Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avslutningskonferens för projektet “Norra ToSIA”

”Skogar i norr leder vägen till hållbarhet” är temat för den avslutningskonferens i projektet Norra ToSIA som kommer att hållas i Rovaniemi, Finland, 18-19  augusti.

Konferensen riktar sig till beslutsfattare, forskare och företrädare för nationella, regionala och lokala myndigheter. Även skogsindustrin, samiska företrädare och andra användare av skog är välkomna till evenemanget. Anmälan till konferensen stänger den 10 juli 2011.

Under de senaste tre åren har det nordliga ToSIA-projektet utvecklat nya sätt att bedöma hållbarheten i skogsbaserad verksamhet i norra Europa. En central fråga under konferensen kommer att vara ToSIA – verktyget för konsekvensbedömningar av hållbarheten - som har utvecklats och tillämpats i hela regionen med finansiering från EU:s Norra Periferi-programmet. Baserat på fallstudier i Finland (Norra Karelen), Sverige (Malå Sameby), Norge (Indre Helgeland) och Skottland (Cairngorms National Park) kommer det att visas hur resultaten av projektet kan hjälpa beslutsfattare att balansera kraven från olika aspekter av skogsbruket, till exempel virkesproduktion, viltvård och rekreation.

Mer information och hur man registrerar sig finns på Norra ToSIAs webbsida.

Norrra ToSIA leds av Europeiska skogsinstitutet och fallstudier har genomförts av Forestry Centre i Norra Karelen (Finland), Forest Research/Forestry Commission (Skottland), institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU och avd. för jordbruk vid Nordland Fylke i Norge.

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.