Gå direkt till innehåll
Nytt regionalt center för mat, hälsa och handel

Pressmeddelande -

Nytt regionalt center för mat, hälsa och handel

Samhället måste bli mer hållbart, och för det behövs mer forskning och utbildning, och till det behövs finansiering och samverkan. Därför startar Högskolan Kristianstad nu en ny regional forsknings- och utbildningsmiljö med ett tvärvetenskapligt fokus för att skapa gränsöverskridande samarbeten mellan mat, hälsa och handel. Detta tillsammans med näringslivet och omgivande samhället. Tisdag 24 maj lanseras FOHRK. Varmt välkomna!

Centre for Food, Health and Retail at Kristianstad University, med akronymen FOHRK, ska bli en hörnsten i högskolans förmåga att bidra till ett hållbart samhälle. Detta genom en tydlig koppling till lärosätets forskning och utbildningar och med en stark regional och lokal förankring.

– Med FOHRK vill vi öka högskolans externa forskningsfinansiering och genom det utveckla både forskning och utbildningar, vilket är viktigt för vår framtida kompetensförsörjning och internationella positionering. Detta stärker vår kvalitet och relevans, säger Anna-Karin Edberg, vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad.

Högskolan ligger i en av Sveriges viktigaste regioner för produktion och innovation av mat och dryck. Målet är att centret ska bli en internationellt erkänd tvärvetenskaplig forskningsmiljö där kunskap kring livsmedel, hälsa och handel utvecklas och integreras tillsammans med näringslivet och omgivande samhället.

– Inom livsmedel och handel har vi sedan länge ett gott samarbete med näringslivet. Och inom hälsa har både vår forskning och utbildning varit starka länge. Så det finns mycket goda förutsättningar att utveckla en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö som ska bidra till regional utveckling och tillväxt, säger Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, och företrädare för området mat i FOHRK.

Tisdag 25 maj kl 12–16
Högskolan Kristianstad Hus 7 (Glashuset)
Hitta hit

Kontakt

Anna-Karin Edberg
Vicerektor och professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad
anna-karin.edberg@hkr.se
044-250 39 75

Karin Wendin
Professor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad
karin.wendin@hkr.se
044-250 38 28

  Albert Westergren
  Professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad
  albert.westergren@hkr.se
  044-250 38 41

   Jens Hultman
   Professor i företagsekonomi
   jens.hultman@hkr.se
   044-250 38 38

    Program

    12.00–13.00 Lunch med mingel

    13.00–13.20 Introduktion av FOHRK
    Håkan Pihl, rektor, Anna-Karin Edberg, vicerektor, samt professorerna Karin Wendin, Albert Westergren och Jens Hultman.

    13.20–13.50 Framtidens mat
    Viktoria Olsson, universitetslektor, Karin Wendin, professor,
    och Susanne Rask, forsknings- och utvecklingschef på Solina.

    13.50–14.20 Måltidens betydelse för vår hälsa
    Albert Westergren, professor, och Sarah Forsberg, doktorand, och Köpenhamns universitet.

    14.20–14.50 Hållbara och hälsosamma matvanor – ett handelsperspektiv
    Jens Hultman, professor, och Karin Alm, doktorand, presenterar projekt.

    14.50–15.10 Fika med mingel

    15.10–15.30 Innovationsprojekt om hållbar matproduktion
    Hannes van Lunteren, affärsutvecklare, Krinova Incubator & Science Park.

    15.30–15.50 Hälsa kan inte köpas, men kan den säljas?
    Om den hållbara maten för individ, samhälle och stat.
    TV-profilen Rickard Tellström, docent i måltidskunskap och expert på matkultur och
    måltidshistoria.

    Detta är FOHRK

    Ämnen

    Regioner


    Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 50 program och 270 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

    Kontakter

    Sara Sonesson

    Sara Sonesson

    Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62 www.hkr.se/personal/sara.sonesson

    Relaterat innehåll

    Högskolan Kristianstad

    Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

    Högskolan Kristianstad
    Elmetorpsvägen 15
    291 88 Kristianstad
    Sweden