Gå direkt till innehåll

Kategorier: förnybar energi

Isabella Katsimenis, Energikontor Norr

Energikontor Norr på investeringsforum i Bryssel: Norrbotten med på banan i energiomställningen

Projektet Remarkable var särskilt utvalt att presenteras på årets upplaga av Covenant of Mayors Investment Forum 25 oktober i Bryssel. Isabella Katsimenis, nationell projektledare från Energikontor Norr var på plats. – Det var mycket inspirerande att möta det engagemang som finns bland andra kommuner och regioner runt om i Europa och veta att vi i Norrbotten är med på banan i energiomställningen.

Jörgen Nilsson har rekryterats som vd för Energikontor Norr

Jörgen Nilsson har rekryterats som vd för Energikontor Norr

– Rekryteringsgruppen är mycket glada för att Jörgen Nilsson tillträder som vd första maj 2023 och efterträder Katarina Delsing som går i pension. Jörgens bakgrund som civilingenjör och ledare kommer väl till pass när han tillsammans med medarbetare och styrelse tar nästa steg för Energikontor Norr. Energikontor Norr ska växa inom området ökad energieffektivitet och hållbarhet, säger Tomas Lejon,

Bodentravet arbetar med att minska sin energianvändning med målet att bli en mer hållbar verksamhet.

Bodentravet sparar energi och pengar efter energikartläggning

​Bodentravet är Sveriges nordligaste travbana och är ett av de företag i Norrbotten som ser fördelarna med att arbeta med energifrågan och sträva efter en mer hållbar verksamhet. I år genomförde de en energikartläggning som visade en god besparingspotential på 17 % motsvarande ca 280 000 kWh per år. Energikontor Norr har under året stöttat flera företag i energiarbetet, bland annat Bodentravet.

Hållbarhetskollen som Energikontor Norr tagit fram är ett bra första steg för företag som vill se hur de kan jobba mer strategiskt med hållbarhet.

​Hållbarhetskollen – få ökad förståelse för hur hållbarheten syns i ditt företag!

Ett nytt självskattningstest från Energikontor Norrs projekt Konkurrenskraft 2030 hjälper företagare att se var deras verksamhet befinner sig ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetskollen, som testet kallas, görs inom några minuter och ökar förståelsen för hur brett hållbarhetsbegreppet är och ger exempel på hur det ryms i många olika delar av ett företags verksamhet.

Världsförädlaren – guiden som hjälper dig att framtidssäkra din affärsidé

Världsförädlaren – guiden som hjälper dig att framtidssäkra din affärsidé

Energikontor Norr tillsammans med samarbetsparter arbetat för att göra det enklare för företag, entreprenörer och andra i regionen att komma vidare med sina affärsidéer inom energi- och hållbarhetslösningar. Tillsammans med aktörer inom affärsutveckling och finansiering har vi tagit fram Världsförädlaren, en guide för dig som vill utveckla en befintlig affärsidé som ska bli en hållbar investering.

Visa mer

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr

Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige