Blogginlägg -

Johan snackar om bonusfamiljer i Radio P4 Malmöhus 22 maj kl 08.45

Hur länge tycker du att man ska vara ihop med någon innan man introducerar sina barn med den nya partnern? 

Det är omöjligt att säga en exakt tid som ska gälla för alla. Jag brukar prata om vikten att känna sig trygg i relationen med sin nya partner när man introducerar hen med sina barn. Ofta tycker jag att barn känner på sig att föräldern har hittat en ny kärlek i sitt liv. De märker ju att föräldern är gladare och har någon att bry sig om utöver dem. Det är inte sällan att barnen "kommer på" sin förälder med sin nyvunna kärlek. 

Om båda har barn sen tidigare, när är det läge för barnen att träffa varandra och att alla börjar hänga ihop?

Jag föreslår att det är dags när bådas barn har fått träffa respektive förälders nya partner.

Det händer ju att ens barn är skeptisk mot ens nya partner i början, hur kan man tänka om det händer?

Det behövs tid för omställning. Jag tror att det är en god hjälp om föräldern ser sitt barns reaktion som normalt och handlar utifrån det. Det är sunt att barn till en början är skeptiska eller försiktiga i mötet med en ny människa som har kommit in så mycket i familjen. Om föräldern tänker så tror jag att den har det lättare att förstå barnets reaktion och på så sätt hjälper sitt barn att närma sig den nya personen i familjen lagom fort. Ge barnet tid.

Och om barnen inte kommer överens, hur kan man lösa en sån situation?

Det är som i alla syskonrelationer, att alla barn inte går hop. Men i en bonusfamilj så ställs det på sin spets eftersom det inte finns de biologiska banden som anledning att hålla ihop. Då får familjen hitta andra skäl till att anstränga sig att träffas och hålla ihop så gott det går. En del familjer löser det praktiskt så att barnen går om varandra så gott det går genom att inte vara samma helg hos familjen. Om inte det går så brukar en del familjer lösa det så att föräldern tar barnet på egen hand och gör saker ihop för att avlasta familjens system. Om problemet växer och blir en stor belastning för familjen så skall man söka hjälp för det.

Att flytta ihop är ett stort steg även utan barn, hur planerar man bäst en ihopflytt om en eller båda har barn?

Det är som jag tidigare har sagt en process som kräver tid. Varje medlem i familjen skall hinna med att vänja sig, komma över känslor som står i vägen för att flyttas ihop. Det bästa sättet är att vara öppen med sina känslor och prata om dem. De vuxna har ansvaret för att de samtalen blir konstruktiva. De vuxna ska ha sista ordet med i beslutsprocesserna kring flytten så att barnen känner sig hållna.

Får man som bonusförälder tillrättavisa sin partners barn?

Det är något som jag tycker föräldrarna ska prata igenom. Det kan finnas skäl till att överlåta fostran av barn på den biologiska föräldern, t ex om den andra bioföräldern har starkt motstånd mot att den nya partner ska lägga sig i uppfostran. Om alla parter är överens så kan mycket väl bioföräldern fostra barnet. Men en sak som inte bör hända är att nya partnern undviker möta barnet på ett känslomässigt plan. Det riskerar skapa en känsla av övergivenhet och sorg som leder till stora relationsproblem i familjen.

Vilka fina och härliga saker kan man se framemot om man ska skapa en bonusfamilj?

Det är samma fina och bra saker som i sk kärnfamiljer. Glädjen över att ha en familj, barn och dela vardagen med dem. I en bonusfamilj har man till skillnad från kärnfamiljen dessutom erövrat en seger i det att kunna skapa en vidgad familj med flera vuxna och flera barn inblandade. Det ger en större kontaktyta och därmed hjälp och stöd för varje individ. Som vuxen har man dessutom lärt känna sig själv på ett djupare plan eftersom det kräver mycket bearbetning av känslor som uppstår vid separationer och att återerövra kärleken och ny familj.

