Skip to main content

Taggar

​Patienter smittades under vårdtiden

​Patienter smittades under vårdtiden

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2020 09:50 CET

Skånes universitetssjukhus lex Maria-anmäler att sju patienter blev sjuka i covid-19 under tiden som de vårdades på en vårdavdelning. Smittutbrottet på avdelningen i Lund pågick mellan den 10 maj och 2 juni 2020. Två av de drabbade patienterna avled till följd av virussjukdomen.

​Närstående får stöd av kuratorer via telefon

​Närstående får stöd av kuratorer via telefon

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2020 15:10 CET

Från den 25 november öppnar Skånes universitetssjukhus åter den telefonlinje som ger stöd åt närstående till alla patienter, inlagda på sjukhuset i Malmö och Lund.

Allergier hos personer med typ 1-diabetes spåras med världsledande utredningar
​Brett perspektiv på covid-19 under webbsänd temakväll

​Brett perspektiv på covid-19 under webbsänd temakväll

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2020 10:17 CEST

Den 20 oktober arrangerar Skånes universitetssjukhus en temakväll om covid-19.

​Skånes universitetssjukhus anmäler fem fall av brister kopplat till fosterövervakning
​Personanpassad behandling av typ 2-diabetes testas i unik studie

​Personanpassad behandling av typ 2-diabetes testas i unik studie

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2020 10:00 CEST

Bör patienter med olika varianter av typ 2-diabetes behandlas med olika typer av läkemedel? Den frågan ska forskare på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet försöka besvara i en ny studie.

​144 forskare får dela på 23 miljoner kronor ur Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser

​144 forskare får dela på 23 miljoner kronor ur Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2020 10:20 CEST

Den kliniska forskningen stärks i år med nästan 23 miljoner kronor från Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser.

​Nya operationssalar för avancerad ryggkirurgi invigda på Skånes universitetssjukhus i Malmö

​Nya operationssalar för avancerad ryggkirurgi invigda på Skånes universitetssjukhus i Malmö

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2020 09:00 CEST

Den 2 september invigdes två nya operationssalar på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Salarna som är tillfälliga ska användas för avancerad ryggkirurgi och annan högspecialiserad ortopedisk kirurgi.

​Samband mellan nedsatt kognitiv förmåga och försämrad prognos vid hjärtsvikt
​Miljonanslag från Michael J. Fox Foundation för att ställa bättre diagnos vid Parkinson

​Miljonanslag från Michael J. Fox Foundation för att ställa bättre diagnos vid Parkinson

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2020 14:05 CEST

Runt 20 000 människor i Sverige har diagnosen Parkinsons sjukdom. I dag finns ingen metod som kan avbilda de förändringar i hjärnan som tros orsaka sjukdomen. Nu får forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet närmare sju miljoner kronor från Michael J Fox Foundation för att utveckla en bildteknik som mer exakt kan upptäcka och följa utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

Leverkirurgi fördröjdes på grund av brist på operationspersonal

Leverkirurgi fördröjdes på grund av brist på operationspersonal

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 09:07 CEST

​Skånes universitetssjukhus anmäler nio fall enligt lex Maria där leverkirurgi fördröjdes på grund av kapacitetsbrist under 2018-2019. Väntetiderna till leverkirurgi har under 2020 kunnat kortas och i maj var de cirka tre och en halv vecka.

Ny studie: Fler och säkrare hjärttransplantationer kan bli möjliga med ny metod

Ny studie: Fler och säkrare hjärttransplantationer kan bli möjliga med ny metod

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2020 12:00 CEST

​Med en ny metod kan donerade hjärtan transporteras och förvaras under längre tid än vad som hittills varit möjligt. Den nya metoden, som är en specialbyggd hjärtbox, användes vid en transplantation första gången redan sommaren 2017. Nu har den utvärderats i en första klinisk studie och resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Liten kapsel ersätter vanlig pacemaker – Skånes universitetssjukhus först i Sverige med ny teknik

Liten kapsel ersätter vanlig pacemaker – Skånes universitetssjukhus först i Sverige med ny teknik

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 11:00 CEST

Inga sladdar genom kärlbanan, inga ärr och mindre smärta efter operation. En ny sorts pacemaker, liten som en kapsel, kan nu användas för patienter med en viss typ av hjärtbesvär.

Klartecken för familje-BB i Malmö när RMC flyttar till nya lokaler

Klartecken för familje-BB i Malmö när RMC flyttar till nya lokaler

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 08:00 CEST

​I drygt åtta år har det saknats ett familje-BB på Sus i Malmö. Men nu har lokalfrågan, som varit det stora hindret, fått en lösning. Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) som idag delar byggnad med förlossningen kommer att flytta till nya lokaler i oktober 2021. Flytten innebär ett lyft för RMC samtidigt som den skapar utrymme för ett familje-BB i anslutning till förlossningsavdelningen.

Ny studie om tillfrisknande och behov av rehabilitering hos covid-19-patienter
​Skånes universitetssjukhus anmäler sju fall av komplikationer relaterat till hjärtkirurgi

​Skånes universitetssjukhus anmäler sju fall av komplikationer relaterat till hjärtkirurgi

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 11:00 CEST

Skånes universitetssjukhus anmäler sju fall av komplikationer i samband med hjärtkirurgi enligt lex Maria.

​Antikroppar i blodplasma testas i behandling mot covid-19

​Antikroppar i blodplasma testas i behandling mot covid-19

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 13:24 CEST

Kan blodplasma från personer som tillfrisknat efter covid-19 användas för att behandla patienter som är svårt sjuka i sjukdomen? Det kommer nu att testas inom ramarna för en randomiserad studie som ska göras i samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Medicinsk service och Lund universitet.

Tält utanför barnakutmottagningarna i Malmö och Lund hindrar smittspridning

Tält utanför barnakutmottagningarna i Malmö och Lund hindrar smittspridning

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 08:00 CET

För att minska risken för smittspridning av covid-19 sätter Skånes universitetssjukhus upp tält utanför akutmottagningarna för barn och ungdomar i Malmö och i Lund. I tälten görs en första bedömning av patienterna.

​Blödarsjuka behandlas med genterapi på Skånes universitetssjukhus

​Blödarsjuka behandlas med genterapi på Skånes universitetssjukhus

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2020 10:00 CET

Skånes universitetssjukhus har inom ramarna för en internationell studie tillsammans med Lunds universitet, under januari börjat behandla blödarsjuka (hemofili) med genterapi. Förhoppningen är att den nya behandlingen på sikt avsevärt ska kunna underlätta vardagen för många svårt blödarsjuka.

3D-utskrivna medicinska modeller gör operationer säkrare

3D-utskrivna medicinska modeller gör operationer säkrare

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 09:37 CET

​3D-utskrivna medicinska modeller används nu vid operationer på Skånes universitetssjukhus. I höstas opererades en åtta månader gammal pojke för ett komplicerat hjärtfel. Till sin hjälp hade det medicinska teamet en 3D-utskriven exakt kopia av pojkens hjärta.