Gå direkt till innehåll
Förtroendevalda från kommunerna och regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ("70-gruppen") med rapporterna om kollektivtrafik, gods samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.
Förtroendevalda från kommunerna och regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ("70-gruppen") med rapporterna om kollektivtrafik, gods samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

Pressmeddelande -

70 politiker eniga om ställningstaganden för regionens transporter

Effektivisera transportsystemet med resenären i fokus, ställ om till hållbara godstransporter och gör Arlanda till Nordens ledande flygplats. Det är några av ställningstagandena för Stockholm-Mälarregionens transporter som de 70 politikerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har enats om. Arbetet har samlat politiker från samtliga riksdagspartier i Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

- Stockholm-Mälarregionen har en enorm styrka med både stark industri och tjänstesektor. Men för att regionen ska fortsätta utvecklas måste människor kunna resa till jobbet och godstransporterna fungera. Nu har tre rapporter med ställningstaganden presenterats inom kollektivtrafik, gods samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Ställningstagandena blir viktiga underlag för vårt fortsatta arbete för regionens transporter. Det kommer att behövas ett ökat utrymme i kommande nationella plan och länsplaner för att klara både underhåll av befintliga anläggningar och nya nödvändiga investeringar, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

- Vi är inte i början eller slutet av en resa, utan i ett led i ett arbete som pågått i över 30 år. Vi måste hjälpas åt att se bortom våra egna administrativa gränser och arbeta för de insatser som ger störst nytta. Här blir vi länkar i den långa uthålliga kedja som ger större vinster än vad vi kan skapa var och en för oss själva. Utan oss hade det inte blivit någon Citybanan, något Fyrspår Uppsala-Stockholm eller andra satsningar i regionen, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

Gemensamma ställningstaganden
Under året har politiker från sju län, med stöd av sakkunniga från kommuner, regioner, statliga aktörer och näringsliv, arbetat i tre temagrupper för att i sammanställa underlag och enas om ställningstaganden för Stockholm-Mälarregionens transporter. Ställningstagandena kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet med den politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

- Jag är full av beundran över allt arbete som politiker och sakkunniga gjort på så kort tid. Det är tydligt att vårt arbete blir bättre och bättre för varje gång. Med ställningstagandena i ryggen kommer utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem uppdateras under våren och därefter ska vi bära våra gemensamma prioriteringar tillsammans. Förra gången utmynnade arbetet i sju skarpa prioriteringar som hjälper oss i Stockholm-Mälarregionen, men också människor i hela Sverige, säger Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.

Ställningstagandena och temagruppernas rapporter presenterades på World Trade Center i Stockholm den 9 februari. De övergripande ställningstagandena i punktform:

Storregional kollektivtrafik

 • Använd trafiksystemet mer effektivt
 • Kollektivtrafiksystemet i Stockholm-Mälarregionen ska stärkas och utvecklas med utgångspunkt i resenärens behov och förutsättningar
 • Kollektivtrafiksystemet i Stockholm-Mälarregionen ska vara långsiktigt robust och redundant
 • Kollektivtrafiksystemet i Stockholm-Mälarregionen ska utvecklas för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning och därmed stärka regionens konkurrenskraft, tillväxt och utveckling

Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft

 • Arlanda är ett nationellt intresse för näringslivets utveckling och internationella konkurrenskraft och ska vara Nordens ledande flygplats
 • Det ska finnas god internationell tillgänglighet via en miljömässigt hållbar sjöfart
 • Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-Mälarregionen måste förbättras

Godstransporter

 • Öka järnvägskapaciteten
 • Effektivisera befintliga transportsystem
 • Framtidssäkra transportsystemet och ställ om till hållbara godstransporter
 • Godset ska komma fram i tid även under störning


Återkommande politiskt arbete
Mälardalsrådet leder ett återkommande politiskt arbete med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transporter. Arbetet 2023-2024 har omfattat 70 politiker från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland). Tillsammans för man fram till staten vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och som leder till störst nytta. Samtliga av riksdagens partier är representerade i arbetet. Arbetet leds av Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och ordförande, Monica Johansson (S), Region Sörmland och vice ordförande samt Jens Sjöström (S), Region Stockholm och vice ordförande.

Tre temagrupper
Arbetet i de tre temagrupperna har letts av:
Anton Fendert (MP), Region Stockholm, ordförande och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, vice ordförande
Godstransporter. Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande och Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland, vice ordförande
Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Andreas Svahn (S), Region Örebro län, ordförande och Cecilia Linder (M), Region Uppsala län, vice ordförande

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Kontakter

Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm