Gå direkt till innehåll
Norrland har mycket bra förutsättningar för mjölkproduktion av hög kvalitet. Genom att samverka och dela kunskap med forskare och andra aktörer i livsmedelskedjan kan vi använda de unika resurser vi har på ett ännu mer hållbart sätt.
Norrland har mycket bra förutsättningar för mjölkproduktion av hög kvalitet. Genom att samverka och dela kunskap med forskare och andra aktörer i livsmedelskedjan kan vi använda de unika resurser vi har på ett ännu mer hållbart sätt.

Pressmeddelande -

Ny forskningssatsning: Norrmejerier i samverkan för framtidens livsmedelsproduktion

Norrmejerier får tillsammans med SLU och flera andra parter 48 miljoner kronor för att bidra till utveckling och innovation på matområdet. Pengarna delas ut av forskningsrådet Formas i en ny satsning på hållbarhet, kompetens och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

– Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Därför känns det både viktigt och spännande att delta i en långsiktig forskningssatsning för en stabil och hållbar livsmedelsproduktion i hela Sverige, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejeriers hållbarhetsdirektör.

Det statliga forskningsrådet Formas står bakom satsningen som ska främja utveckling och innovation samt ökad kunskap i hela livsmedelskedjan. Fyra tvärvetenskapliga kompetenscentrum bildas för att forskare, näringsliv och andra aktörer ska kunna samverka och bidra till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Norrmejerier deltar i centret SustAinimal som leds av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskningen där ska fokusera på att utforska djurens samspel med mark, vatten och växter, samt djurens framtida roll för en hållbar livsmedelsproduktion. Projektet har ett brett angreppssätt, där flera hållbarhetsfaktorer kommer att belysas. Bland annat ska man titta på nya metoder för att stimulera biologisk mångfald, nya digitala tekniker i lantbruket och nya foderstrategier som gör det möjligt att använda gräs och grödor ännu mer effektivt och klimatsmart.

– Norrland har mycket bra förutsättningar för både mjölk- och köttproduktion av hög kvalitet. Genom att samverka och dela kunskap med forskare och andra aktörer i livsmedelskedjan kan vi använda de unika resurser vi har på ett ännu mer hållbart sätt, säger Anna-Karin Karlsson.

Norrmejeriers medverkan i forskningssatsningen kommer att ingå i företagets hållbarhetsprogram som syftar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och branschspecifika initiativ till 2030.

För mer information, kontakta gärna:Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier,anna-karin.karlsson@norrmejerier.se, +46 70 676 53 38Fakta: Formas forskningssatsning ”Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet”• Forskningsrådet Formas fördelar totalt 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige.

• Syftet är att i samverkan med näringslivet skapa starka tvärvetenskapliga forskningscentrum som ska bedriva behovsmotiverad forskning av högsta vetenskapliga kvalitet, möta näringslivets behov av ny kunskap för omställning, minska avståndet mellan forskning och praktik, samt bädda för innovationer.
• I centret SustAinimal ingår tillsammans med Norrmejerier och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): Agroväst, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Hushållningssällskapet, Högskolan Dalarna, KLS Ugglarps, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen, Linköpings universitet, RISE, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Svenska Vallföreningen, Uppsala universitet, Vreta Kluster och Växa Sverige.

Länk: Pressmeddelande från Forskningsrådet Formas

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 422 lokala bönder varav 354 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 550 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Kontakter

Petra Kangas

Petra Kangas

Presskontakt Kommunikationschef +46 733 67 66 89

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.