Gå direkt till innehåll
Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet. Foto: Mälardalsrådet.
Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet. Foto: Mälardalsrådet.

Pressmeddelande -

Sju län prioriterar Svealandsbanan, Ostlänken och Mälarsjöfarten

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnas till Trafikverket den 23 oktober och visar bland annat vilka järnvägar, vägar och hamnar som länen vill satsa på under de kommande åren.

- Varje dag reser många pendlare till och från Sörmland. Våra sju län bildar en gemensam arbetsmarknadsregion med en starkt tillväxt. Men våra järnvägar och vägar är redan idag överbelastade. Det här kräver att vi, liksom tidigare, förmår att prioritera vilka infrastrukturinsatser som är viktigast och ger bäst effekt. Det goda samarbetet mellan våra län gör att vi tillsammans kan gå fram till staten med vad vi prioriterar inom transportinfrastrukturen, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom länen i Stockholm-Mälarregionen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Om inte infrastrukturen fungerar i den här regionen drabbas trafiken i hela landet.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är det politiskt styrda transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen. Syftet med Systemanalys 2020 är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till, från och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

Framtidens resor - Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen kan laddas ner från Mälardalsrådets hemsida.

En Bättre Sits
Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har 2018-2020 arbetat med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Arbetet har letts av 70 ledande politiker från länen i Stockholm-Mälarregionen, som tillsammans arbetar för att staten ska veta vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och vilka som leder till störst nytta. Målet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Presskontakt

Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Processledare regional utveckling Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10
Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Generalsekreterare 0705 48 13 02

Relaterat material

- Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm