Gå direkt till innehåll

Ämnen: Partnerskap, samarbeten

Ny rapport: En stor andel unga i Norden tror att AI och Metaverse kommer att påverka samhället positivt

Ny rapport: En stor andel unga i Norden tror att AI och Metaverse kommer att påverka samhället positivt

Nästan hälften av unga i Norden i åldrarna 16–25 år tror att AI och Metaverse kommer att påverka samhället positivt. Det visar Fryshusets och Samsung Electronic Nordics Solve For Tomorrow Report 2023. Undersökningen visar också att nästan hälften tror att AI kommer förbättra arbetsmarknaden och att skolundervisning i Metaverse skulle göra att man lär sig mer.

Projektet ”Lokala världsmästare i samhällsengagemang” möjliggörs via ICA Stiftelsen.

ICA-handlare i Malmö och Södra Sandby startar samarbete med Fryshuset för en tryggare närmiljö

Att arbeta för en tryggare närmiljö för alla är något som är starkt förankrat hos de två ICA-handlarna Pär Friberg, Södra Sandby och Peter Berlin, Malmö. De såg ett ökat behov av trygghetsskapande arbete i sina närområden och vände sig till Fryshuset. I dialog med handlarna identifierade Fryshuset att det fanns ett stort behov av att arbeta förebyggande med drogproblematiken bland unga i området

Arbetsgrupp Fryshuset och Gullers grupp

Fryshuset och Gullers Grupp börjar samarbeta för att stärka ungdomars röst i samhället

Fryshuset har arbetat med att aktivera unga i över 35 år genom verksamheter som utgår från ungas behov. De driver bland annat skola, folkhögskola och fritidsverksamheter. Gullers Grupp har arbetat med kommunikation för samhällsaktörer i snart 30 år. Nu går Fryshuset och Gullers Grupp ihop för att aktivera unga och erbjuda dem verktyg för förändring, framförallt på den digitala arenan.

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm