Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brandutryckning för den svenska hagen

Över 1000 olika växtarter finns i våra svenska naturbetesmarker. Det är hälften av alla kärlväxter i landet. Nu hotas de av dåligt fungerande miljöersättningar från EU.

De svenska artrika naturbetesmarkerna är i fara. De är olönsamma för markägarna att sköta, och miljöersättningarna styr inte alltid åt rätt håll. Därför lämnar Centrum för biologisk mångfald (CBM) idag in ett bidrag till en gemensam europeisk skrivelse till EU:s jordbruksdirektorat DG-Agri, med uppmaningen att se över regelsystemet och ta större hänsyn till de unika värden som finns i svenska naturbetesmarker.

– Problemet är att skapa förutsägbara stödsystem som fungerar i hela Europa. Administrationen måste vara effektiv, men samtidigt ta hänsyn till variationen i naturvärden och de olika brukningstraditioner som har skapat mångfalden i olika delar av Europa, förklarar CBM:s stödexpert Jörgen Wissman.

Skrivelsen baseras på resultat från en konferens med svenska landskapsekologer som hölls i höstas. Enklare regler, större förutsägbarhet och bättre styrmedel för biologisk mångfald och ekosystemens funktion är några saker som efterfrågas. 

Mer information:

Jörgen Wissman, CBM
Tel. 018-67 22 25, Mob. 070-233 87 37
E-post. Jorgen.Wissman@slu.se

Ladda ner rapporten De svenska hagmarkerna - en juvel i det europeiska landskapet?

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409