskfaktorer som i denna studie visade sig vara de viktigaste för amputation hos personer med diabetes typ 1, säger hon.

Övriga konstaterade riskfaktorer var hög ålder, manligt kön, hjärt-kärlsjukdom, rökning och förhöjt blodtryck.

Mer vård och mindre lidande
Den förbättrade prognosen beror sannolikt på de senaste årens utveckling av diabetesvården, menar forskarna. Det handlar om intensiv behandling av påverkbara riskfaktorer genom exempelvis kontinuerlig glukosmätning, avancerade insulinpumpar och införandet av multidiciplinära diabetesfotteam.

Teamen hjälper patienter med svårläkta sår på fötterna till följd av kärlförändringar och försämrad känsel som kan orsakas av diabetes. Sår som inte läker riskerar i förlängningen att leda till amputation av fot, och i svårare fall även underben och lårben.
– Den sjunkande förekomsten av amputationer för personer med diabetes är viktig då amputation är ett ingrepp som orsakar ett stort lidande och funktionsnedsättning för de personer som behöver genomgå detta, säger Sara Hallström.

Titel: Risk factors and incidence over time for lower extremity amputations in people with type 1 diabetes: an observational cohort study of 46,088 patients from the Swedish National Diabetes Registry

Källa. Göteborgs universitet

Ämnen

Taggar

Regioner

Vi är en insamlingsstiftelse som finansierar ledande diabetesforskning i Sverige och i världen

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 och 1998 i England så har organisationen och dess nätverk av organisationer arbetat tillsammans med att sprida information om diabetes samt att stötta forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor i kampen mot diabetes.

Vi har sedan 2007 ett 90-konto, 900116-5. Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25
167 51 Bromma
Sweden