Gå direkt till innehåll

Kategorier: hjärtsjukvård

Beräkningsmetoden har utvecklats av Petter Frieberg, läkare och civilingenjör på Sus och doktorand vid Lunds universitet, och Petru Liuba, överläkare på Barnhjärtcentrum på Sus och lektor vid Lunds universitet.

Världsunik metod ger snabbare återhämtning för hjärtopererade barn

Skånes universitetssjukhus är först i världen med att använda en helt ny metod som drastiskt minskar tiden för beräkningar av blodflöde mellan hjärta och lungor vid komplexa hjärtoperationer på barn. Metoden gör att barnen återhämtar sig snabbare och får en bättre livskvalitet.
Tack vare den nya beräkningsmetoden tar det nu fem minuter istället för upp till 40 timmar att räkna ut hur olika in

Joanna Hlebowicz Frisén, biträdande överläkare på hjärtmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund och docent vid Lunds universitet.

Ny studie: Ökad risk för komplikationer för vuxna med medfödda hjärtfel

Personer som framgångsrikt behandlats för medfödda hjärtfel tidigt i livet drabbas som vuxna i högre grad av åderförkalkning. Det visar resultat från en studie som genomförts av forskare på Skånes universitetssjukhus och vid Lund universitet.
Tack vare framgångsrika behandlingar och operationer överlever allt fler barn med medfödda hjärtfel. Men samtidigt finns en risk för komplikationer senare

Martin Magnusson, överläkare inom kardiologi på Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet.

​Samband mellan nedsatt kognitiv förmåga och försämrad prognos vid hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en folksjukdom som drabbar 250 000 svenskar. Trots nya behandlingar, som moderna läkemedel och defibrillatorer, är dödligheten fortfarande hög och prognosen sämre än för vissa cancersjukdomar. Nu visar en ny studie ett samband mellan nedsatt kognitiv förmåga och en ökad risk för återinläggning på sjukhus, eller för tidig död, för patienter med hjärtsvikt.
Den nya studien, som publ

Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus.

Miljoner till forskning för att bättre ta hand om donerade hjärtan

​Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, får tillsammans med sin forskargrupp ett anslag på cirka 16 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna ska användas till den fortsatta forskningen om en ny metod som gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator under betydligt längre tid än vad som hittills varit möjligt.

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus

Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden