Gå direkt till innehåll
Nordisk forskning analyserar bränsleceller och vätgas för sjöfarten

Nyhet -

Nordisk forskning analyserar bränsleceller och vätgas för sjöfarten

Sjöfarten behöver minska sina växthusgasutsläpp betydligt för att nå framtida mål. Som komplement till energieffektiviseringar behövs framförallt alternativa bränslen. I ett nytt projekt undersöker IVL tillsammans med andra nordiska forskare och branschaktörer hur bränsleceller och vätgas står sig jämfört med andra fossilfria lösningar.

– Det finns en mängd olika möjligheter som elektrifiering, vind, biobränslen och elektrobränslen. Intresset för nya lösningar är stort inom sjöfarten och vätgas och bränsleceller är väldigt hett just nu, säger Julia Hansson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sjöfarten utgör en av de största sektorerna som fortfarande har stora utsläpp att jobba med, inte minst i Norden där sjöfarten också är av stor vikt för export och import.

I projektet HOPE - Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options - kommer IVL tillsammans med norska Sintef, Islands universitet, Stena Rederi och Powercell Sweden att analysera vätgas och bränslecellösningar för den nordiska sjöfartssektorn.

"Vätgas kan vara intressant för rutter inom Norden"

I projektet ingår att utveckla och utvärdera en konceptdesign för ett fartyg för närsjöfart som använder vätgas och bränsleceller för framdrivning. Även mer tekniska aspekter och kostnader ingår, samt barriärer och drivkrafter för att realisera sådana fartyg i Norden, liksom påverkan på utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

– För oss är det viktigt att olika alternativa bränslen utreds grundligt för att säkerställa att de är hållbara, praktiskt möjliga samt kostnadseffektiva. Vätgas kan vara ett mycket intressant alternativ för de av våra fartyg som trafikerar rutter mellan de nordiska länderna, säger Per Wimby, Stena Rederi.

Forskningsprojektet finansieras genom ett samarbete mellan Nordisk Energiforskning, danska EUDP, Business Finland, Trafikverket, norska forskningsrådet och isländska forskningscentret samt med betydande in-kind från deltagande företag. Projektet kommer att pågå i två år.

Ytterligare två projekt som ska analysera och testa vätgas och ammoniak inom sjöfarten finansieras inom samma program.

För mer information, kontakta:
Julia Hansson, tel. 010-788 66 51


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm