Blogginlägg -

Mikael Wallsbeck på Imagine that sitter i Svensk Idrottspsykologisk Förenings (SIPF) styrelse

Mikael WallsbeckImagine that sitter i Svensk Idrottspsykologisk Förenings (SIPF) styrelse. 

Svensk Idrottspsykologisk Förening (SIPF) är en intresseförening för svensk Idrottspsykologi. Föreningen arrangerar två konferenser per år och har en medlemstidning ( FLOW) som utkommer med 3 nummer per år. 

SIPF:s främsta uppgifter är:
- Att som ideell förening utan vinstintresse fungera som en nätverksskapande kraft.
- Att förbättra möjligheterna att bedriva idrottspsykologisk forskning.
- Att verka för en förbättrad idrottspsykologisk utbildning.
- Att tillvarata och förmedla tillämpad idrottspsykologisk kunskap.
- Att skapa möjligheter för ett förbättrat kunskapsutbyte mellan de som forskar respektive arbetar
  tillämpat.
- Att uppmuntra och verka för ett ökat samarbete över ämnes- och områdesgränserna.
- Att sträva efter att kontakterna mellan individer verksamma inom det idrottspsykologiska området
  förbättras, såväl nationellt som internationellt.
- Att fungera som samtalspartner till de organisationer som har intresse av att det idrottspsykologiska
  området stärks i Sverige.

Att utgöra en resurs för media, specialförbund och andra i behov av idrottspsykologisk information och kunskap.

SIPF anordnar nästa konferens den 24 mars på GIH. 

Läs mer om föreningen på www.svenskidrottspsykologi.se och följ gärna SIPF på Facebook och Twitter.  

Mikael Wallsbeck är också en av författarna till Träna tanken - en bok om mentala föreställningar i idrotten

Relaterade länkar

Ämnen

 • Beteendevetenskap

Kategorier

 • träna tanken - en bok om mentala föreställningar i idrotten
 • svensk idrottspsykologisk förening
 • sipf
 • mikael wallsbeck
 • idrottspsykologi
 • sport psychology
 • exercise psychology
 • träning
 • idrott
 • sport
 • idrottare
 • tränare
 • psykologi
 • mental träning
 • träna tanken
 • idrottspsykologisk rådgivare

Kontakter

Mikael Wallsbeck

Relaterat innehåll

Relaterade event