Gå direkt till innehåll
En Bättre Sits på Arlanda. Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, Jonas Abrahamsson, VD Swedavia och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland. Foto: Per Groth, Mälardalsrådet.
En Bättre Sits på Arlanda. Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, Jonas Abrahamsson, VD Swedavia och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland. Foto: Per Groth, Mälardalsrådet.

Pressmeddelande -

Starkt stöd bakom Arlanda

60 politiker samlades på Arlanda flygplats för att diskutera flygplatsens fortsatta utveckling och prioriteringarna för transportsystemet. Över 26 miljoner resenärer passerar flygplatsen varje år. Att upprätthålla goda transporter till och från Arlanda är centralt i transportsystemet och är ett fortsatt fokus i Mälardalsrådets prioriteringsarbete för en bättre infrastruktur i regionen.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete samlade drygt 60 kommunalråd och regionråd på Arlanda flygplats den 6 september för att diskutera flygplatsens fortsatta utveckling och de fortsatta prioriteringarna för transportsystemet. Genom En Bättre Sits har länen enats om övergripande storregionala mål för Stockholm­Mälarregionen och ett av dessa är att stärka förbindelserna till Arlanda.

Under dagen hölls möten med bland andra Jonas Abrahamsson, VD Swedavia, Peder Grunditz, flygplatsdirektör Arlanda och Lena Wennberg, miljöchef Swedavia.

- Att samla 60 kommun- och regionpolitiker från Stockholm-Mälardalsregionen på Arlanda har ett viktigt symbolvärde för att markera flygplatsens nytta som tillväxtnod, inte bara för Stockholm-Mälarregionen utan hela Sverige. Vi vill med detta också markera vikten av att Arlandas framtid säkras, kommunikationerna till och från flygplatsen utvecklas och att infrastrukturen förbättras. Det är avgörande för en levande och växande Stockholm-Mälarregion, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande för Mälardalsrådet.

- Stockholm Arlanda Airport har en avgörande roll för Stockholm-Mälarregionens och i förlängningen hela Sveriges konkurrenskraft. Varje år passerar över 26 miljoner passagerare flygplatsen. Arlanda är en viktig nod i regionens transportsystem och en av våra viktigaste portar mot omvärlden. En förutsättning för att upprätthålla våra internationella kontakter och gynna flöden av gods och tjänster. För ett litet exportberoende land och en importberoende region kan inte Arlandas betydelse förminskas, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

En Bättre Sits
Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har under året arbetat med en ny analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Arbetet leds av 70 ledande politiker från de åtta länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg och Gotland), som tillsammans arbetar för att staten ska veta vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och vilka som leder till störst nytta. Målet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin ( Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Arbetet leds av Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland. Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för Stockholm-Mälarregionens län och kommuner, koordinerar En Bättre Sits-arbetet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Rådet samlar kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

www.malardalsradet.se

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm