Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 51 träffar

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 12:14 CEST

Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora utmaningar. Jordbruksverket följer utvecklingen för att kunna hitta lösningar som mildrar effekterna av torkan. 30 juli presenterade regeringen ett krispaket på 1,2 miljarder. Syftet är att stärka likviditeten i lantbruket och minska risken för utslaktning av djur. Krisstödet ska betalas ut av Jordbruksverket.

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 11:08 CEST

Torkan fortsätter och situationen är alltjämt allvarlig. Myndigheter och branschorganisationer jobbar intensivt för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra tillgång till vatten och foder som behövs för livsmedelsproduktionen.

Honungsprogram bidrar till bihälsa

Honungsprogram bidrar till bihälsa

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 09:00 CEST

Jordbruksverket har fattat beslut angående fördelningen av medel i Nationella honungsprogrammet 2019. Totalt satsas drygt 6 miljoner kronor inom ett antal områden för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Hälften av pengarna finansieras av EU-medel.

Pengar till studier för bättre djurvälfärd och lönsammare företag

Pengar till studier för bättre djurvälfärd och lönsammare företag

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:00 CEST

Inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi har Jordbruksverket fått möjlighet att dela ut pengar till forskningsprojekt som syftar till att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med förbättrad eller bibehållen god djurvälfärd. Av totalt 45 ansökningar har nu elva valts ut.

Nyheter 1 träff

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:36 CET

Den 14-19 maj 2018 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Kina. Kommissionen bjuder nu in representanter från företag och producentorganisationer att delta i delegationen. Ansökan ska vara inne senast den 7 februari.

Dokument 3 träffar

Affisch om matavfall på sex språk

Affisch om matavfall på sex språk

Dokument   •   2018-06-12 05:55 CEST

Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt och analyserat behovet av dränering av svensk jordbruksmark.

Rapport om Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande

I en ny rapport har Jordbruksverket analyserat hur byggnationen av stallar kan utvecklas.