Gå direkt till innehåll
KSLA-podden: Granbarkborrens härjningar, del 2

Nyhet -

KSLA-podden: Granbarkborrens härjningar, del 2

Vad kan vi göra åt det största utbrottet av granbarkborre som har dokumenterats för Sverige? Vad stoppar ett utbrott och vad har vi lärt av tidigare utbrott? Hur används fällor och fungerar de i förebyggande syfte? Finns det risk att fällorna dödar andra insekter? Vilka R-tal gäller för barkborrar och varför har försäljningen av tallplantor ökat markant på senare tid?

Detta och en hel del annat samtalar experterna om i andra delen av KSLA-podden om granbarkborrens härjningar efter den extremt torra sommaren 2018. 

Samtalet leds av Jan Stenlid, ordförande i KSLA:s Skogskadekommitté och till vardags professor i skogssjukdomar vid SLU, samt Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi med inriktning mot hur skogsägare uppfattar skogsskador, vid Umeå universitet. Inbjudna experter är Magnus Petersson, skogsskötselchef på Södra, Kerstin Ström, skogskonsulent och projektledare för Skogsstyrelsens projekt ”Stoppa borrarna”, Martin Schroeder, professor i entomologi/insektslära vid SLU samt Ralf Johansson, drabbad skogsägare i sydöstra Småland, det värst drabbade området i landet.

Mer om skogsskador kommer i KSLA-poddform under våren – håll utkik på www.ksla.se och där poddar finns! Mer info om skogsskador finns också i Facebook-gruppen #sjuktintresseradavskog

--------------------------------------------------------------

Länk till podden

Länk till första avsnittet av KSLA-podden om granbarkborrens härjningar

Länk till KSLA-podden, alla avsnitt

--------------------------------------------------------------

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. I fokus för samtalen är jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, KSLA:s projekt, boksamling och donationsgårdar samt biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är omkring 40 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad. (Det går bra att lyssna direkt eller ladda ned/hämta avsnitten till telefonen/paddan/datorn och lyssna vid tillfälle.)

Välkommen till gröna samtal med KSLA!

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Relaterade nyheter