Gå direkt till innehåll
EU.s taxonomi innebär ökad byråkrati för skogsägare och bioenergi. Foto: Pixabay
EU.s taxonomi innebär ökad byråkrati för skogsägare och bioenergi. Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Taxonomi med stora brister

– Vi ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när vi nu läser det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar. Kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel. Och man föreslår ett byråkratiskt regelverk med klimatplaner för enskilda skogsägare, inklusive för mycket små skogsskiften. Enligt kommissionen är det hållbart att tillverka utrustning för solenergi och vindkraft, men bioenergiteknik nämns inte alls. Det är bara några exempel på svagheter i förslaget, enligt Gustav Melin, vd i Svebio.

Krav på nollutsläpp vid avgasröret från 2026 för alla bilar och huvuddelen av andra fordon innebär att bara elektrifiering och vätgas godkänns som hållbar teknik. Tillverkning av biodrivmedel och biogas inkluderas i taxonomin men den verksamheten blir på sikt meningslös om det inte produceras några nya fordon som kan använda dessa förnybara drivmedel. Biodrivmedel får inte tillverkas av åkergrödor som kan ätas av djur eller människor (food & feed). Detta trots att etanol och rapsdiesel är godkända i EU:s förnybartdirektiv om man uppfyller direktivets hållbarhetskriterier.

När det gäller el- och värmeproduktion från biobränslen är förslaget en förbättring mot tidigare förslag, men det går fortfarande utöver det som medlemsländerna tidigare enats om, exempelvis med förslag om rapportering från mindre värmeverk och retroaktivt verkande krav på klimatprestanda.

– Vi ifrågasätter om taxonomin är rätt metod att styra klimatpolitiken i EU. Att upprätta ett regelverk som skiljer på hållbara och icke hållbara lösningar ger utrymme både för fritt tyckande och lobbying från olika branscher, företag och medlemsländer. Enligt Svebios uppfattning är det bättre att styra med koldioxidskatter, utsläppshandel och miljölagstiftning, och sedan lämna till finansmarknadens aktörer att verka på en fri finansmarknad utan politiska pekpinnar, säger Gustav Melin.

  För ytterligare information kontakta Gustav Melin på tel 070-5244400 eller Kjell Andersson på 070-4417192.

  Ämnen

  Kategorier


  Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

  Kontakter

  Kjell Andersson

  Kjell Andersson

  Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87

  Relaterat innehåll

  Vi vill öka användningen av bioenergi

  Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

  Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
  Kammargatan 22
  111 40 Stockholm