Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 107 träffar

Prognoser över växtskyddsmedel viktigt för en konkurrenskraftig odling

Prognoser över växtskyddsmedel viktigt för en konkurrenskraftig odling

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 10:15 CET

På uppdrag av Växtskyddsrådet har vi utrett möjligheten att ta fram prognoser över tillgängliga växtskyddsmedel för att ge odlare bättre beslutsunderlag. För att inte hamna i situationer där ett effektivt växtskydd saknas är det nödvändigt med ett förebyggande arbete. Prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att förbjudas är ett av sätten att bidra till bättre framförhållning.

Greppa Näringen nominerat till miljöpris

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 12:53 CET

Greppa Näringen, som arbetar med att reducera lantbrukets miljö- och klimatpåverkan, har blivit nominerat till Östersjöfondens pris 2019. Priset har delats ut sedan 1990 och ges årligen till en person eller organisation för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö.

Den svenska mjölkproduktionen minskade 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 09:35 CET

Den totala invägningen av mjölk under 2018 var 2 760 tusen ton. Det är en minskning med 57 ton eller 2 procent. Slakten ökade för samtliga djurslag, förutom kyckling.

Så vill vi bidra till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald

Så vill vi bidra till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 08:00 CET

Ett fortsatt jordbruk är den viktigaste förutsättningen för att bevara odlingslandskapets alla värden. I en plan för den svenska biologiska mångfalden har vi identifierat ett 20-tal åtgärder som behöver genomföras. Vår utgångspunkt är att jordbruket ska kunna producera livsmedel effektivt samtidigt som natur- och kulturvärden gynnas, säger Johan Wallander, miljömålssamordnare på Jordbruksverket.

Nyheter 1 träff

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:36 CET

Den 14-19 maj 2018 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Kina. Kommissionen bjuder nu in representanter från företag och producentorganisationer att delta i delegationen. Ansökan ska vara inne senast den 7 februari.

Bilder 2 träffar

Andel ekologisk invägd mjölk

Andel ekologisk invägd mjölk

Licens All rights reserved
Storlek

37,2 KB • 537 x 357 px

Andel ekologiska ägg

Andel ekologiska ägg

Licens All rights reserved
Storlek

37,6 KB • 542 x 346 px

Dokument Visa alla 8 träffar

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Dokument   •   2019-02-14 10:15 CET

Rapporten slår fast att odlingen behöver prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att försvinna från marknaden. En bättre framförhållning säkrar jordbruks- och trädgårdsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Det är viktigt för att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Program för Livsmedelsseminariet 15 januari 2019

Program för Jordbruksverkets livsmedelsseminarium den 15 januari 2019.

Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport

Undersökning av dioxin och dioxinlika PCB i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg.

Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport