Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsernas logotyp
Länsstyrelsernas logotyp

Pressmeddelande -

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 22: Vad gäller enligt covid-19-lagen?

Förra veckan infördes höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelserna ser att antalet idrottstävlingar och evenemang har ökat, men så har även antalet frågor om vilka sammankomster som berörs av ändringarna och vad som egentligen gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Detta lyftes i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn som avser vecka 22.

Den 1 juni infördes de första lättnaderna enligt regeringens steg 1 för hur rådande covid-19 relaterade restriktioner ska anpassas och successivt avvecklas. Ändringarna i deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör det möjligt för fler att delta på idrottstävlingar och gå på kulturevenemang.

För länsstyrelserna innebär detta en utökad tillsyn då allt fler evenemang arrangeras. Det har även lett till ett ökat antal frågor. Både allmänhet och verksamhetsutövare har kontaktat länsstyrelserna med frågor kring framtida ändringar. Det har bland annat gällt när en viss reglering kommer att tas bort, hur regeringens och Folkhälsomyndighetens planer förhåller sig till varandra och om de aviserade förändringarna kommer införas 1 juli. Många frågor har även handlat om huruvida de nya deltagartaken även omfattar privata sammankomster och handelsplatser. Länsstyrelserna ser en stor kommunikationsutmaning i att förmedla vilka typer av sammankomster som omfattas eller inte av de nya deltagartaken samtidigt som många av de tidigare restriktionerna fortsatt gäller.

I kommunikationen kring införandet av höjda deltagartak har fokus, både från regeringen och myndigheter, främst legat vid maximalt antal deltagare vid varje typ av evenemang och vilket datum nya lättnader förväntas införas. Mindre tydlig har informationen varit om vilka smittskyddsåtgärder som arrangörerna måste vidta för att säkerställa att evenemanget kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Länsstyrelserna ser en risk att verksamhetsutövarna inte tar med grundläggande krav på smittskydd i sin planering.

- I sommar vill vi se smittsäkra evenemang där arrangörerna inte bara utgått från vilket deltagarantal som är maximalt tillåtet utan även vidtagit de åtgärder som krävs enligt den tillfälliga covid-19-lagen för att förhindra smittspridning, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelserna har fått rapporter om att vissa verksamhetsutövare inom handeln missförstått ändringarna som infördes 1 juni och tror att de inte längre behöver beräkna eller säkerställa maxantalet i butiker.

- Det är allvarligt om verksamhetsutövare inom handeln tolkat ändringarna som infördes 1 juni som att tidigare restriktioner för handelsplatser inte längre gäller. Det innebär helt klart en risk för att en ökad smittspridning, avslutar Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

På länsstyrelsernas webbplats finns mer information om vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 22.

För mer information, kontakta Anna Carlsson, nationell samordnare för Länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, 010-225 02 90. 

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier


   Om Länsstyrelsen
   Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

   Kontakter

   Lotta Larson

   Lotta Larson

   Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204

   Relaterat innehåll

   Om Länsstyrelsen i Dalarna

   Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

   I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

   Länsstyrelsen i Dalarnas län
   Åsgatan 38
   791 84 Falun
   Sverige