Gå direkt till innehåll
En tio meter hög ceremonilokal byggs inne i Järvas kulturreservat. Entreprenör är Winge Byggnads AB. Trots alla försäkringar lyckades kyrkogårdsförvaltningen inte hålla budget, och måste nu be kommunfullmäktige om mer pengar.
En tio meter hög ceremonilokal byggs inne i Järvas kulturreservat. Entreprenör är Winge Byggnads AB. Trots alla försäkringar lyckades kyrkogårdsförvaltningen inte hålla budget, och måste nu be kommunfullmäktige om mer pengar.

Nyhet -

Budgethaveri för begravningsplatsen – tvingas be fullmäktige om mer pengar

Det fortsatta bygget av Järva begravningsplats kräver ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Redan före sommaren meddelade kyrkogårdsförvaltningen att den beslutade budgeten inte skulle hålla, och nu står det klart att kostnadsökningen blir över 15 procent. Enligt stadens regler krävs då ett nytt genomförandebeslut. Förvaltningen vet ännu inte hur stor slutkostnaden blir, men ska ta fram en kalkyl till kyrkogårdsnämndens sammanträde den 13 december.

För snart 15 år sedan bjöd ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) in till en arkitekttävling om en begravningsplats på Granholmstippen, i Järva DiscGolfPark. Sedan dess har den politiska viljan att genomföra ett storslaget projekt i Järva bestått, trots att ekonomin tidigt blev ett återkommande problem. För varje steg i processen steg också kostnaderna. De första kalkylerna utgick från en kostnad på 12 000 kronor per kistgrav. Genomförandebeslutet 2019 landade på 357 miljoner kronor för 2600 kistgravar, vilket ger en kostnad motsvarande 135 000 kronor per gravplats.

Höga riskmarginaler

På Stadsledningskontoret var man orolig för att inte heller den siffran skulle hålla. Inför beslutet skrev kontoret att ”vi utgår från att investeringskalkylerna i ärendet nu innehåller riskmarginaler, som baserat på kyrkogårdsnämndens erfarenhet, är tillräckligt stora för att hantera kvarstående risker”. Och kyrkogårdsnämnden försäkrade i sitt utlåtande att ”en hög risk har räknats in i de kostnadskalkyler som tagits fram”.

Nu visar det sig att riskmarginalen ändå inte var tillräcklig.

– De ökade kostnaderna beror framförallt på att projektet försenades samtidigt som priserna för att bygga har ökat dramatiskt under senare år, säger förvaltningschefen Svante Borg på stadens webbplats.

Instabil mark

Men den förklaringen håller inte enligt nätverket Låt Parken Leva som följt projektet och försökt förmå staden att utreda en annan placering av begravningsplatsen, vid sidan av Järva DiscGolfPark.

Även om byggstarten försenades 1 år när en anbudsgivare överklagade upphandlingen av den första entreprenaden så genomfördes de sista upphandlingarna för två år sedan. Innan inflationen började öka.

– Visst kan inflationen påverka, därför ska kalkyler ha säkerhetsmarginaler. Men att kostnaderna har skenat 20 procent eller mer beror på att staden tyvärr valt fel plats att bygga på, säger nätverkets talesperson Carina Masreliez Kvarnborg.

– Instabil och förorenad mark är inte lämplig för begravningsplatser, varken etiskt, miljömässigt eller ekonomiskt.

Låt Parken Leva anser dessutom att kyrkogårdsförvaltningen skjuter problem och ytterligare kostnader framför sig genom att NCC:s markentreprenad godkändes med ett stort antal fel och brister.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Borgarråden Clara Lindblom (V), Karin Manngård (S) och Åsa Lindhagen (MP) med budgetförslaget för Stockholm 2024 som presenterades den 11 oktober. Foto:Stockholms stad/ Via TT

Skenande kostnader för gravbygget i Järva - renoveringen av Skogskyrkogården skjuts upp igen.

I stadshusmajoritetens budgetförslag för Stockholm 2024 tilldelas Kyrkogårdsnämnden en utökad investeringsbudget på 95 miljoner kronor för bygget av Järva begravningsplats och en ny ceremonilokal på Strandkyrkogården. Skogskyrkogården finns däremot inte med i investeringsplanen, trots att kyrkogårdsnämnden nyligen tog ett nytt genomförandebeslut att renovera världsarvets krematorium och kapell.

Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att genomföra etapp 1 av Järva begravningsplats,  Det då ansvariga borgarrådet Dennis Wedin (M) hade ekonomisk kontroll som profilfråga, och kritiserade hårt ärvda byggprojekt som inte höll budget.

Går mot budgethaveri – nytt genomförandebeslut krävs för Järva begravningsplats

Under sommaren har prognosen för Järva begravningsplats försämrats ytterligare. Underskottet ökar från 50 till 70 miljoner kronor, eller mer. Förvaltningen lovar ”genomlysa” projektet. Oppositionen säger att andra projekt måste prioriteras ner när Järva blir dyrare. Kanske begravningsavgiften höjs istället. Oavsett vad måste kyrkogårdsnämnden be kommunfullmäktige om ett nytt genomförandebeslut.

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige