Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fyra av fem rektorer är begränsade i sina läromedelsinköp

Fyra av fem rektorer uppger att de är begränsade när de ska köpa läromedel. Samtidigt menar hälften att de behöver prioritera vissa ämnen över andra. Det visar en färsk rapport från Läromedelsförfattarna, båda lärarfacken och Sveriges tre största elevorganisationer.

– Det är oerhört oroväckande siffror. Sverige lägger minst pengar i Norden på läromedel, och det märks. Vi ser en alarmerande olikvärdighet bland elevers tillgång till ändamålsenliga läromedel, säger Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna.

Fyra av fem rektorer (79 %) svarar att läromedelsinköpen är begränsade på deras skola. Av dem uppger 71 % att det är ekonomin som begränsar dem, vilket gör ekonomin till den överlägset främsta begränsande faktorn.

– Elevers rätt till läromedel måste skrivas in i skollagen, annars kommer läromedelsinköpen fortsätta vara lidande, säger Per Kornhall.

Undersökningen visar även att många rektorer behöver prioritera vissa ämnen över andra när de gör sina läromedelsinköp. Nästan hälften (49 %) svarar att de prioriterat något eller några ämnen det senaste läsåret.

– Ämnen ska inte behöva viktas mot varandra. Lärare och elever ska ha rätt till läromedel i alla ämnen, alltid, säger Per Kornhall.

Läs hela rapporten här

För mer information:

Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna, 070-499 88 80, per.kornhall@laromedelsforfattarna.se

Embla Jernstig, kommunikatör, Läromedelsförfattarna, 070-440 03 24, embla.jernstig@laromedelsforfattarna.se

Så gjordes rapporten

Rapporten har tagits fram av Läromedelsförfattarna, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer och SVEA. 517 rektorer svarade på frågor om tillgången till och inköp av läromedel. Frågorna ställdes i form av telefonintervjuer under mars, april och maj 2020 av Exquiro Market Research.

Upplever du att något begränsar skolans läromedelsinköp?

Ja: 79 procent
Nej: 21procent

Vad av följande upplever du huvudsakligen begränsar skolans läromedelsinköp?
(Exklusive svar av typen ”upplever inte att skolans möjlighet till läromedelsinköp är begränsad”)

Statliga direktiv: 0 procent
Huvudmannens prioriteringar: 2 procent
Ekonomin: 71 procent
Upphandling eller ramavtal: 6 procent
Läromedlens kvalitet: 9 procent
Utbudet av läromedel: 8 procent
Annat: 4 procent

Har något eller några skolämnen prioriterats vid inköp av läromedel på er skola under det senaste läsåret?

Ja: 49 procent
Nej: 51 procent

Ämnen


Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur. Vi för författarnas talan och jobbar för att förbättra deras förutsättningar, villkor och rättigheter.

Presskontakt

Per Kornhall

Per Kornhall

Presskontakt Ordförande
Embla Jernstig

Embla Jernstig

Presskontakt Kommunikatör

Relaterat innehåll

Välkommen till Läromedelsförfattarna!

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur.

Läromedelsförfattarna
Drottninggatan 61
11121 Stockholm
Sverige