Gå direkt till innehåll
Norsk lax populärast på de svenska tallrikarna
Norsk lax populärast på de svenska tallrikarna

Pressmeddelande -

Nytt rekordår för norsk sjömatsexport

Under 2018 exporterade Norge 2,7 miljoner ton sjömat för rekordsumman 99 miljarder NOK. Det motsvarar en volymökning på 4 procent och en värdeökning om 5 procent eller 4,6 miljarder NOK jämfört med 2017. Detta motsvarar 37 miljoner måltider sjömat varje dag under 2018.

­– Norge exporterade fisk och skaldjur för totalt 99 miljarder NOK 2018. Även om vi inte passerade den magiska 100 miljardersgränsen har det varit ett bra år för norsk export av sjömat, säger Renate Larsen, VD för Norges sjömatråd. Sammanfattningsvis är 2018 ett rekordår både när det gäller exportvärde och exportvolym. Detta trots Brexit, hotet om handelskrig och andra utmaningar som sammantaget skapat oförutsägbarhet på världsmarknaden. Exporten av sjömat till EU har ökat på grund av lägre konkurrens och en gynnsam valutasituation gentemot euron. Vi ser en minskning av exporten av sjömat till Asien till följd av ökad konkurrens och fortsatt utmanande marknadsåtkomst till Kina.

Under de senaste tio åren har värdet av norsk sjömatsexport ökat med 156 procent.

– Än en gång har ett nytt rekord för norsk export av sjömat satts. Vi har all anledning att vara stolta över det. Detta är ett bra resultat och stor betydelse för den norska ekonomin. Sjömatsindustrin bidrar till värdeskapande och jobb över hela landet, säger Norges fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

– Medan exportvärdet har ökat med 60 procent under de senaste fem åren har volymen ökat med nästan 10 procent. En ökad volymtillväxt är därför mycket önskvärt för vidareutveckling av industrin. Vårt mål är att industrin ska fortsätta växa, och som fiskeriminister arbetar jag mot detta mål varje dag, säger Nesvik.

Den totala exporten av norsk sjömat till Sverige var under 2018 64 073 ton, motsvarande 4,0 miljarder NOK.

Lax dominerar
Lax dominerar både vad gäller exportvolym och exportvärde. Under 2018 exporterade Norge 1,1 miljoner ton lax för motsvarande 67,8 miljarder NOK, en volymökning på 5 procent och en värdeökning på 3,2 miljarder NOK eller 5 procent jämfört med 2017. Totalt exporterades nästan 38 000 ton lax till Sverige under 2018 vilket motsvarar 2,9 miljarder NOK. I Sverige är marknadsandelen för norsk lax cirka 96 procent.

­– Ökad efterfrågan på norsk lax på EU-marknaden har bidragit till att norsk export av lax till EU överstiger 73 procent, från 71 procent 2017, säger Paul T. Aandahl, marknadsanalytiker på Norges sjömatråd.

Av vildfångad fisk är torsk den största arten värdemässigt. Under 2018 exporterade Norge 197 000 ton torsk för motsvarande 9,4 miljarder NOK. Detta är en minskning med 9 procent jämfört med 2017, men samtidigt en värdeökning på 322 miljoner NOK eller 4 procent jämfört med föregående år. Exporten av torsk till Sverige var under året 5 215 ton motsvarande cirka 271 miljoner NOK.

– 2018 slogs exportrekord för hela vitfiskkategorin när det gäller värde. Torskexporten ökade med 4 procent i värde till följd av ökade priser. EU är den viktigaste vitfiskmarknaden och står för 64 procent av det totala exportvärdet, säger Ingrid Kristine Pettersen, marknadsanalytiker på Norges sjömatråd.

Priset på färsk torsk ökade med 8 procent 2018 och kvalitetsmärket Skrei har bidragit till prisökningen.

Räkor är den viktigaste arten i kategorin skaldjur. 2018 exporterade Norge 10 700 ton räkor för 831 miljoner NOK. Detta motsvarar en ökning av exportvolymen med 17 procent och en ökning av exportvärde med 134 miljoner NOK eller 19 procent jämfört med 2017. Under 2018 var Norges export av räkor till Sverige 3 467 ton vilket motsvarar cirka 333 miljoner NOK.

Våra viktigaste exportmarknader
Under 2018 exporterade Norge 1,7 miljoner ton sjömat till EU för 66 miljarder NOK. Det är en ökning med 8 procent. Samtidigt minskade exporten av sjömat till Asien med 12 procent i volym och 5 procent i värde jämfört med 2017. Även Östeuropa visar svag tillväxt. Under 2018 minskade exporten till Östeuropa med 5 procent samtidigt som värdet ökade med 2 procent jämfört med 2017.

2018 var det första året då en enskild marknad översteg 10 miljarder kronor i exportvärde. Under 2018 var Polen Norges största enskilda marknad mätt i exportvärde, med 228 000 ton sjömat motsvarande 10,2 miljarder NOK. En volymökning på 17 procent och en ökning av exportvärde på 1,3 miljarder NOK eller 14 procent jämfört med 2017.

Under 2018 var Danmark den näst största exportmarknaden för norsk sjömat när det gäller exportvärde. Sammanlagt exporterades sjömat för 8,6 miljarder kronor till Danmark under 2018. Det är en ökning med 438 miljoner NOK eller 5 procent från året innan. Den största tillväxtmarknaden utanför Polen under 2018 var Storbritannien med en tillväxt på 956 miljoner NOK eller 18 procent, med ett totalt exportvärde på 6,2 miljarder NOK. Detta gör Storbritannien till den fjärde viktigaste marknaden för norsk export av sjömat 2018.

Ämnen


Norges sjömatråd är den norska fiskeindustrins egen marknadsorganisation. Norges sjömatråd har sitt huvudkontor i Tromsö samt kontor på tolv av de viktigaste fisk- och skaldjursmarknaderna, däribland Sverige. Verksamheten finansieras av en lagstadgad exportavgift på fisk och skaldjur. Norges sjömatråd är ett statligt aktiebolag som ägs av det norska Närings- och fiskeridepartementet. För ytterligare information, besök www.norskfisk.se.

Presskontakt

Trym Eidem Gundersen

Trym Eidem Gundersen

Presskontakt Director Nordic region / Direktør region Norden +47 95840957
Charlotte Rapp

Charlotte Rapp

Presskontakt Manager Sverige Norges Sjömatråd 072 327 04 94

Norges sjömatråd

Norges sjömatråd samarbetar med den norska fiskerinäringen för att hitta nya marknader för sjömat från Norge.

Syftet med rådets arbete är att öka värdet på sjömat från Norge. Det gör vi genom att arbeta systematiskt med marknadsinformation, marknadsutveckling och marknadsberedskap samt genom att öka intresset för produkterna på utvalda marknader över hela världen.

Sjömatrådets verksamhet finansieras av fiskerinäringen genom en exportavgift på alla norska sjömatsprodukter.

Sjömatrådet har fem rådgivande marknadsgrupper, en för varje fisk- och skaldjursnäring: lax och öring, vit fisk (torsk, sej, kolja m.m.), räkor och skaldjur, konventionella produkter (saltfisk, klippfisk och torrfisk) och pelagiska produkter (sill, makrill och lodda). Dessutom har det upprättats en rådgivande marknadsgrupp för den norska marknaden, en för miljödokumentation och en för nya marknader. I de olika grupperna ingår totalt över 70 representanter från fiskerinäringen.