Gå direkt till innehåll
Utbildningen innehåller specialkurser inom hybridfordon, elfordon, batterier för fordon och datasäkerhet för fordon Foto: Volvo Cars
Utbildningen innehåller specialkurser inom hybridfordon, elfordon, batterier för fordon och datasäkerhet för fordon Foto: Volvo Cars

Pressmeddelande -

Ny utbildning inom fordon på Högskolan Väst

Fordonsindustrin står inför ett systemskifte med utveckling av eldrivna bilar, lastbilar, bussar och andra fordon. Därför erbjuder nu Högskolan Väst den nya utbildningen Elektroingenjör Fordon.

- Vi behöver fler ingenjörer för att växa i vår elektrifiering och det finns så mycket man kan jobba med inom fordon, säger Caroline Kjellin, Solution Manager Electric Propulsion på Volvo Cars.

Utbildningen är ett resultat av de täta kontakter högskolan har med en mängd olika företag. Detta bidrar till skapa en utbildning som branschen efterfrågar.

- Många av lärarna har arbetat, eller arbetar, utanför högskolan. Detta ger en direkt koppling mellan högskolan och branschen, med projekt och examinationsuppgifter hämtade från företagens dagliga verksamhet, säger Boel Ekergård som är programansvarig på Högskolan Väst.

Ger spetskompetens
Det handlar om ny storskalig utbyggnad av förnyelsebar elproduktion, utbyggnad av el-överföringskapacitet samt elektrifiering av förbrukarsidan. Alla fordonstillverkare har idag mycket ambitiösa planer för utveckling och tillverkning av elfordon. Det här programmet lägger en stabil grund inom produktion och distribuering av elenergi men har framförallt ett tydligt fokus på elektrisk framdrivning av fordon. Genom olika programspecifika kurser som behandlar konventionella fordon, som, hybridfordon, elfordon, batterier för fordon och datasäkerhet för fordon ger utbildningen en spetskompetens som branschen har en hög efterfrågan på.

Teori och praktik mixas
Boel Ekergård berättar att teorin kopplas till praktik genom laborationer och studiebesök. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som oftast genomförs direkt på ett företag med problemställningar eller uppdrag de behöver hjälp med.

- Det stora generella behovet av elektroingenjörer gör att antalet examinerade ingenjörer med expertis inom fordon idag inte räcker till för att täcka branschens kompetensbehov. Hos oss får man en skräddarsydd utbildning för fordonsindustrin vilket gör att sannolikheten är stor att studenterna har en anställning klar redan innan examen, säger Boel Ekergård.

Caroline Kjellin från Volvo Cars är glad över högskolans nya satsning med en specialinriktning:

- I den här utbildningen får studenten en direkt en koppling till en produkt – fordon – som gör att de tekniska ämnena ger lite mer och får lite mer betydelse som jag tror kan vara väldigt bra.

Mer om utbildningen

Kontakt: Boel Ekergård, Programansvarig, Högskolan Väst, boel.ekergard@hv.se, 0520- 22 32 75

Ämnen

Kategorier


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.