Gå direkt till innehåll
Bemanningsbranschen får godkänt – men nya kundkrav väntar runt hörnet

Pressmeddelande -

Bemanningsbranschen får godkänt – men nya kundkrav väntar runt hörnet

För sextonde året i rad mäter Svenskt Kvalitetsindex bemanningsföretagen i Sverige. Branschen får efter två år med pandemi klart godkända omdömen av sina kunder. Om kundernas tidigare utmaningar har handlat om att utveckla och behålla medarbetare så handlar framtiden mer om att attrahera rätt kandidater och planera för framtida behov i en osäker omvärld.

De två senaste årens studie kring hur företag upplever sina bemanningsbolag har präglats av pandemin. Frågor kring permitteringar, neddragningar, en begynnande lågkonjunktur samt en återstart av ekonomin har påverkat kundernas behov och utmaningar. Utifrån det har branschen lyckats bra med sin kundhantering och kundnöjdheten ligger kvar på klart godkända nivåer.

– Kundnöjdheten i år ligger på 69,1 vilket är en något lägre notering jämfört med 2021 som var en högsta notering sedan 2015 säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex. Om fjolårets resultat mer signalerade att kundernas utmaning var att behålla och utveckla medarbetare så speglar årets studier mer av en osäker framtid. För branschen gäller det nu att hjälpa sina kunder med att hitta och attrahera rätt kandidater och planera för framtida behov i en osäker omvärld, säger Johan Parmler.

Kundnöjdhet – SKI Bemanning 2022
Betyg 0-100

Även om bemanningsbolagens kundnöjdhet har minskat något, så har de senaste årens nivåer indikerat att det här är en bransch med stabila kundbetyg. Skillnaden mellan aktörerna är fortsatt liten och även större som mindre aktörer som ingår i studien får klart godkända betyg. Bäst ut i år kommer Clockwork följt av Bravura. Gruppen Övriga som står för en relativt stor del av branschgenomsnittet tappar jämfört med förra året.

Hög aktivitetsnivå – ett måste i en föränderlig värld

En hög aktivitetsnivå och att vara nära sina kunder är något som den här branschen har varit bra på och den trenden håller i sig. Samtidigt har branschen alltid haft goda omdömen när det gäller service i samband med kontakt och råd samt hantering av klagomål och det gäller även i år.

– Även i årets studie är det närmare 5 av 10 som uppger att det bemanningsbolag man har är bra på att säkerställa att tjänsterna fungerar. När det gäller förmåga att säkra både nuvarande och framtida behov så är nivåerna något lägre, säger Johan Parmler. Vi ser att kundernas utmaning förändras ganska fort. Ett år handlar det om att man vill ha stöd för att utveckla och behålla personal och året efter så handlar det mer om utmaningar att attrahera rätt kandidater. Kundbehoven i branschen är helt enkelt ett rörligt mål och här behöver aktörerna bli ännu bättre att vara nära sina kunder. En hög aktivitetsnivå och att vara nära sina kunder är framgångsfaktorer, säger Johan Parmler.

Vad är er största utmaning idag gällande kompetensförsörjning?

Service och återkoppling framför priset

I flera studier som Svenskt Kvalitetsindex gör om både befintliga och framtida kunder så ställs genomgående frågor kring vad som är viktigt vid val av leverantör. Det har vi även gjort i årets studie kring bemanningsföretag.

– Vi känner igen resultat på frågan vad som är viktigt vid val av bemanningsbolag och kan återigen konstatera att priset inte är det mest avgörande säger Johan Rhodin, analytiker Svenskt Kvalitetsindex. Själva priset kommer först på femte plats. Istället är det områden som service, utbud, återkoppling och rykte kommer mycket högre på agendan.

Viktigt vid val av bemanningsbolag?

Digitalisering – ett bra komplement

Även i årets studie har frågor kring digitalisering inkluderats. Det handlar om man använder digitala tjänster för bemanning/rekrytering och hur man ser på att använda digitala tjänster framåt.

– Hälften av kunderna anger att man kan tänka sig en helt digital rekryteringsprocess och matchningen upplevs i stort lika bra vid användandet av digitalt verktyg som vid kontakt med en kontaktperson. De digitala lösningarna för bemanning och rekrytering upplevs som enkla att använda och skapar ett tydligt mervärde. De digitala plattformarna fyller helt enkelt funktion som en kontaktperson inte kan matcha eller tillhandahålla, säger Calle Walmstedt projektledare Svenskt Kvalitetsindex.


Not, om studien 2022
Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom bemanningsbranschen sedan 2007. Respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sitt bemanningsföretag och aktörerna erbjuder tjänster inom personaluthyrning, rekrytering, bemanningstjänster med ett mer konsultativt innehåll samt strategisk bemanning. Datainsamlingen pågick under april och maj 2022 och totalt samlades 1400 intervjuer in.

Ämnen

Kategorier


För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum