Gå direkt till innehåll
Biodlarna vill att konsumenterna ska kunna göra medvetna val när de köper importerad honung. Foto: Anna Lind Lewin.
Biodlarna vill att konsumenterna ska kunna göra medvetna val när de köper importerad honung. Foto: Anna Lind Lewin.

Pressmeddelande -

Internationella experter varnar för osund konkurrens och förfalskad honung

I samarbete med de svenska biodlingsföretagarna har några av de tyngsta internationella experterna inom biodling och honungsproduktion skrivit ett öppet brev till Livsmedelsverket, Konsumentverket och Jordbruksverket i Sverige som är ansvariga för regelverket:
Trots att det på internationell nivå är fastslaget att honung är ett av världens mest förfalskade livsmedel görs det ytterst få analyser av den importerade honungen här i landet. Vi ser det som en naturlig del av Livsmedelsverkets uppdrag att säkerställa ursprung och äkthet av den honung som säljs i Sverige. Vi kräver en bättre ursprungsmärkning.”

”Vi vill att honungen ska få samma uppmärksamhet som jordgubben, en produkt som tidigare var utsatt för omfattande fusk med ursprungsmärkning. Här har myndigheterna tagit ett stort ansvar genom ett omfattande testprogram.
Men trots att det på internationell nivå slagits fast att honung är ett av världens mest förfalskade livsmedel görs ytterst få analyser av den importerade honung som säljs i Sverige. Vi ser det som en naturlig del i Livsmedelsverkets uppdrag att säkerställa ursprung och äkthet av den honung som säljs i vårt land.

Av de livsmedel som konsumeras i Sverige är tre fjärdedelar beroende av pollinerande insekter. I det moderna odlingslandskapet har boplatserna för pollinerande insekter i stor omfattning försvunnit under de senaste femtio åren, vilket gjort vårt samhälle mer beroende av pollinatörer som honungsbiet, som vi håller som husdjur och kan skydda och föröka. I det avseendet är därför honungsbiet den viktigaste pollinatören.
Ungefär hälften av alla bin i Sverige sköts av registrerade och kvalitetskontrollerade biodlingsföretag.

Under de senaste två åren har honungsskörden i Sverige på grund av väderförhållanden varit långt under den normala. Trots detta ligger det svenska honungspriset på en mycket låg nivå, med europeiska mått mätt. Detta ger synnerligen dåliga förutsättningarna för lönsam och expanderade biodling.

Den största anledningen till det låga honungspriset är de osunda konkurrensvillkoren som skapas av det svenska regelverket. Idag underlättar reglerna för att förfalskad honung kan säljas i vår dagligvaruhandel under en svepande och intetsägande ursprungsmärkning.

Vi är mycket bekymrade över att de svenska myndigheterna varken värnar om konsumenternas rätt att göra medvetna val vid köp av importerad honung eller arbetar för att förbättra förutsättningarna för den svenska biodlingsnäringen.”

------------------------------------------------------

Därför kräver Biodlingsföretagarna:

- en ursprungsmärkning av honung som möjliggör ett medvetet val för svenska konsumenter

- att all honung som säljs i Sverige ska vara kontrollerad med avseende på äkthet och ursprung

- att Sverige på europeisk nivå verkar för ett system som säkerställer spårbarheten av honung samt verkar för utvecklande av analysmetoder för säkerställande av honungens äkthet


Jonny Ulvtorp, Biodlingsföretagarna, Etienne Bruneau, Apimondia, Francesco Panella, Bee Life, Walter Haefeker, Epba

------------------------------------------------------

Biodlarna möttes 10–12 februari i Nyköping för att diskutera frågan om märkning, pollinering, bihälsa och hur den svenska honungen kan stärka sin position på marknaden.

------------------------------------------------------
Kontakt: Jonny Ulvtorp, Biodlingsföretagarna
epost: jonny@ulvtorp.eu
tel: 073-523 31 30

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bakom projektet står Svenskt Sigill, Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna, Svensk Landskapshonung, Bimäster, Svensk Honungsförädling, Gårdshonung, Bee Urban, Apinordica, Trogsta honung, Rosendals Biprodukter och Sigtuna Honung.

Kontakter

Anna Lind Lewin

Anna Lind Lewin

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Bin, grundare Pollinera Sverige Marknadsföring, press och pr 070-656 31 31

Relaterat innehåll

Välkommen till Svenska Bin!

Svenska Bin har som mål att skapa en starkare lojalitet för svensk honung och sprida kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar.

Svenska Bin
Svenska Bin
Stockholm
Sweden