Gå direkt till innehåll

Ämnen: Forskning

Foto:  Alexander Grey/Unsplash

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram under 2000-talet. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en bok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Syftet är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem

Foto: Paul Hanaoka/Unsplash

Bortkopplade från naturen – hur påverkar det oss och vår planet?

Mänskligheten står inför enorma utmaningar. Krig, klimatkris, miljökatastrofer, massmigration … Socioekologiska utmaningar som måste lösas kollektivt, inte bara enskilt och individuellt, annars riskerar den värld och natur vi är beroende av för vår överlevnad att gå förlorad. Skulle dessa utmaningar ha blivit kriser om vi kände samhörighet med naturen? Hur påverkar detta oss och vår planet?

Visa mer

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden