Gå direkt till innehåll

Ämnen: Politik

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping (ICS) har tillsammans med Liberia lämnat in ett detaljerat förslag till FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization (IMO) om en fond för utsläppsfri sjöfart. Syftet är att nå den globala sjöfartens nettonollmål senast 2050.
Fonden kommer att ge incitament till snabbare produktion och användning av marina br

Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Utredningen som har haft i uppdrag att se över tonnage- och stämpelskatten har idag presenterat sina förslag. Svensk Sjöfart välkomnar regeringens tydliga ambition att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och att få fler svenskflaggade fartyg. Det är ett positivt steg att utredningen föreslår ett avskaffande av stämpelskatten, det bidrar till att öka attraktiviteten för att registrera fa

Sjöfartens betydelse för Sverige lyftes under Rikskonferensen 2024

Sjöfartens betydelse för Sverige lyftes under Rikskonferensen 2024

Sedan i söndags har Folk och Försvars årliga rikskonferens pågått i Sälen och intresset har varit mycket stort för temat som uppmärksammas, det vill säga hur både det militära och civila försvaret är grundpelarna för den gemensamma säkerheten och hur de samspelar. På schemat under tisdagens första block stod temat ”Ekonomiskt försvar: Flöden och kedjor” och bland talarna fanns Svensk Sjöfarts vd A

Svensk Sjöfart positiva till riksdagsledamöternas förslag under allmänna motionstiden

Svensk Sjöfart positiva till riksdagsledamöternas förslag under allmänna motionstiden

Under den allmänna motionstiden, när riksdagspolitikerna får ge förslag på åtgärder i olika delar av samhället, lades cirka 40 förslag om sjöfart fram. Svensk Sjöfart är positiva till flera av de motioner som riksdagsledamöterna lämnat in.
- Flera av de motioner som riksdagsledamöterna skrivit är i linje med vad Svensk Sjöfart tidigare lyft för att stärka sjöfartens förutsättningar som trafiksl

Svensk Sjöfart träffar regeringens utredare för tonnageskatt och stämpelskatt

Svensk Sjöfart träffar regeringens utredare för tonnageskatt och stämpelskatt

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har träffat regeringens utredare som ska se över tonnage och stämpelskatten.
- Att regeringen beslutat att se över tonnageskatten och stämpelskatten i syfte att stärka konkurrensförutsättningarna för den svenska sjöfarten är oerhört positivt. Sjöfarten transporterar ca 80-90 procent av alla varor till och från Sverige och är exempelvis viktig för försörjning

Historiskt beslut om ”sjöfartens parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Historiskt beslut om ”sjöfartens parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Hårda förhandlingar har idag avslutats på FN:s sjöfartsorganisation, IMO, som tagit beslut om en ny växthusgasstrategi och ett nytt mål för reduktion av växthusgaser från den internationella sjöfartsindustrin. Strategin innehåller ett mål om netto-noll utsläpp av växthusgaser till mitten av detta sekel samt att dom totala växthusgasutsläppen från internationell sjöfart ska reduceras med åtminstone

FuelEU Maritime klart: ”EU:s överenskommelse är ett steg i rätt riktning”

FuelEU Maritime klart: ”EU:s överenskommelse är ett steg i rätt riktning”

Förhandlingar och intensiva diskussioner har pågått över lång tid men den 23 mars kom beskedet att Europaparlamentet och EU:s ministerråd nått en politisk överenskommelse om att gradvis reducera växthusgasutsläpp från europeisk sjöfart genom regelverket FuelEU Maritime. Parterna har enats om att växthusgasintensiteteten från energi som används ombord ska reduceras med 2 procent från år 2025 och 80

Svensk Sjöfart i KT Kuriren: ”Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet”

Svensk Sjöfart i KT Kuriren: ”Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet”

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson skriver i tidningen KT Kuriren om sjöfartens nyckelroll för att lösa flera av de utmaningar som står högt upp på den politiska agendan, däribland det säkerhetspolitiska läget. Bland annat lyfter Anders Hermansson tre områden som regeringen bör adressera för att trygga förutsättningarna för den svenska utrikeshandeln och en god försörjningsberedskap.
Läs hela

Svensk Sjöfart i DN: ”Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen

Svensk Sjöfart i DN: ”Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen

DN skriver om det tillfälliga stoppet i Suezkanalen och vilken påverkan det har på sjöfarten. Bland annat intervjuades Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart, som förklarar att rederierna alltid gör bedömningar utifrån omvärldsutvecklingen.
– Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen och hur viktigt det är att man kan upprätthålla trafiken, säger Anders Hermansson bland a

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige