Gå direkt till innehåll

Ämnen: Barn, ungdom

Ett sjuttiotal deltagare från Norrbotten samlades på Lindbäcksstadion för träning och inspiration.

Skidträning, nya kompisar och möte med idoler vid Piteå Elit ungdomssatsning

Ungdomsprojektet är Piteå Elits satsning på skidungdomar i Norrbotten, med syftet att få ungdomar att fortsätta längre med sin idrott. Satsningen riktar sig främst till åldrarna 12-15 år, vilket är en period som ser ut att vara mest ”kritisk”då många väljer att sluta med sin idrott. Syftet med projektet har även varit att locka till sig fler unga till skidträning samt att ta vara på unga ledare.

Ett sextiotal föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har hittills fått stöd från Föreningsmiljonerna. "Vi vill att barn och ungdomar ska påverkas så lite som möjligt av de ökade kostnaderna".

Föreningar får stöd från Sparbanken Nord för att säkra barnens fritidsaktiviteter

Sparbanken Nord lanserade nyligen Föreningsmiljonerna, ett initiativ som ger föreningar med barn- och ungdomsverksamhet chansen att ansöka om ekonomiskt stöd för att klara ökade kostnader. Efter de första beslutsomgångarna har 65 föreningar fått positivt besked. – Det finns fortfarande möjlighet att söka stöd från Föreningsmiljonerna, nästa beslutsomgång är i mitten av juni, säger Erika Mattsson.

Kiruna HIF samlar människor i olika åldrar och med olika funktionsnedsättningar. Aktiviteterna är flera - här är bowlinggänget.

Kiruna HIF - kompisarna som tränar, sprider glädje och förändrar attityder

Med sitt enträgna arbete att lyfta handikappidrotten på orten har Kiruna Handikappidrottsförening förändrat livet för många av sina medlemmar. — Alla människor behöver fysisk träning och social gemenskap, säger eldsjälen Ove Björnström. Sparbanken Nord har ett samarbete med föreningen sedan många år. — Det här är en fantastisk förening, säger Otto Andersson, kontorschef i Kiruna.

— Vi vill med detta extra stöd fokusera på verksamheter för barn och unga samt parasport, säger vd Gunnar Eikeland och Erika Mattsson, chef Hållbarhet och Samhälle, Sparbanken Nord.

Sparbanken Nord lanserar Föreningsmiljonerna – extra stöd till föreningar för barn och unga

Sparbanken Nord avsätter 5 miljoner extra till föreningslivet i Norrbotten och norra Västerbotten. Stödet riktar sig till föreningar med verksamhet för barn och unga samt parasport, för dessa föreningars ökade kostnader i och med det ekonomiska läget. ”Vi vill att barn och ungdomars aktiviteter påverkas så lite som möjligt av föreningarnas ökade kostnader", säger Erika Mattsson, Sparbanken Nord.

Sparbanken Nord

Som sparbank är vi trygga i vår lokala närvaro, har sunda värderingar och engagemang i din vardag. Utan aktieägare kan vi investera i utvecklingen av vår gemensamma region. Våra kunders pengar stannar kvar och gör nytta här där vi bor. Välkommen in på något av våra kontor, ring oss på 0771-23 00 23 eller besök oss på sparbankennord.se

Sparbanken Nord
Box 735
94128 Piteå
Sweden