Gå direkt till innehåll
Antibiotikaanvändningen i norska laxodlingar fortsätter att sjunka

Pressmeddelande -

Antibiotikaanvändningen i norska laxodlingar fortsätter att sjunka

Norskt havsbruk använder mindre antibiotika än någon annan animalisk proteinproduktion. 2019 hade norska laxodlingar mer eller mindre uteslutit användandet av antibiotika.

Ny statistik från den årliga rapporten NORM-VET om antibiotikaanvändandet i norskt havsbruk bekräftar att laxindustrins minimering av antibiotikaanvändning varit framgångsrikt. 2019 skrevs enbart 16 antibiotikarecept ut för laxodlingarna, det är den lägsta nivån någonsin. Detta innebär att 99 procent av norsk lax produceras helt utan antibiotikabehandlingar.

En norsk framgångssaga

Antibiotikabehandlingar mot sjukdomar bland odlad lax har minskat kontinuerligt över tid. Från 2018-års mycket låga nivåer rapporterades en ytterligare antibiotikaminskning på 77 procent för 2019. Tack vare effektiva vacciner och fokus på fiskens välmående, har norskt antibiotikaanvändande i havsodlad lax reducerats med 99 procent sedan 1980. Världshälsoorganisationen har tidigare uppmärksammat och erkänt Norges strävan efter minskad antibiotikaanvändning i fiskodlingar.

– Norge har aldrig producerat så mycket lax som under 2019, trots det har antibiotikaanvändandet fortsatt minskat. Detta är resultatet av ett starkt fokus på fiskens välmående och branschens livsmedelssäkerhet. Jag kan stolt berätta att norskt havsbruk är bäst i världen när det kommer till att minimera antibiotikaanvändning vid animalisk livsmedelsproduktion, säger Sigmund Bjørgo, Sverigechef på Norges Sjømatråd.

2019 odlades 1,3 miljoner ton lax i fjordar längs norska kusten. Industrin använde enbart 222 kg antibiotika. I relation till detta använde den norska köttindustrin 4 673 kg antibiotika i sin produktion, vilket ses som mycket lågt sett till internationell standard.

Myter om lax

Trots branschens omfattande dokumentation fortfarande finns många myter kring odlad lax och antibiotika.

– Många tror fortfarande att antibiotika är ett problem vid odling av lax men det stämmer inte alls. Det är ett väldokumenterat faktum att antibiotikaanvändningen varit nära noll i många år. Konsumenter kan känna sig säkra på att norsk lax är ett antibiotikafritt, säkert och hälsosamt val att ha på tallriken, säger Bjørgo.

2019 års NORM-VET-rapport är den tjugonde årsupplagan som presenterar uppgifter om antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning i norsk djurhållning och livsmedelsproduktion.

Ta del av rapporten.

Ämnen

Taggar


Norges sjömatråd är den norska fiskeindustrins egen marknadsorganisation. Norges sjömatråd har sitt huvudkontor i Tromsö samt kontor på tolv av de viktigaste fisk- och skaldjursmarknaderna, däribland Sverige. Verksamheten finansieras av en lagstadgad exportavgift på fisk och skaldjur. Norges sjömatråd är ett statligt aktiebolag som ägs av det norska Närings- och fiskeridepartementet. För ytterligare information, besök www.norskfisk.se.

Presskontakt

Trym Eidem Gundersen

Trym Eidem Gundersen

Presskontakt Director Nordic region / Direktør region Norden +47 95840957

Norges sjömatråd

Norges sjömatråd samarbetar med den norska fiskerinäringen för att hitta nya marknader för sjömat från Norge.

Syftet med rådets arbete är att öka värdet på sjömat från Norge. Det gör vi genom att arbeta systematiskt med marknadsinformation, marknadsutveckling och marknadsberedskap samt genom att öka intresset för produkterna på utvalda marknader över hela världen.

Sjömatrådets verksamhet finansieras av fiskerinäringen genom en exportavgift på alla norska sjömatsprodukter.

Sjömatrådet har fem rådgivande marknadsgrupper, en för varje fisk- och skaldjursnäring: lax och öring, vit fisk (torsk, sej, kolja m.m.), räkor och skaldjur, konventionella produkter (saltfisk, klippfisk och torrfisk) och pelagiska produkter (sill, makrill och lodda). Dessutom har det upprättats en rådgivande marknadsgrupp för den norska marknaden, en för miljödokumentation och en för nya marknader. I de olika grupperna ingår totalt över 70 representanter från fiskerinäringen.