Gå direkt till innehåll
Foto: Rania Rönntoft
Foto: Rania Rönntoft

Pressmeddelande -

Handbok för restauranger ska rädda mer mat

En tredjedel av all mat som produceras äts inte upp. FN har målet att halvera det globala matsvinnet till 2030 och har utsett den 29 september till Internationella matsvinnsdagen. Nu har Samarbete för minskat matsvinn, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, tagit fram en handbok som ger restauranger praktiska tips om hur de ska rädda mer mat.

Svenska restauranger kastar omkring 70 000 ton mat varje år. En del är skal, ben och annat oätligt men mycket hade kunnat ätas om maten hade hanterats rätt.

– Matsvinn orsakar stor klimat- och miljöpåverkan och kostar mycket pengar, så det är viktigt att restauranger har rutiner för att minimera det, säger Elvira Molin på IVL som har arbetat med handboken.

Livsmedelsverket har tidigare gett ut en handbok för offentliga storkök. Nu har den anpassats för privata restauranger, med handfasta råd om hur de kan minska matsvinnet. Arbetet har genomförts av Samarbete för minskat matsvinn, en frivillig nationell överenskommelse där parter från hela livsmedelskedjan deltar.

Bättre för miljön, ekonomin och folkhälsan

Att minska matsvinnet lönar sig, inte bara för miljön och klimatet utan även ekonomiskt. En amerikansk studie från 2019 visade att varje dollar som användes för att minska matsvinnet i restauranger gav en vinst på sex dollar.

Restauranger kan minska svinnet genom sitt arbete i köket, hur man planerar serveringen och genom att påverka gästerna att kasta mindre mat. Offentliga storkök har ofta problemet att gästerna äter för lite. Utmaningen för privata restauranger är vanligen den omvända – matgästerna både tar och äter mer än de behöver. Att arbeta för minskat matsvinn kan därför både leda till bättre resurseffektivitet och bidra till bättre folkhälsa.

– Man kan exempelvis använda mindre tallrikar, erbjuda olika portionsstorlekar eller se till att gästerna har möjlighet att ta med sig den mat som de inte äter upp, säger Elvira Molin.

Ta vara på rester

Handboken presenterar tips och recept från restauranger som framgångsrikt har minskat sitt matsvinn. Nyckeln är samarbete mellan dem som lagar och dem som serverar maten.

– Ett tips är att alltid planera för rester så de inte slängs. Genom att använda dem klokt minskar behovet att köpa in mat, säger Elvira Molin.

Ladda ner handboken: Handbok för minskat matsvinn – för restauranger i privat regi

För mer information, kontakta:
Elvira Molin, elvira.molin@ivl.se, tel. 010-788 67 39

Samarbete för minskat matsvinn är en frivillig överenskommelse där aktörer från hela livsmedelskedjan och myndigheter deltar. Runt trettio företag, organisationer och myndigheter är medlemmar eller supportrar. Arbetet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av medlemmarna, Stiftelsen IVL och Livsmedelsverket. Läs mer på webbsidan: www.ivl.se/sams

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle. www.ivl.se

Presskontakt

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm