Gå direkt till innehåll
Temat är mångfald, vi har en väldigt enkel förklaring till det. Mångfald betyder egentligen variation och i rekrytering så översätts det till att bedöma vad som egentligen spelar roll och ta tillvara på människors olikheter vid anställning.
Temat är mångfald, vi har en väldigt enkel förklaring till det. Mångfald betyder egentligen variation och i rekrytering så översätts det till att bedöma vad som egentligen spelar roll och ta tillvara på människors olikheter vid anställning.

Pressmeddelande -

Jobbfestival med tema mångfald i Kungsträdgården den 25 maj

Temat på festivalen är mångfald och vi har en väldigt enkel förklaring till det. Mångfald betyder egentligen variation och i rekrytering så översätts det till att bedöma vad som egentligen spelar roll och kunna ta tillvara på människors olikheter vid anställning. Det är också själva målsättningen med den här mötesplatsen, nämligen att potential blir ledstjärnan. Vilket namn du har, vart du kommer ifrån, eller vilket gymnasium du gått på – det ska inte spela någon roll överhuvudtaget.

Jobbfestivalen i Kungsträdgården den 25 maj är en mötesplats för arbetssökande och företag med ett kontinuerligt rekryteringsbehov samt företag och organsisationer som erbjuder verktyg/tjänster i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering.
Målet är dels att knyta intressanta affärskontakter, men framförallt att förmedla jobb – före, under och efter mässan. Ambitionen är att bidra till mer mångfald på arbetsmarknaden och skapa fler dynamiska arbetsplatser. Alla är välkomna!

”Alla människor är subjektiva varelser - vi fattar snabba beslut, ofta baserat på förutfattade meningar och fördomar. Därför behöver vi fokusera mer på hur vi faktiskt gör när vi rekryterar. En del av lösningen handlar om att genom utbildning öka kunskaperna kring rekryteringshantverket hos alla dem som fattar anställningsbesluten. En annan del handlar om hur processerna ser ut. Min och HOME of Recruitment´s vision är fler träffsäkra och rättvisa rekryteringar. Många verksamheter skulle tjäna på att rekrytera utan cv och personligt brev exempelvis. Att vara del av Jobbfestivalen känns därför alldeles självklart för oss” – säger Josefin Malmer, Konsult/Partner HOME of Recruitment och författare av Rekryteringsboken för chefer.

I Sverige är ca 330 000 personer, eller ca 7% av den arbetsföra befolkningen, arbetslösa. Vissa grupper i samhället har det väsentligt svårare att hitta anställning än andra och arbetslösheten är högre hos t ex lågutbildade unga, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättningar och bland personer över 55 år. I dessa grupper finns mycket kompetens, erfarenhet och vilja som går förlorad för företag och organisationer.

"Tröskeln in till svensk arbetsmarknad är alldeles för hög för dessa grupper och Jobbfestivalen är ett lättillgängligt forum där arbetssökande i dessa grupper samt andra kan träffa företag som har anställningar att erbjuda" - säger Mats Wernheim som är initiativtagare till festivalen.

Under jobbmässan har företag som har ett rekryteringsbehov möjlighet att ställa ut och träffa intressanta kandidater med varierande bakgrund och erfarenheter. Det finns också möjlighet att bjuda in till företagsspecifika seminarier både på stora och lilla scenen. Jobbfestivalen invigs från stora scenen med ett gediget talarprogram och paneldebatter.

Bland utställarna finns också företag och organsisationer som erbjuder verktyg/tjänster i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering.

"Jobbfestivalen vill också bidra till ökad kunskap och förståelse om utsatta gruppers svårigheter på arbetsmarknaden och vad som kan göras för att sänka barriärerna, men också lyfta fram lyckade satsningar och enskilda framgångsexempel som kan ge inspiration till både företag och individer. Att ändra samhällets attityder och att lyfta fram potentialen är viktigt för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad för utsatta grupper" - menar Christian Hultén som är medarrangör.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Jobbfestivalen arrangeras av Mats Wernheim i samarbete med Christian Hultén

Temat på festivalen är mångfald och vi har en väldigt enkel förklaring till det. Mångfald betyder egentligen variation och i rekrytering så översätts det till att bedöma vad som egentligen spelar roll och kunna ta tillvara på människors olikheter vid anställning. Det är också själva målsättningen med den här mötesplatsen, nämligen att potential blir ledstjärnan. Vilket namn du har, vart du kommer ifrån, eller vilket gymnasium du gått på – det ska inte spela någon roll överhuvudtaget.

Presskontakt

Mats Wernheim

Mats Wernheim

Presskontakt VD Initiativtagare +46702825890

Relaterat material

Relaterade nyheter