Skip to main content

Medborgarforskare ska leta skadegörare i egen trädgård

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2021 09:03 CET

Att bli en medborgarforskare som letar efter skadegörare betyder att man som privatperson bidrar med sina observationer i ett visst område. Foto: Mathilda Ahlberg

Jordbruksverket ska genom ett samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, genomföra en inventering av tre karantänskadegörare under 2021. Inventeringen ska genomföras med hjälp av fritidsodlare som har trädgård och fruktträd och som på frivillig basis deltar som medborgarforskare. Syftet med inventeringen är att tidigt upptäcka eventuella karantänskadegörare.

Med ett allt varmare klimat och en ökande global handel så ökar riskerna för att nya växtskadegörare etablerar sig i Sverige. För att möta riskerna trädde en ny EU-växtskyddsförordning ikraft 2019. Den ställer skarpa krav på att inventera karantänskadegörare som ännu inte är upptäckta i landet men som kan göra stor skada om de etablerar sig. Flera karantänskadegörare angriper frukt och bärodling.

- Vi söker efter fritidsodlare som har egna fruktträd och som är intresserade av att delta i inventeringen som medborgarforskare, säger Sofia Windstam, projektledare på Jordbruksverket. Fritidsodlingen står för en ansenlig andel av frukt och bärodlingen i Sverige och vi vet att det finns många privatodlare i Sverige som är intresserade av att skydda våra växter från skadegörare.

Medborgarforskarnas uppdrag kommer vara att hänga fällor i sina privatträdgårdar eller kolonilotter och besiktiga fruktträd på jakt efter japanbaggen (Popillia japonica), äppelflugan (Rhagoletis pomonella) och plommonviveln (Conotrachelus nenuphar).

- Vi använder fällor med feromoner för att hitta japanbaggen och äppelflugan, medan plommonviveln inventeras genom att undersöka frukten visuellt.

Vad händer om vi hittar en karantänskadegörare?
Om någon skulle upptäcka en karantänskadegörare så kommer Jordbruksverket att sätta in olika åtgärder beroende på hur utbrett angreppet är. Ju tidigare man upptäcker en karantänskadegörare desto större chans att utrota den. Tiden är den viktigaste resursen.

Rekrytering bland fritidsodlare
Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, kommer att stå för rekryteringen av medborgarforskare och för insamlingen av data från dem.

- Det är viktigt att fritidsodlingen och yrkesodlingen agerar gemensamt. ”Mota Olle i grind” gäller när nya skadegörare försöker komma in i landet. Vi på FOR vill uppmana alla som är intresserade av fruktträd och bärbuskar att anmäla sitt intresse, säger Henrik Bodin som är trädgårdsrådgivare FOR.

Jordbruksverket står för material som fällor och utskick och sammanställer resultatet som presenteras i slutet av 2021.

Mer information
Läs mer om att bli medborgarforskare på for.se

Om inventeringen och karantänskadegörare på jordbruksverket.se

Kontaktpersoner för journalister
Sofia Windstam, projektledare på Jordbruksverket
sofia.windstam@jordbruksverket.se
036-15 50 96

Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare på FOR
henrik.bodin@tradgard.or
073-3324996

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.