Gå direkt till innehåll
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande Region Gotland en av de sammankallande i styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Foto: Region Gotland.
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande Region Gotland en av de sammankallande i styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Foto: Region Gotland.

Pressmeddelande -

Sju län prioriterar transporterna till och från Gotland

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnas till Trafikverket den 23 oktober och visar bland annat vilka järnvägar, vägar och hamnar som länen vill satsa på under de kommande åren.

- För vår ö-region är kommunikationerna a och o. Gotland är beroende av en hög tillgänglighet till Stockholm-Mälarregionen med färja och flyg. Systemanalys 2020 sätter in transporterna i ett större sammanhang, både nationellt och internationellt. Det är en styrka när våra sju län talar med en gemensam röst om värdet av stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande Region Gotland och Region Gotlands representant i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom länen i Stockholm-Mälarregionen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Om inte infrastrukturen fungerar i den här regionen drabbas trafiken i hela landet.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är det politiskt styrda transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen. Syftet med Systemanalys 2020 är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till, från och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

Framtidens resor - Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen kan laddas ner från Mälardalsrådets hemsida.

En Bättre Sits
Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har 2018-2020 arbetat med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Arbetet har letts av 70 ledande politiker från länen i Stockholm-Mälarregionen, som tillsammans arbetar för att staten ska veta vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och vilka som leder till störst nytta. Målet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Presskontakt

Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Processledare regional utveckling Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10
Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Generalsekreterare 0705 48 13 02

Relaterat material

- Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm