Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Missvisande information om etoxikin i odlad lax

I ett test som publicerats av Testfakta, och som återges i flera medier idag, förekommer missvisande information om odlad lax och etoxikin, en tillsats som används i fiskfoder i enlighet med internationella sjöfartslagar.

– Testet ger intryck av att lax innehåller för stora mängder etoxikin och att det skulle innebära en hälsorisk att äta lax. Tyvärr bidrar det till att skapa onödig oro bland konsumenter, säger Line Kjelstrup, Sverigechef på Norges sjömatråd.

Internationella sjöfartslagar kräver användning av etoxikin av säkerhetsskäl.

Världshälsoorganisationens (WHO) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) oberoende expertkommitté har fastställt riktlinjer för accepterat dagligt intag (ADI) av etoxikin.

Testfakta framställer sina testresultat som alarmerande, men faktum är att de högsta nivåerna i undersökningen (283 mikrogram) ligger långt under WHO:s accepterade nivå.

– Det finns med andra ord ingen anledning att oroa sig, säger Line Kjelstrup.

Accepterat dagligt intag av etoxikin är på 0,005 milligram per kilo kroppsvikt per dag. Det innebär att en person på 70 kg kan äta 0,35 miligram per dag (0,005 x 70 = 0,35 milligram) utan att överskrida ADI. I Testfaktas analys är den högsta påträffade nivån 283 mikrogram per kilo. Omräknat innebär detta 0,084 milligram etoxikin i 300 gram lax (motsvarar en stor portion lax), vilket är betydligt lägre än WHO:s ADI på 0,35 milligram per dag.

För ett barn på 20 kilo kan det accepterade dagliga intaget av etoxikin beräknas till 0,10 milligram. Det innebär att ett barn kan äta upp till 300 gram lax varje dag utan att överstiga WHO:s ADI.

– Testfakta hävdar att ett barn som väger 20 kg inte kan äta mer än 100 gram lax per dag. Denna slutsats är helt fel, det är ingen fara att äta lax. Tvärtom kan man vid för låg fiskkonsumtion gå miste om stora hälsofördelar, säger Line Kjelstrup.

Den norska fiskindustrin följer noggrant den lagstiftning och de rekommendationer som gäller. Sedan 16 år tillbaka genomför NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning i Norge) årligen tester på 12 000 laxar. Testerna genomförs i enlighet med EU:s krav och offentliggörs på NIFES webbplats. Norska hälsomyndigheter håller fast vid rekommendationen om att äta fet fisk och även svenska Livsmedelsverket rekommenderar att äta fisk 2-3 gånger per vecka.

Etoxikin är en syntetisk antioxidant som IMO (International Maritime Organisation) kräver att man tillsätter i fiskmjöl eftersom det motverkar att fettet i mjölet oxiderar. Om man inte tillsätter etoxikin finns en brand- eller explosionsrisk i samband med transporten. Oxidering riskerar även de viktiga Omega-3-fettsyrorna i laxen.

De norska foderföretagen följer föreskrifter om noggrann uppföljning av leverantörer genom dokumentation och revision. Det finns en global standard för riktlinjer för hur kraven på laxfoder utformas. Dessutom har Norge egen lagstiftning och regelverk för att förtydliga kraven.

Det pågår just nu diskussioner inom EFSA (European Food Safety Authority) angående den lagstadgade användningen av etoxikin i fiskfoder. Den norska fiskindustrin välkomnar ett klargörande och kommer att följa bestämmelser och riktlinjer kring detta.

Ämnen

Kontakter

Trym Eidem Gundersen

Trym Eidem Gundersen

Presskontakt Director Nordic region / Direktør region Norden +47 95840957
Charlotte Rapp

Charlotte Rapp

Presskontakt Manager Sverige Norges Sjömatråd 072 327 04 94

Norges sjömatråd

Norges sjömatråd samarbetar med den norska fiskerinäringen för att hitta nya marknader för sjömat från Norge.

Syftet med rådets arbete är att öka värdet på sjömat från Norge. Det gör vi genom att arbeta systematiskt med marknadsinformation, marknadsutveckling och marknadsberedskap samt genom att öka intresset för produkterna på utvalda marknader över hela världen.

Sjömatrådets verksamhet finansieras av fiskerinäringen genom en exportavgift på alla norska sjömatsprodukter.

Sjömatrådet har fem rådgivande marknadsgrupper, en för varje fisk- och skaldjursnäring: lax och öring, vit fisk (torsk, sej, kolja m.m.), räkor och skaldjur, konventionella produkter (saltfisk, klippfisk och torrfisk) och pelagiska produkter (sill, makrill och lodda). Dessutom har det upprättats en rådgivande marknadsgrupp för den norska marknaden, en för miljödokumentation och en för nya marknader. I de olika grupperna ingår totalt över 70 representanter från fiskerinäringen.