Ämnen

  • Mental hälsa

Regioner

  • Utanför Sverige

Kontakter

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör

Relaterat innehåll

Johan snackar om hur man kommer överens inför barnen efter en skilsmässa i radio P4 Malmöhus onsdag 3 april 2019

Tema för dagens program är, hur kommer man överens inför barnen efter en skilsmässa?
Hur vanligt upplever du att problem med att inte vilja träffas efter skilsmässan t ex på barndop, vigsel studentexamen etc.?
Det är ovanligt. Det är dock vanligt att det känns obekvämt och krystat att träffas efter skilsmässan. 
-Den första tiden efter en separation är säkerligen extra tuff, hur ska man k

Johan snackar om förluster och kriser i radio P4 Malmöhus onsdag 27 mars

+ Vilka är de största kriserna par brukar gå igenom? De största kriserna ett par går igenom är när vi sviker varandra på olika sätt. Det är dock ofrånkomlig att vi gör det, men sättet vi gör det på och vem vi gör det mot kan ger olika skador på vår inre människa. Vi lägger hela vårt hjärta i den andras händer när vi går in i en djup kärleksrelation. En färsk berättelse om hur svek i kärleksrelatio

Johan snackar "bråka-bra" i radio P4 Malmöhus med Hanna Palm och Ola Selmén

Hur man lär sig att bråka schysst.
- Vad ÄR ett bråk egentligen? Räcker det med att man inte kommer överens om något eller krävs höjda röster och ilska?
Bråk kan vara så olika för oss. Men bråk för en familjerådgivare är att två parter inte kommer överens i betydelsen har en konflikt.
- Vad är de vanligaste orsakerna till konflikter i ett förhållande?
Olika syn på ekonomi, barnuppfost

johan snackar om jämlik fördelning i familjen på Radio P4 Malmöhus 3 juli kl 08.45

Hur gör man om ena parten blir mer projektledare än jämlik?
Det löser man genom att sätta ord på sina känslor kring ojämlikheten. Det är viktigt att göra sig förstådd och bli förstådd av sin partner när det gäller ojämlik fördelning.
Finns det något förhållande som faktiskt är 100% jämlikt när det kommer till hushåll och ansvar?
Nej, det finns inget förhållande som är 100 % jämlikt och ka

När semestern börjar närma sig slutet - några tips och tankar från Familjerådgivaren

Tips för att behålla det lugn som man hade under semestern, in i hösten?
Flytta med dig någon händelse, erfarenhet eller lärdom från viloperioden in i hösten. Du kan ha varit med om en stark upplevelse, blivit förälskad, fått barn eller barnbarn som kan komma betyda mycket för dig i höst. Glöm inte att kvällarna fortfarande är ljumma och ljusa. Var ute och träffa fortsatt dina vänner ute på caf

Johan pratar om relationer och skilsmässa efter sommarledigheten i radio P4 Malmöhus morgonsändning

Varför tror du att skilsmässorna ökar efter semester och ledigheter?
Under längre ledigheter får vi mera tid att umgås. Vi ser då mera av varandras olika sidor på gott och ont. Vi bråkar oftast mer under ledigheter särskilt i början av den för att längre in i ledigheten ha kommit fram till en koncensus vad vi vill ägna vår gemensamma ledighet åt. Men om man lever i ett förhållande som redan är

Johan pratar om hur familjen påverkas av sjukdom i radio P4 Malmöhus morgonsändning

Är det viktigt att familjer eller par söker hjälp hos en familjerådgivare om sjukdom eller funktionshinder finns i familjen?
Ja, det är en viktig anledning för att komma till familjerådgivning eller parterapi för att få hjälp.
Vilka slags problem kan uppstå om någon i familjen blir plötsligt sjuk eller visar sig ha ett funktionshinder?
Familjerelationerna förändras och därmed villkoren fö

Johan pratar om Anknytning och relationer i radio P4 Malmöhus morgonsändninging

Vad är Anknytning?
Begreppet anknytning i psykoterapisammanhang beskriver hur vi människor knyter an till varandra. John Bowlby och Mary Ainsworth är två grundare av den sk Anknytningsteorin som beskriver hur spädbarnet och anknytningspersonen (modern oftast) startar en relation med olika kvaliteter och som sedan påverkar hur vi som vuxna knyter an till andra viktiga personer.
Hur fungerar a

Johan pratar om Julen i radio P4 Malmöhus morgonsändning

Julen är familjernas högtid, ändå finns det knappt en enda släkt där det inte gnisslar alls. Hur kommer det sig att det år efter år är så svårt för många att få till det? 
Det beror på att vi har höga förväntningar på att umgås med varandra på julen. De förväntningarna kan vi inte alltid infria och då blir vi besvikna, arga och ledsna.
Vilka är de vanligaste problemen som kan leda till konfl