Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsernas logotyp
Länsstyrelsernas logotyp

Pressmeddelande -

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 18: Samverkan ger goda effekter – fler väljer att följa lagen

Under vecka 18 har länsstyrelserna, både på regional och nationell nivå, samverkat med Polismyndigheten, regionernas smittskyddsläkare och berörda kommuner för att nå ut med information kring vad som gäller för olika evenemang. Det är en av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

En utmaning länsstyrelserna haft är tillsynsinsatser riktat mot arrangörer av publika evenemang. Eftersom evenemang kan arrangeras med kort varsel har det varit en utmaning att hinna identifiera evenemang, vilka som arrangerar dem och sedan rikta tillsynsåtgärder emot dem. Detta har lett till att länsstyrelserna har förtätat kontakten med Polismyndigheten, smittskyddsläkare och berörda kommuner för att effektivare kunna identifiera olika arrangörer och samverka kring kommunikationen. Länsstyrelserna ser att de informationsmöten som genomförts tillsammans med olika arrangörer har gett god effekt och att det är en framgångsrik metod för ökad efterlevnad av den tillfälliga covid-19-lagen.

- Allt fler vill arrangera olika typer av evenemang och vi ser ett stort behov av att nå ut med vilka begränsningar som gäller för olika typer av sammankomster och offentliga tillställningar. Genom samverkan har vi lyckats nå flera arrangörer av större evenemang och fört dialog, både kring vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen, men även vad som är lämpligt ur smittskyddssynpunkt och vi ser att det haft goda effekter på följsamheten, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Flera länsstyrelser rapporterar om fortsatt bristande följsamhet hos allmänheten vad gäller uppmaningen att handla ensam. Verksamhetsutövare berättar att flera kunder och besökare uppger att de är vaccinerade och att man därför anser sig kunna göra som man vill. Länsstyrelserna bedömer att det är problematiskt att vaccinerade personer inte uppfattar att även de måste följa de anvisningar som finns i butikerna och att dessa gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte.

- Många i samhället är fortfarande inte vaccinerade och trängsel i exempelvis butiker innebär risk för smittspridning. Verksamhetsutövarna har, och de flesta tar, ett stort ansvar för att förebygga trängsel och hindra smittspridningen, men påtalar att de känner sig maktlösa när allmänheten väljer att inte följa de rekommendationer som anges. Alla måste fortsätta ta sitt ansvar för att minska smittspridningen oavsett om man är vaccinerad eller inte, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Inför stundande avslutningen av ramadan har flera länsstyrelser spridit information om hur trängsel och smittspridning kan undvikas under högtiden Eid al-fitr.

- Under veckan firas flera olika högtider och många vill fira med sina nära och kära, men det är av stor vikt att större sammankomster och trängsel undviks för att förhindra smittspridning, avslutar Anna Carlsson.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 18.länk till annan webbplats

För mer information, kontakta Anna Carlsson, nationell samordnare för Länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, 010-225 02 90.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Ämnen

Kategorier


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige