Gå direkt till innehåll
Möt Livsmedelsakademin under Almedalsveckan - Tre aktuella innovationspiloter

Pressmeddelande -

Möt Livsmedelsakademin under Almedalsveckan - Tre aktuella innovationspiloter

När och var?
Onsdagen den 6 juli, kl 10-12

Öresundshuset, Donners plats, Hästgatan 1, Visby


Skånes Livsmedelsakademi är norra Europas vassaste livsmedelskluster. Vår VD Lotta Törner och vår skånske stjärnkock och tillika krögare Thomas Drejing berättar om tre aktuella innovationspiloter. Närodlat och noga utvalt – ett helt nytt sätt att marknadsföra lokal mat. Måltidsglädje för äldre och Framtidens sjukhusmat.

Varmt välkommen!

Skånes Livsmedelsakademi


Har du frågor är du välkommen att kontakta Mikael Byström, 070-855 21 69.
Ämnen

Kategorier

Regioner


Skånes Livsmedelsakademi är en samlande kraft för alla som vill utveckla Skåne till ett livsmedelscentrum för Europa. Våra medlemmar och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela kedjan från jord till bord. Tillsammans arbetar vi, sida vid sida, för att utveckla livsmedelsnäringen. Skånes Livsmedelsakademis verksamhet omfattar bland annat projekt för att höja näringens innovationskraft och insatser för att underlätta rekryteringen av välutbildade medarbetare.

Kontakter

Sara Fredström

Sara Fredström

Presskontakt Kommunikationschef 079-304 0697
Ingrid Landgren

Ingrid Landgren

Presskontakt T.f. vd 070-542 80 55

För en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring

Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle.

Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är regionala, nationella och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.

Vi ska vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta med mat, dryck och måltider. Genom bland annat spaningar och nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva. Våra möten, aktiviteter, nätverk och innovationsgillen skapar unika mötesplatser, bryter barriärer och får det oväntade att hända. Vi skapar värde genom att driva projekt som stödjer vår vision och verksamhetsidé i öppna och inkluderande processer som bygger långsiktigt förtroende.

Våra partner och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela livsmedelsnäringen.

Akademin bildades 1994, på näringslivets initiativ. Bakgrunden var det förestående svenska EU-inträdet och den ökade internationella konkurrensen. Vi växte snabbt till ett väl fungerande nätverk med stort engagemang från näringsliv, forskning och samhälle.

Livsmedelsakademin
Mobilvägen 10
22362 LUND
Sweden