Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

Pressmeddelande -

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

Under vecka 17 har länsstyrelserna fortsatt sitt förebyggande arbete med information och rådgivning till olika samhällsaktörer för att minska smittspridningen. Det har handlar om träffar med religiösa samfund, näringsliv och olika arrangörer av exempelvis motionslopp.

Under veckan har det fortsatt kommit in många frågor från både verksamhetsutövare och privatpersoner när det gäller olika typer av allmänna och privata sammankomster och offentliga tillställningar. I fokus står kommande studentfirande, skol- och klassresor, motionslopp för barn, trossamfundens aktiviteter samt bröllop. Många uppfattar inte att de omfattas av lagstiftningen som innebär ett maxantal på 8 personer och länsstyrelserna ser inte heller att man reflekterar över lämpligheten att genomföra ett arrangemang.

Veckorna innan valborgshelgen genomförde länsstyrelserna olika kommunikationsinsatser runt om i landet. På de flesta ställen, med några medialt uppmärksammade undantag, hörsammade man uppmaningarna om att ställa in valborgsmässofirande och demonstrationer under första maj och ersätta dessa med digitala alternativ.

Inför stundande skolavslutningar genomförs fortsatta informationsinsatser och tillsyn av uthyrare av lokaler för privata fester, inklusive partybussar och partybåtar. Här har länsstyrelserna ett utökat samarbete med polismyndigheten. Flera av dessa ärenden är under handläggning där verksamhetsutövarna inte hörsammat länsstyrelsernas uppmaningar. 

- Vi ser en tämligen aggressiv marknadsföring av olika möjligheter att anordna studentfester och liknande just nu. Det finns aktörer som kontaktar oss för att förhöra sig om storleken på de eventuella viten som kan komma att begäras ut, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn. Det blir uppenbart att man vill göra bedömningar om hur stor den möjliga nettointäkten kan bli efter ett eventuellt utdömande av vite.

- Vitesbeloppen kan därför variera mellan olika aktörer med likartad verksamhet, avslutar Anna Carlsson.

  Vid bedömningen av storleken på vitesföreläggande använder länsstyrelsen bland annat verksamhetsutövarens omsättning och den uppskattade vinsten per tillfälle som underlag.

  Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

  Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

  Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 17.

  För mer information, kontakta Anna Carlsson, nationell samordnare för Länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, 010-225 02 90.

  Om uppdraget

  Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

  Relaterade länkar

  Information om tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen på länsstyrelsernas webbplats

  Ämnen

  Kategorier


  Om Länsstyrelsen
  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  Presskontakt

  Lotta Larson

  Lotta Larson

  Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204

  Relaterat innehåll

  Om Länsstyrelsen i Dalarna

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  791 84 Falun
  Sverige